Personální složení

hierarchické členění

Abecední členění
Adamiková Ivana, Mgr.
vedoucí oddělení (mateřská/rodičovská dovolená)
činnost: OPVVV - Internacionalizace, Aliance center mez. vztahů v ČR, Komise pro rozvoj partnerství, sítě univerzit, program To Be In a Key, třetí role OU v zahraničí
553 46 1007
553 46 1971
553 46 1801
Arce Markéta, Ing.
činnost: referentka pro vědu, vývoj a inovace
553 46 4103
Badošek Radim, PhDr., Ph.D.
činnost: psychologické diagnostické metody, experimentální psychologie, obecná psychologie, vývojová psychologie
553 46 2687
553 46 1062
Belička Marcel
činnost: domovník budovy R, řidič
553 46 1056
775 952 612
Benešová Jana
referentka podatelny
činnost: podatelna
553 46 1045
Benková Martina
referentka správy majetku
činnost: evidence majetku, inventarizace majetku
553 46 1033
Bolek Zdeněk
činnost: provozní elektrikář
553 46 1057
723 091 475
 
Břenková Karina, Ing.
provozní ekonom
734 504 754
553 46 1034
553 46 3004
Bučková Hedvika, Bc.
studentská ambasadorka na FSS
činnost: poradenská činnost, propagace univerzity
737 665 025
Caletková Lenka, Mgr., Ph.D.
sociálně-právní poradce
činnost: poradenství v sociálních záležitostech spojených se studiem
553 46 1344
553 46 4022
553 46 3081
 
Čecháčková Lada, Ing.
popularizátorka vědy a umělecké činnosti
činnost: popularizace vědy a vědců OU, organizace popularizačních akcí, koordinátorka Ostravské Noci vědců
553 46 1324
736 778 966
553 46 1051
602 587 040
Danihelková Kamila, Mgr.
vedoucí Centra mezinárodní spolupráce, institucionální koordinátor E+
činnost: Erasmus+, projekt Jsme Ostravská – KA5 Internacionalizace, liason officer v mezinárodních sítích univerzit, tajemník Komise pro rozvoj mezinárodních vztahů na OU a Mezinárodní rady OU; program Key, Aliance center mez. vztahů v ČR
553 46 1007
Davidová Michaela, Mgr.
šéfredaktorka OU@live
činnost: copywriting, šéfredaktorská činnost
553 46 1323
736 503 373
Divínová Magdaléna, Mgr.
specialista pro kontakt s absolventy
činnost: organizace aktivit a propagace Poradenského centra, práce s absolventy
553 46 1343
Dolana Vojtěch, BcA.
studentský ambasador na FU
činnost: poradenská činnost, propagace univerzity
 
 
Drozd Pavel, doc. Mgr., Ph.D.
prorektor pro vědu a tvůrčí činnost
553 46 1013
553 46 2311
775 160 971
Durčák Petr, Ing.
činnost: manažer kvality
553 46 4102
Elischer Radan, Mgr.
činnost: metodik pro akreditace a hodnocení kvality
553 46 4104
Fabík Tomáš, Mgr.
univerzitní grafik, PR manažer
činnost: tvorba oficiálních propagačních a prezentačních materiálů univerzity
737 339 110
553 46 1326
Fajkisová Iva, Ing.
činnost: finanční manažerka Referátu Projektové podpory, manažer výzev OP ČR – SK
553 46 4050
Fialová Lucie, Ing.
činnost: referentka pro zadávaní veřejných zakázek
553 46 1023
Figala Petr
referent pro studenty se specifickými potřebami
činnost: poradenství pro studenty se specifickými potřebami, mapování bezbariérovosti, adaptace a digitalizace studijních materiálů, organizace vzdělávacích a PR aktivit spojených s Centrem Pyramida
553 46 1234
733 784 095
Fišera Viktor, Ing.
PR a event manažer
činnost: koordinace celouniverzitních akcí, spolupráce s partnery univerzity, fundraising
739 655 816
553 46 1326
Foltýn Jan
studentský ambasador na PřF
činnost: poradenská činnost, propagace univerzity
731 765 977
Fremrová Lucie, Ing.
vedoucí Centra marketingu a komunikace, tisková mluvčí
778 022 740
553 46 1321
Fric Jan, Mgr.
vedoucí oddělení marketingu, marketingový specialista, manažer sociálních médií a webového obsahu
činnost: správa profilů OU na sociálních sítích, správa obsahu webu OU, popularizace vědy a tvůrčí činnosti, propagace univerzity
605 861 234
553 46 1327
Frydrychová Anna
činnost: administrace projektů Referátu Projektové podpory
553 46 4054
553 46 1004
603 899 516
Gilligová Terezie
studentská ambasadorka na FU
činnost: poradenská činnost, propagace univerzity
792 238 097
Grocholová Anna, Ing.
referentka zahraničních vztahů
činnost: program VIA, koordinátorka E+ pro výjezdy zaměstnanců PřF, program OU Aid
553 46 1072
Hájek Roman, prof. MUDr., CSc.
prorektor pro strategii a rozvoj
553 46 1013
597 372 091
Hamza Pavel, PhDr.
činnost: referent
553 46 1006
Hendrychová Vilma
činnost: mzdová účetní
553 46 1020
 
Herdinová Michaela, Mgr.
činnost: administrátor DGC, administrace projektů Referátu Projektové podpory
553 46 4005
Hladká Jiřina, Mgr.
činnost: finanční manažerka Referátu Projektové podpory, manažer výzev OP ČR – PL
553 46 4009
Hlisnikovská Anna
marketingová specialistka
činnost: marketing, fundraising, spolupráce s firmami a partnery univerzity
739 150 771
553 46 1325
Hoghová Kateřina, Bc.
skladová referentka
činnost: centrální sklad OU

553 46 1310
Holínková Renáta, Mgr.
činnost: metodik veřejných zakázek
553 46 1026
Holubová Lucie, Bc.
specialista personalistiky
553 46 1077
605 594 847
Hoňková Martina, Mgr.
konzultant pro praxe, stáže a pracovní inzerci
činnost: spolupráce s firmami a partnery univerzity v oblastí praxí, stáží a pracovních příležitostí
724 815 428
Hranická Eva, Bc.
referentka spisové služby
činnost: spisovna, archiv, administrace certifikátů (elektronické podpisy), správa datové schránky OU
553 46 1044
553 46 1302
Humpolík Jan, Mgr. Bc.
právník referátu právní služby, poveřenec pro GDPR
553 46 1042
Hýbnerová Kamila, Bc.
vedoucí Poradenského centra
vedoucí Centra Pyramida
činnost: řízení činnosti a organizace aktivit Poradenského centra a Centra Pyramida, kontakt se zaměstnavateli
553 46 1340
608 633 377
Juráš Jan, Ing.
činnost: strategický analytik
553 46 1070
Kimplová Tereza, PhDr., Ph.D.
činnost: psychologie rodiny, psychologie zdraví a nemoci, psychologie osob se zrakovým postižením
553 46 2685
Klimánek Martin, Ing.
činnost: finanční manažer Referátu Projektové podpory, stavební specialista
553 46 4056
Klimentová Michaela, Mgr. MgA.
marketingová specialistka
činnost: marketingová komunikace s uchazeči o studium a středními školami
723 976 996
553 46 1328
Ključnikova Alena, Ing.
činnost: finanční manažerka Referátu Projektové podpory, rozvojové projekty MŠMT
553 46 4057
Kobsová Romana, Ing.
činnost: interní auditor
553 46 1009
 
Kolář Miroslav, Bc.
činnost: technik PTO
553 46 1052
608 262 060
Kolařík Pavel
činnost: domovník budovy B
553 46 1063
732 794 948
Kolková Renáta
mzdová účetní
činnost: administrace mezd - PřF, R, UK, CIT, IT4I

553 46 1021
Konečná Sára, Bc.
činnost: referentka pro zadávaní veřejných zakázek
553 46 1018
Koniuch Robert
činnost: domovník budovy B, řidič
553 46 1063
605 430 804
553 46 3081
 
Kopitz Daniel, Bc.
referent zahraničních vztahů
činnost: koordinátor Erasmus+, spolupráce s ESN Ostravská
553 46 1015
Koprajdová Petra, Mgr.
činnost: referentka pro zadávaní veřejných zakázek
553 46 1043
Kostková Jana, Ing.
činnost: investiční technik
553 46 1017
 
Kotala Filip, Bc.
studentský ambasador na PdF
činnost: poradenská činnost, propagace univerzity
737 537 728
Kováčová Marta, Ing.
činnost: interní auditor
553 46 1035
Kovářová Hana, Mgr.
psycholog
činnost: psychologické poradenství a diagnostika
553 46 1345
Kozlová Petra, Bc.
činnost: referent - metodik
553 46 1011
Křívová Linda, Ing.
personalistka (Rektorát)
553 46 1039
553 46 2121
Kubala Lubomír
činnost: domovník budovy UK, řidič
553 46 1056
605 234 563
Kubíková Ivana
finanční účetní
553 46 1040
Kubisová Adriana, Bc.
asistentka kvestora a prorektorů
553 46 1005
Kuczinský Richard, Mgr.
redaktor OU@live
činnost: copywriting, editorská a redaktorská činnost
553 46 1324
Kuchařová Tereza, Bc.
studijní poradce
činnost: studijní poradenství pro studenty OU i uchazeče o studium
553 46 1341
553 46 3081
 
Kwintová Alena
činnost: personalistka
553 46 1036
605 854 136
Lacková Lucia, doc. PhDr., Ph.D.
činnost: sociální psychologie, psychologie osobnosti
553 46 2691
553 46 1055
734 422 740
Lapišová Lenka, Ing.
kariérní poradce a kouč
činnost: kariérové poradenství a koučink, vedení vzdělávacích a rozvojových kurzů
553 46 1342
Lata Jan, prof. MUDr., CSc.
rektor
činnost: interna
553 46 1001
Lazarová Pavla, Ing.
činnost: projektová manažerka Referátu Projektové podpory, manažer výzev dotací MS, SM Ostrava
553 46 4006
Lenert Jan, Ing.
vedoucí Ekonomického odboru
553 46 1028
774 444 344
553 46 3081
 
Máchová Adriana, Bc.
činnost: administrace projektů Referátu Projektové podpory, manažer výzev OP ŽP
553 46 4007
Mamicová Dana, Mgr.
vedoucí provozu kolejí
553 46 3003
596 245 578
553 46 1039
 
Martiník Miloš, Ing.
činnost: investiční technik
553 46 1050
735 004 010
553 46 3081
 
Měšťánková Dagmar
vedoucí Oddělení finanční účtárny
553 46 1037
Miková Markéta, Ing.
referent zahraničních vztahů
činnost: mezinárodní marketing
553 46 1079
Müllerová Jana, Bc.
finanční účetní
553 46 1038
Muroňová Tabašková Martina, Ing.
činnost: projektová manažerka Referátu Projektové podpory
553 46 4058
Navrátilová Dagmar, Ing.
vedoucí útvaru ubytování, provozní ekonomka
553 46 1029
734 423 978
Niklová Zdeňka
finanční účetní
553 46 1032
Pająk Jana, JUDr., LL.M., MBA
vedoucí Centra pro řízení lidských zdrojů
553 46 1074
Palička Martin, MUDr.
studentský ambasador na LF
činnost: poradenská činnost, propagace univerzity
 
Palová Michaela, Bc.
činnost: finanční manažerka Referátu Projektové podpory
553 46 4051
Paquet Petra, Ing.
specialista pro rozvoj a vzdělávání akademických pracovníků
553 46 1346
Pavlová Irena, Ing.
činnost: finanční manažerka a administrátor projektu Referátu Transferu poznatků a technologií
553 46 4052
Pernecký Ondřej
studentský ambasador na PdF/PřF
činnost: poradenská činnost, propagace univerzity
739 177 819
Repaňová Helena, Mgr.
činnost: projektová manažerka Referátu Projektové podpory, manažer výzev OP VVV, IROP
553 46 4010
Rochlingová Elena
zástupce vedoucí Centra pro řízení lidských zdrojů
činnost: administrace mezd - LF

553 46 1047
734 119 597
Řeháčková Vladimíra
finanční účetní
činnost: evidence majetku, inventarizace majetku, finanční účetní
553 46 1048
Řepková Kamila, Ing.
činnost: projektová manažerka Referátu Projektové podpory, manažer výzev OP VVV, OP PIK, EASI a komunitární projekty
553 46 4002
Santariusová Hana, Ing.
činnost: projektová manažerka Referátu Projektové podpory
553 46 4053
Seďa Radomír, Mgr.
referent spisové služby
činnost: spisovna, archiv
553 46 1301
Sedláčková Naděžda
mzdová účetní
činnost: administrace mezd - PdF, FSS, FF, FU, koleje

553 46 1020
Sieber Martin, Mgr., LL.M., MBA
vedoucí právního oddělení
553 46 1078
Slípková Ivana, Ing.
činnost: administrátor DGC, administrace projektů Centra pro rozvoj a inovace
553 46 4055
Slivková Markéta, Mgr.
vedoucí Univerzitního obchodu a knihkupectví
732 313 749
553 46 1390
Sochorová Hana, RNDr., Ph.D.
fakultní koordinátorka pro studenty se specifickými potřebami na Lékařské fakultě
činnost: biofyzika, lékařská fyzika, fyzika, výpočetní technika, seminář k bakalářské práci, andragogika
553 46 1746
Straňák Lukáš, Ing.
činnost: Referát Transferu poznatků a technologií
553 46 4101
Suchanek Marek, Mgr.
redaktor, editor, sekretář – odborný administrativní pracovník
činnost: správa anglického webu OU, sociálních sítí CMS, asistent prorektora pro mezinárodní vztahy
553 46 1017
553 46 3081
 
Svoboda Petr, Ing.
vedoucí Centra pro rozvoj a inovace
činnost: projektové řízení
553 46 4001
603 512 361
553 46 1031
Šigut Martin, Mgr., Ph.D.
činnost: specialista hodnocení kvality vědy
553 46 4008
Šigut Radim
činnost: řidič
553 46 1053
737 914 876
Šigut Vítězslav
činnost: řidič
553 46 1055
603 114 008
Šimíčková Denisa, Mgr., PhD.
činnost: referentka (referát VaV)
553 46 4008
553 46 1049
732 316 522
Šmídlová Monika, Mgr.
referentka zahraničních vztahů
činnost: Rozvoj partnerství (smlouvy), přijímání hostů mimo E+, projektová činnost (např. CRP, letní školy, atd.)
553 46 1076
553 46 3081
 
Špičáková Alena
prodejní referent
činnost: správa a vyřizování objednávek, komunikace se zákazníky

553 46 1393
Špička Martin, Mgr.
právník referátu právní služby pro konzultaci a tvorbu vnitřních předpisů
553 46 1027
Špiláček Radan
činnost: správce budovy G
553 46 1067
731 631 245
Štarhová Anna, Bc.
asistentka rektora
553 46 1002
Štěpánková Veronika, Bc.
vedoucí Oddělení archívu a spisové služby
činnost: metodika spisové služby, administrace certifikátů (elektronické podpisy), správa datové schránky OU
553 46 1044
Šumberová Monika, Mgr.
kancléřka
činnost: mezinárodní vztahy a politika, politologie
553 46 1003
603 579 618
Tomášková Renáta, Mgr., Dr.
prorektorka pro mezinárodní vztahy
činnost: textová lingvistika, translatologie, stylistika
553 46 1900
553 46 1049
Tomečková Naděžda, Ing.
finanční účetní
553 46 1038
553 46 3083
 
Vašíčková Renata
asistentka Centra marketingu a komunikace
553 46 1322
731 613 966
553 46 1054
734 797 496
Vorlová Hana, Mgr., Ph.D.
fakultní koordinátor pro studenty se speciálními potřebami za Fakultu umění
činnost: dějiny výtvarného umění
553 46 2937
Vrubel Jiří, Ing.
činnost: investiční technik
553 46 1025
737 150 654
Yazicioglu Bojana, Mgr.
referentka zahraničních vztahů
činnost: E+ výjezdy zaměstnanců celouniverzitních pracovišť a PřF, Mezinárodní kreditová mobilita E+, program TO BE IN, přijímání hostů z E+, CEEPUS, AIA
553 46 1008
Zářický Aleš, prof. PhDr., Ph.D.
prorektor pro studium a celoživotní vzdělávání
553 46 1010
553 46 1971
Zimný Martin, Ing.
činnost: technik PO, BOZP
553 46 1019
734 236 998
Žurek Pavel
činnost: investiční technik
553 46 1014
774 950 205
Žvaková Kateřina, Ing.
referent pro studenty se specifickými potřebami
činnost: poradenství pro studenty se specifickými potřebami, mapování bezbariérovosti, adaptace a digitalizace studijních materiálů, organizace vzdělávacích a PR aktivit spojených s Centrem Pyramida
553 46 1234
Žytek Vilém, Ing.
provozní ekonom
553 46 1030