Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Rektorát

Marek Schneider

Marek Schneider

titul, jméno, příjmení:PhDr. Marek Schneider, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: G 509, budova G
funkce:
obor činnosti:sociologie organizace, Public relations, modul HR-konzultant
katedra / středisko (fakulta): Katedra sociologie (Filozofická fakulta)
Rektorát
telefon, mobil: 553 46 1354
e-mail:

Vzdělání

2011
Ph.D., Sociální poradenství a management sociálních služeb, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
2008
PhDr., Sociální politika a sociální práce, FF OU
2000
Mgr., Sociální práce s poradenským zaměřením, FF OU
1994
Bc., Profesní poradenství a rekvallifikace, FF OU
 

Zaměstnání, praxe

IDOL, s.r.o. - Pozice: jednatel společnosti
Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, Katedra sociologie - Pozice: odborný asistent
Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, Katedra psychologie a aplikovaných sociálních věd - Pozice: odborný asistent
Vítkovice, a.s. - Pozice: vedoucí odboru Organizační a manažerské služby
První Vítkovická Personální, s.r.o. - Pozice: ředitel společnosti
Perspektiva, o.p.s. - Pozice: ředitel společnosti
Osoba samostatně výdělečně činná (lektorská a expertizní činnost)
 

Odborné zaměření

Sociologie organizací
Řízení lidských zdrojů
Personální management
Komunikační dovednosti, Jednání a vyjednávání, Public relations
 

Jazykové znalosti

Ruština
aktivně
Angličtina
pasivně
 


On-line diagnostika kompetencí pro manažerské velení
Marek Schneider, Martina Schneiderová, Beháň Ladislav
Rok: 2020
software

Průzkum Kofola 2022
Marek Schneider, Kristýna Schneiderová
Rok: 2022
ostatní

Průzkum vztahové struktury zaměstnanců společnosti Macco Organiques, s.r.o. na středisku QA
Marek Schneider
Rok: 2021
ostatní

On-line diagnostika kompetencí pro manažerské velení
Marek Schneider, Martina Schneiderová, Beháň Ladislav
Rok: 2020
software

Průzkum spokojenosti zaměstnanců TECHNICO Opava s.r.o
Marek Schneider
Rok: 2020
ostatní

Zkušenosti s Kofolou
Marek Schneider, Martina Schneiderová, Anna Schneiderová, Kristýna Schneiderová
Rok: 2019
ostatní

Competency model of the manager in the situation of extraordinary crisis event
Marek Schneider, Martina Schneiderová
Rok: 2018, NORDSCI Conference on Social Sciences : conference proceedings : 17-19 July 2018, Meeting Park Forum, Helsinki, Finland.
článek v odborném periodiku

Diagnostika kompetencí pro manažerské velení v mimořádných krizových situacích
Marek Schneider, Martina Schneiderová, Miloš Kvarčák, Václav Nétek, Anna Schneiderová
Rok: 2018
certifikované metodiky a postupy

Měření úrovně firemní kultury Ekova Electric a.s.
Marek Schneider, Anna Schneiderová
Rok: 2018
ostatní

Průzkum vztahové struktury zaměstnanců společnosti Macco Organiques, s.r.o. na středisku PMC
Marek Schneider
Rok: 2018
ostatní

Zpráva z facilitace na oddělení kontroly kvality
Marek Schneider
Rok: 2018
ostatní

Diagnostika kompetencí manažerského velení v mimořádných krizových situacích
Marek Schneider, Mgr. Martina Schneiderová, Ph.D., doc. Ing. Václav Nétek, CSc, Anna Schneiderová, Doc. Dr. Miloš Kvarčák, CSc.
Rok: 2017
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Diagnostika manažerských kompetencí pro zvládání krizových situací
Marek Schneider, Mgr. Martina Schneiderová, Ph.D., doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák, doc. Ing. Václav Nétek, CSc.
Rok: 2017
stať ve sborníku

Managerial competencies in emergency crisis situations
Marek Schneider, Mgr. Martina Schneiderová, Ph.D.
Rok: 2017
stať ve sborníku

Manažerské kompetence v mimořádných krizových situacích
Marek Schneider, Mgr. Martina Schneiderová, Ph.D., doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák, doc. Ing. Václav Nétek, CSc.
Rok: 2017, VŠB - TU Ostrava
kapitola v odborné knize

Průzkum vztahové struktury zaměstnanců na oddělení výdeje společnosti Teva
Marek Schneider
Rok: 2017
ostatní

Kariérní poradenské centrum v rámci poradenských služeb poskytovaných vysokou školou.
Lucie Dokoupilová, Marek Schneider
Rok: 2016
výzkumná zpráva

Možnosti tvorby kariérního řádu na vysoké škole
Lucie Dokoupilová, Marek Schneider
Rok: 2016
stať ve sborníku

Possibilities of creating career system in university
Lucie Dokoupilová, Marek Schneider
Rok: 2016
stať ve sborníku

Příprava projektu rovných příležitostí absolventů OU a VŠB TUO na trhu práce.
Marek Schneider, Petra Šobáňová, Martina Schneiderová
Rok: 2015
stať ve sborníku

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre: Sociálně patologické jevy společnosti v ČR v období po roce 1989, 23.03.2015 - 27.03.2015
Marek Schneider
Rok: 2015
působení v zahraničí

Ballanced Scorecard Method in the Management of Public Sector Organizations
Marek Schneider, Petra Šobáňová
Rok: 2014
stať ve sborníku

Work satisfaction of employees of social service residential facility.
Anna Schneiderová, Marek Schneider
Rok: 2014
stať ve sborníku

Vymezení kompetencí v perspektivě růstu a rozvoje organizací u specialistů na rozvoj lidských zdrojů.
Marek Schneider, Anna Schneiderová, Jan Sebastian Novotný, Radka Čaníková
Rok: 2013
stať ve sborníku

Principles and methods of filling the learning, growth and quality perspective of the Balanced Scorecard method.
Marek Schneider, Radka Čaníková
Rok: 2011
stať ve sborníku

SOCIÁLNĚ DEMOGRAFICKÁ ANALÝZA VYBRANÉHO REGIONU JAKO BÁZE KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Marek Schneider
Rok: 2011
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Úloha externích subjektů v perspektivě učení se a růstu organizací sociálních služeb.
Marek Schneider, Radka Čaníková
Rok: 2011
stať ve sborníku

Využití metody balanced scorecard v řízení sociálních služeb
Marek Schneider, Radka Čaníková
Rok: 2011, Psychologie a její kontexty
článek v odborném periodiku

Kompetence manažerů v sociálních službách
Anna Schneiderová, Marek Schneider, Radka Čaníková, Ludmila Houdková, Lucie Skříšovská, Zdeňka Planá ... další autoři
Rok: 2010, FF OU
odborná kniha

Management organizací podnikatelského typu a organizací nepodnikatelských
Marek Schneider, Anna Schneiderová
Rok: 2010, FF OU
kapitola v odborné knize

Management organizací podnikatelského typu a organizací nepodnikatelských
Marek Schneider, Anna Schneiderová
Rok: 2010, Ostrava
kapitola v odborné knize

Metodika komunikačních dovedností na II. st. ZŠ a SŠ z pohledu pedagogické praxe - náměty pro začínající učitele
Martina SCHNEIDEROVÁ, Marek Schneider
Rok: 2010
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Metodika komunikačních dovedností na II. st. ZŠ a SŠ z pohledu pedagogické praxe - náměty pro začínající učitele.
Martina SCHNEIDEROVÁ, Marek Schneider
Rok: 2010
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Metodika komunikačních dovedností na II. st. ZŠ a SŠ z pohledu pedagogické praxe - náměty pro začínající učitele.
Marek Schneider, Martina SCHNEIDEROVÁ
Rok: 2010
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Komunikace
Ivana Kazdová, Ivana Kaniová, Marek Schneider, Michaela Váňová
Rok: 2009, MOST - Moderní otevřené studium dobrovolných hasičů v ochraně obyvatelstva
kapitola v odborné knize

Analýza opakovaného dotazníkového šetření provedená u poskytovatelů rezidenčních služeb
Ivana Kazdová, Marek Schneider
Rok: 2008
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Komunikační dovednosti
Marek Schneider, Anna Schneiderová
Rok: 2008
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Komunikační dovednosti
Anna Schneiderová, Marek Schneider
Rok: 2008
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Sociálně-demografická analýza města Orlové
Ivana Kaniová, Martina SCHNEIDEROVÁ, Marek Schneider
Rok: 2008
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Standardy kvality sociálních služeb v rezidenčních zařízeních pro seniory
Ivana Kazdová, Ivana Kaniová, Marek Schneider, Michaela Váňová
Rok: 2008
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V REZIDENČNÍCH ZAŘÍZENÍCH PRO SENIORY
Marek Schneider
Rok: 2008
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Využití manažerských metod strategického plánování v oblasti rozvoje sociálních služeb
Marek Schneider, Zdeněk Mlčák, Radka Čaníková, Karel Paulík, Helena Záškodná
Rok: 2008, Repronis Ostrava
kapitola v odborné knize

Analýza dotazníkového šetření provedená u poskytovatelů rezidenčních služeb
Michaela Váňová, Ivana KANIOVÁ, Ivana KAZDOVÁ, Marek Schneider
Rok: 2007
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Analýza dotazníkového šetření provedená u poskytovatelů rezidenčních služeb
Ivana Kazdová, Marek Schneider, Michaela Váňová, Ivana KANIOVÁ
Rok: 2007
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Analýza dotazníkového šetření provedená u poskytovatelů rezidenčních služeb
Ivana Kaniová, Ivana Kazdová, Marek Schneider, Michaela Váňová
Rok: 2007
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Analýza dotazníkového šetření provedená u poskytovatelů rezidenčních služeb
Ivana Kazdová, Marek Schneider, Ivana Kaniová, Michaela Váňová
Rok: 2007
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Jednání a vyjednávání
Marek Schneider
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Komunitní plánování sociálních služeb na území statutárního města Ostravy jako nástroj sociálního začleňování a předcházení sociálnímu vyloučení znevýhodněných skupin obyvatel
Marek Schneider
Rok: 2007
uspořádání konference, workshopu

Využití metody Balanced Scorecard v komunitním plánování sociálních služeb
Michaela Váňová, Ivana KAZDOVÁ, Ivana KANIOVÁ, Marek Schneider
Rok: 2007
stať ve sborníku

Využití metody Balanced Scorecard v komunitním plánování sociálních služeb
Michaela Váňová, Ivana KANIOVÁ, Ivana KAZDOVÁ, Marek Schneider
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Využití metody Balanced Scorecard v komunitním plánování sociálních služeb
Ivana Kaniová, Michaela Váňová, Ivana Kazdová, Marek Schneider
Rok: 2007
stať ve sborníku

Využití metody ballanced scorecard v komunitním plánování sociálních služeb
Ivana Kazdová, Ivana Kaniová, Marek Schneider, Michaela Váňová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Problematika dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením
Marek Schneider
Rok: 2006
stať ve sborníku

Realizace "Projektu perspektiva"
Marek Schneider
Rok: 2006
stať ve sborníku

Potřeby osob s handicapem
Martina Schneiderová, Karel Paulík, Marek Schneider
Rok: 2005, FF OU
kapitola v odborné knize

Potřeby osob s handicapem
Marek Schneider
Rok: 2005
stať ve sborníku

Komunikační dovednosti
Anna Schneiderová, Marek Schneider
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Služby sociální intervence
Marek Schneider
Rok: 2004
stať ve sborníku

Analýza spokojenosti uživatelů sociálních služeb města Karviná.
Anna Schneiderová, Marek Schneider, Martina Kvarčáková, Bohumil Bocviňok
Rok: 2003
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Komunitní plánování
Marek Schneider, Martina Schneiderová, Bohumil Bocviňok
Rok: 2003
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Rizika nezaměstnanosti v postojích dlouhodobě nezaměstnaných
Marek Schneider
Rok: 2003
stať ve sborníku

Problematika závislostí
Marek Schneider, Martina Schneiderová, Oldřich Solanský
Rok: 2002
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Problematika závislostí
Marek Schneider, Martina Kvarčáková, Oldřich Solanský
Rok: 2002
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Problematika zdravotně postižených
Marek Schneider, Martina Kvarčáková
Rok: 2002
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Problematika zdravotně postižených
Martina Schneiderová, Marek Schneider, Oldřich Solanský
Rok: 2002
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Sociálně demografická analýza města Ostravy
Anna Schneiderová, Oldřich Solanský, Marek Schneider, Martina Kvarčáková
Rok: 2002
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Sociálně-právní ochrana dětí
Marek Schneider, Martina Kvarčáková, Oldřich Solanský
Rok: 2002
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Sociálně-právní ochrana dětí
Martina Schneiderová, Marek Schneider, Oldřich Solanský
Rok: 2002
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Sociální práce se zdravotně postiženými občany
Martina Schneiderová, Marek Schneider
Rok: 2002, FF OU
kapitola v odborné knize

Sociální práce se zdravotně postiženými občany
Marek Schneider, Martina Kvarčáková
Rok: 2002, FF OU
kapitola v odborné knize

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůAutorNázev práceTypRok
Raček MartinVzdělávání sociálních pracovníků na sociálních odborechdiplomová 2015 
Solichová LenkaRozvod a jeho dopady na dítědiplomová 2015 
Boruňová SylviePracovní motivace zaměstnanců v DpSdiplomová 2014 
Hurníková ŠárkaMotivace k celoživotnímu vzdělávání pracovníků sociálních služebdiplomová 2014 
Pavinská KarinPersonální práce v organizacích sociálních služebdiplomová 2014 
Běčáková BarboraProblematika individuálního plánování v pobytových zařízeních pro seniorydiplomová 2013 
Bednářová AlenaZačleňování osob se zdravotním postižením do pracovního procesudiplomová 2013 
Koloničná MichaelaNízkoprahové zařízení pro děti a mládež jako zázemí v naplňování sociálních potřeb klientůdiplomová 2013 
Ondrašinová HanaProblémy praktického využití animoterapie v zařízeních zaměřených na péči o osoby s handicapem.diplomová 2013 
Pešková DorotaKvalita sociálních služeb v domovech pro seniory z pohledu zaměstnanců zařízení.diplomová 2013 
Ševčíková ŠárkaAnalýza adaptačního procesu ve společnostidiplomová 2013 
Ševčíková TerezaAplikace standardů kvality pro sociální službu dům na půl cestydiplomová 2013 
Vávrová PavlínaVzdělávací potřeby zaměstnanců v zařízeních sociálních služeb pro seniory v závislosti na Standardech kvalitydiplomová 2013 
Dyrdová MarcelaRealizace služeb sociální prevence pro rodiny s dětmi ve vybrané lokalitědiplomová 2012 
Horklová HanaSociálně aktivizační služby s romským etnikemdiplomová 2012 
Kochová JiřinaProfesní vzdělávání sociálních pracovníků v Moravskoslezském krajidiplomová 2012 
Korbelová PetraVliv pracovního klimatu na pracovní výkon zaměstnanců sociálních odborů v Ostravědiplomová 2012 
Palgutová LuciaAnalýza personálnych činnostídiplomová 2012 
Segradová MichaelaSystémy vzdělávání sociálních pracovníkůdiplomová 2012 
Krkošková DanielaInstitut veřejné služby a jeho začlenění do systému dávek pomoci v hmotné nouzi.diplomová 2011 
Mayerová JanaPersonální standardy a profesní rozvoj zaměstnanců domovů pro seniorydiplomová 2011 
Pastrňáková ZuzanaSociálně - aktivizační služby pro sociálně znevýhodněné rodiny s dětmidiplomová 2011 
Pecina JiříAnalýza systému vzdělávání příslušníků celní správy ČRdiplomová 2011 
Pinkavová JanaKOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PRAXI DVOU VELIKOSTNĚ SHODNÝCH MĚSTdiplomová 2011 
Podaná VeronikaÚčinky hipoterapie v rámci ucelené rehabilitace u osob s handicapemdiplomová 2011 
Řezníková JitkaRole sociálního pracovníka v azylovém domě pro ženy a matky s dětmidiplomová 2011 
Schreinzerová MonikaVýchovný vliv a působení střediska výchovné péče u dívek s poruchami chovánídiplomová 2011 
Sikora TomášAplikace alternativního trestu domácího vězenídiplomová 2011 
Tomaštíková DagmarAnalýza vybraných standardů kvality sociálních služeb v zařízeních sociální péče pro seniory v regionu Jesenickodiplomová 2011 
Vysoudilová LucieSpokojenost zaměstnanců, firemní kultura a sociální klima ve vybrané organizacidiplomová 2011 
Dluhošová MartinaZavádění standardů kvality sociálních služeb v Domově pro seniorydiplomová 2010 
Gallová PetraMetoda assessment center jako jeden ze způsobů při výběru pracovníků pro oblast sociální práce se seniorydiplomová 2010 
Gonsková IvaVýznam a využití canisterapie v péči o seniorydiplomová 2010 
Mžiková MartinaJednání se zájemcem o sociální službu s metnálně postiženými jedinci.diplomová 2010 
Schindlerová MonikaVyužití mediace v rodinných sporech, zejména v oblasti sociálně - právní ochrany dětídiplomová 2010 
Čaníková RadkaRozvoj sociálních služeb, možnosti a efektivita metodik používaných ve strategickém plánovánídiplomová 2009 
Drijáková IrenaVývoj koncepce dávek sociální pomoci v České republice.diplomová 2009 
Houdková LudmilaOdstraňování bariér rozvoje obchodního týmudiplomová 2009 
Kajfoszová KarolinaNízkoprahová zařízení pro děti a mládež a jejich role v trávení volného času a prevenci rizikového chování dospívajícíchdiplomová 2009 
Karbulová KateřinaPracovní klimadiplomová 2009 
Kýr JakubDůsledky používání manipulačních technik v masmédiíchdiplomová 2009 
Müllerová JanaPorovnání úspěšnosti komunitních plánů podle specifické metodikydiplomová 2009 
Vašíčková PavlaOdborné praxe studentů sociální prácediplomová 2009 
Karmazinová NaďaKomunitní práce a péče pro osoby s duševním onemocněním.diplomová 2008 
Návratová JanaZměna sociální situace vnímaná lidmi s poraněním míchydiplomová 2008 
Pěkník VáclavObyvatelé Frýdku-Místku a přilehlých obcí ve vztahu k cizincům a problematice uprchlictvídiplomová 2008 
Poláková RadkaZachování psychické kondice u seniorů pomocí tréninku pamětidiplomová 2008 
Semelová MarieStřídavá výchova očima dítětediplomová 2008 
Vyletělková VeronikaPůsobení canisterapie na mentálně postižené děti.diplomová 2008 
Karpielová MartaKvalita sociálních služeb v domovech pro seniory na Zlínsku z pohledu procedurálních standardůdiplomová 2007 
Kavečková SimonaAnalýza sociálních služeb pro seniory v Hranicíchdiplomová 2007 
Kožuská VěraKomunitní plánování sociálních služeb v praxi malého a velkého městadiplomová 2007 
Krušinová AlenaSrovnání procesu komunitního plánování ve městech Krnov a Bruntáldiplomová 2007 
Pohnerová DianaDoprovázení a sociální pomoc pro pečující a pozůstalédiplomová 2007 
Procházková JitkaKomunitní plánování sociálních služeb v Moravskoslezském krajidiplomová 2007 
Chalupová RadanaÚloha sociálního pracovníka v nemocničním zařízenídiplomová 2006 
Čechová FrantiškaPracovní spokojenost zaměstnanců ve vybraných zařízeních pro seniory v Opavědiplomová 2006 
Kurka PavelVýskyt domácího násilí jako sociálně-patologického jevu v Ostravědiplomová 2006 
Petrovská Igari EvaProblematika sociální práce s vězněnými osobami se zaměřením na mladistvé a mládeždiplomová 2006 
Pšenicová TaťánaSociální hospitalizace jako jedna z možností sociální péčediplomová 2006 
Svobodová SandraMožnosti a bariéry sluchově postižených v nabídce sociálních služeb a volnočasových aktivitáchdiplomová 2006 
Šimečková MagdalenaCanisterapie jako podpůrná terapie v péči o seniorydiplomová 2006 
Matějová AdélaHodnocení pracovníků a vliv na jejich pracovní výkonbakalářská  
Tůma DaliborSociální komunikace distanční výuky v době omezených mezilidských kontaktů na vysokých školách.bakalářská  
Chalupová JulieSociální sítě jako nástroj šikanybakalářská 2022 
Dubová KarolínaPracovní spokojenost zaměstnanců v závislosti na velikosti firmybakalářská 2021 
Milerski MarekSídelní struktura v mikroregionu Třineckabakalářská 2021 
Juřičková AnetaKomunikační toky a struktura komunikace studentů s Ostravskou univerzitoubakalářská 2020 
Kupčáková ŠárkaOdraz generační struktury v podnikové kultuřebakalářská 2020 
Ohanková DanielaSociální audit zaměřený na spokojenost zaměstnancůbakalářská 2020 
Račanská MartinaSociální klima organizacíbakalářská 2020 
Chaloupková JanaVliv hodnocení zaměstnanců na jejich pracovní výkonbakalářská 2019 
Hrabovská EvaZaměstnanecké benefity a jejich dopad na loajalitu a motivaci zaměstnancůbakalářská 2019 
Kalusová KarolínaResocializace a reintegrace osob propuštěných z výkonu trestu odnětí svobodybakalářská 2019 
Cigánová MichaelaPostoje mládeže k inviduálním a kolektivním sportůmbakalářská 2018 
Rojíčková VendulaPostoje studentů středních škol k lidem se zdravotním postiženímbakalářská 2018 
Světnická KristýnaManipulační techniky v reklaměbakalářská 2018 
Tomanová NikolaExtrémní překážkové závody jako společenský jevbakalářská 2018 
Václavíková KristýnaPracovní spokojenost zaměstnanců školních institucíbakalářská 2018 
Červinková HanaŘízení lidských zdrojů: Implementace Compliancebakalářská 2017 
Fábry MarekPracovní klima organizacebakalářská 2017 
Kučerová MartinaInterkulturní bariéry v nadnárodních společnostechbakalářská 2017 
Dimitrovová PavlínaDiferenciace vzdělanosti mezi zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a jejich motivace ke zvyšování vzděláníbakalářská 2016 
Komárková OlgaŘízení lidských zdrojů ve vybrané organizaci.bakalářská 2016 
Měřínský JakubPracovní motivace zaměstnanců vězeňské správybakalářská 2016 
Mikulecká LenkaFaktory ovlivňující pracovní spokojenost zaměstnanců Finančního úřadu pro Moravskoslezský krajbakalářská 2016 
Strakošová Michaela* Motivační faktory ovlivňující pracovní výkonnost zaměstnanců obecních úřadůbakalářská 2016 
Šařecová GabrielaVyužití nástrojů PR v rámci komunikační strategie nemocnice Havířovbakalářská 2016 
Vácová JitkaStrategie řízení lidských zdrojů městského úřadubakalářská 2016 
Kurková PetraŘízení lidských zdrojů v organizacích poskytující služby sociálního charakterubakalářská 2015 
Martínková JanaProjekt vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách působících v neziskových organizací zaměřených na duševně nemocné.bakalářská 2015 
Pouchlá LenkaVyužití metody brief koučinku v prostředí neziskových organizacíbakalářská 2015 
Pyrochtová NaděždaSociální audit jako metoda zjišťování spokojenosti zaměstnanců ve vybrané organizacibakalářská 2015 
Widenka JanuszPublic relations církevních neziskových organizací.bakalářská 2015 
Charuza RadekTvorba podnikatelského plánu a strategické plánovaní v neziskové organizacibakalářská 2014 
Hložková JarmilaPersonální činnosti v oblasti neziskových a ziskových organizacíbakalářská 2014 
Indiková ŠárkaVzdělávání pracovníků na Úřadě prácebakalářská 2014 
Klímová HanaEtika výkonu činnosti pracovníka v sociálních službáchbakalářská 2014 
Kučerová KateřinaProbační a mediační služba v České republicebakalářská 2014 
Rutková HanaSystém vzdělávání pracovníků finanční správybakalářská 2014 
Wyrwolová MarieVyužití moderních metod strategického řízení v organizaci veřejného sektorubakalářská 2014 
Zalotěnková MichalaFaktory ovlivňující pracovní klima v neziskových organizacíchbakalářská 2014 
Červená IvetaVýhody a rizika alternativních trestůbakalářská 2013 
Gavlasová HanaTrénování paměti se seniory s kognitivní poruchoubakalářská 2013 
Gryczová KateřinaStrategické plánování sociálních služeb pomocí metody Balanced Scorecardbakalářská 2013 
Kotrlová ZuzanaZměna v náplni práce u zaměstnanců přímé péče v domově pro seniory po zavedení zákona o sociálních službách.bakalářská 2013 
Ondruchová WeronikaProblematika Body image u osob s tělesným postiženímbakalářská 2013 
Raček MartinProgramy vzdělávání pracovníků sociálních služeb v Bohumíněbakalářská 2013 
Samešová TerezaPracovní klima organizací sociálních služebbakalářská 2013 
Tajchmanová JanaAktivizace seniorů prostřednictvím tréninku pamětibakalářská 2013 
Wunschová KateřinaVolnočasové aktivity seniorůbakalářská 2013 
Žižlavská KristýnaCanisterapie a hipoterapie jako léčebné metodybakalářská 2013 
Ďurčo RomanStandardy kvality sociálních služeb: Péče o seniory v sociálních službách a přirozeném prostředíbakalářská 2012 
Moučková DenisaSystém vzdělávání pracovníků úřadu práce v ČRbakalářská 2012 
Musilová AlžbětaPodporované zaměstnávání osob s duševním onemocněním na území města Ostravybakalářská 2012 
Nevolová SilvieSystém sociálních služeb pro osoby seniorského věku ve městě Ostravabakalářská 2012 
Quisová AlenaSystém sociální pomoci občanům se zdravotním postiženímbakalářská 2012 
Trchalíková JarmilaSystémy vzdělávání sociálních pracovníků v České republicebakalářská 2012 
Chmielová TaťánaFaktory ovlivňující práci zaměstnanců v sociálních službáchbakalářská 2011 
Dorazilová RenátaPoradenství ve službách pro seniorybakalářská 2011 
Dorničák JanPřínos standardů kvality pro uživatele azylových domůbakalářská 2011 
Liszoková PavlaPrůzkum spokojenosti zaměstnanců ve firměbakalářská 2011 
Slezáková VeronikaSociální práce a priority dalšího rozvoje v oblasti sociálních služeb pro seniorybakalářská 2011 
Svačinová AliceSpecifika naplňování standardů kvality soc.péče v domově pro seniorybakalářská 2011 
Szotkowská VlastaIndividuální plánování v domově pro seniorybakalářská 2011 
Boruňová SylvieProces zavádění standardů kvality sociálních služeb v DpSbakalářská 2010 
Dršťáková VěraVliv standardů kvality na vzdělání pracovníků v sociálních službách a na jejich přístup k uživatelům v pobytových zařízeníchbakalářská 2010 
Hlaváčová KarolínaSystémy školení dobrovolníků působících v Nízkoprahových centrechbakalářská 2010 
Kuffová GabrielaTerénní služby sociální péče se zaměřením na seniory jako cílovou skupinu uživatelůbakalářská 2010 
Ondrašinová HanaVyužití animoterapie v péči o osoby s handicapembakalářská 2010 
Pavinská KarinSociální inkluze lidí s demencí v rezidenční péčibakalářská 2010 
Šamajová JanaSystémy vzdělávání pracovníků v sociální sféřebakalářská 2010 
Vilimová MartinaMěřitelná kritéria pro hodnocení kvalitní sociální službybakalářská 2010 
Jachanová MartinaMigrace a azyl v České republice v kontextu mezinárodních smluvbakalářská 2009 
Korbelová PetraVýběr pracovníků - metody personální práce a assessment centrumbakalářská 2009 
Pastrňáková ZuzanaTerapie pomocí zvířat v kontextu sociální práce se zaměřením na canisterapii a felinoterapiibakalářská 2009 
Podaná VeronikaTerapie pomocí zvířat v kontextu sociální práce (zaměřeno na hipoterapii a delfíní terapii)bakalářská 2009 
Švábová ZuzanaTýrání seniorů v domácí péči v Moravskoslezkém kraji.bakalářská 2009 
Žižková LuciePracovní profil recruiterabakalářská 2009 
Gonsková IvaPřínos canisterapie při léčbě zdravotně postižených pacientůbakalářská 2008 
Havlová LenkaTrénink speciálních komunikačních a obchodních dovedností - elektronické vzděláváníbakalářská 2007 
Hajdová JanaMožnosti sociálních služeb pro osoby bez přístřeší na příkladu Irskabakalářská 2006 
Karkošková RenátaManipulační prostředky používané v reklaměbakalářská 2006 
Karmazinová NaďaSociální služby pro osoby s duševním postiženímbakalářská 2006 
Krpcová MichaelaMladé ženy v těžkých životních situacích vzniklých neplánovaným těhotenstvímbakalářská 2006 
Kýr JakubAnalýza manipulačních komunikačních technik v masmédiíchbakalářská 2006 
Matějíčná VeronikaSociální práce s osobami se zrakovým postiženímbakalářská 2006 
Pěkník VáclavPohled na stáří s ohledem na spokojenost s životem v domovech důchodcůbakalářská 2006 
Píštěková IrenaSpokojenost klientely domovů důchodců na Přerovskubakalářská 2006 
Poláková RadkaSystém sociálních služeb pro tělesně postižené děti a mládež v Ostravěbakalářská 2006 


Diagnostika kompetencí manažerského velení v mimořádných krizových situacích
Hlavní řešitelPhDr. Marek Schneider, Ph.D.
Období1/2016 - 12/2017
PoskytovatelProgram OMEGA
Stavukončený
facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
soundcloud
social hub