Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Výběr cookies

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Rektorát

Robert Antonín

Robert Antonín

titul, jméno, příjmení:
doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D.
místnost, podlaží, budova:
DM 521, budova DM
funkce:
děkan FF OU
garant hlavního vědeckého směru
obor činnosti:
dějiny českého středověku
telefon, mobil:
553 46 1971
553 46 1801
e-mail:

Vzdělání

2015
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity - docent
2002 – 2008
FF MU v Brně, HÚ - doktorské studium v oboru české dějiny (Ph.D.), Disertační práce: Zahraniční politika krále Václava II. v letech 1283-1300
1996 – 2002
FF MU v Brně, HÚ - magisterské studium obor historie-filosofie (Mgr.)
 

Zaměstnání, praxe

2015 – dosud
OU, FF, KHI - docent
2013 – dosud
FF OU v Ostravě VIVARIUM, Centrum pro výzkum středověké společnosti a kultury - vědecko-výzkumný pracovník
2013 – dosud
FF OU v Ostravě, KH - odborný asistent pro dějiny středověku
2008 – 2013
FPF DU v Opavě, UHV - odborný asistent pro dějiny středověku
2005 – 2011
FF MU v Brně, HÚ - vědecko-výzkumný pracovník výzkumného záměru Masarykovy University v Brně MSM 0021622426 Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura
 

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

2017 – dosud
Vědecká rada OU
2017 – dosud
Studia z Dziejów Średniowiecza (člen redakční rady)
2017 – dosud
Oborová rada oboru Kulturní dějiny
2017 – dosud
člen Rady pro vnitřní hodnocení OU
2016 – dosud
Slezský sborník (člen redakční rady)
2016 – dosud
Vědecká rada FF OU
2016 – dosud
Oborová rada oboru České a československé dějiny FF OU
2015 – dosud
Panel 405: Archeologie a starší dějiny - Grantová agentura ČR (do r. 2017 předseda panelu)
2010 – dosud
Centrum medievistických studií (Praha) - fellow
2010 – 2015
Časopis Slezského zemského muzea, řada B (člen redakční rady)
2008 – dosud
Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis (člen redakční rady)
 

Základní výzkumné zaměření

dějiny vrcholného středověku ve střední Evropě 12.-14. století
česko-polské vztahy ve středověku
středověké narativní prameny
politické myšlení středověku.
kulturně-antropologické přístupy ve výzkumu středověkých dějin
 


Rok: 2023, Brill
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2023, Routledge
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2021, Brill
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2019, Brill
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2017, Herder Institut
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2017, Brill
odborná kniha
 
Rok: 2016, Ostravská univerzita
odborná kniha
 
Rok: 2016, Böhlau
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2016, Bohemia. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2014, Czech and Slovak Journal of Humanities, Historica
článek v odborném periodiku
 

Rok: 2023, Nakladatelství Lidové noviny
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2023, Brill
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2023, Routledge
kapitola v odborné knize
 
Anna Pumprová, Libor Jan, Robert Antonín, Demeter Malaťák, Libor Švanda, Zdeněk Žalud ... další autoři
Rok: 2022, Harrasowitz Verlag
odborná kniha
 
Rok: 2022, Brepols
kapitola v odborné knize
 
Robert Antonín, Przemysl Wiszewski
Rok: 2021, Passés/Composés
kapitola v odborné knize
 
Robert Antonín, Przemyslaw Wiszewski, Enikő Csukovits
Rok: 2021, Passés/Composés
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2021, Brill
kapitola v odborné knize
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2020, Nakladatelství Lidové noviny
odborná kniha
 
Rok: 2020, Matice moravská
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2019, Brill
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2019, Časopis Matice moravské
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2019
ostatní
 
Rok: 2018, PRAEHISTORICA
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2018, Uniwersytet Gdański
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2017, Herder Institut
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2017
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2017, Mediaevalia Historica Bohemica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017, Statutární město Ostrava
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2017, Statutární město Ostrava
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2017, Statutární město Ostrava
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017, Brill
odborná kniha
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016, Ostravská univerzita
odborná kniha
 
Rok: 2016, Vandenhoeck & Ruprecht
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2016, Böhlau
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016, Bohemia. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2016, Národní muzeum
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2016, Národní muzeum
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2016, Filosofia
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2016, Národní muzeum
kapitola v odborné knize
 
Robert Antonín, Michaela Antonín Malaníková, Antonín Kalous
Rok: 2016
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2016, Národní muzeum
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015
působení v zahraničí
 
Rok: 2015
působení v zahraničí
 
Rok: 2015
působení v zahraničí
 
Rok: 2014, Statutární město Brno
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2014, Český lid: Etnologický časopis
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014, Czech and Slovak Journal of Humanities, Historica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014, Filosofia
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2014, Studia Mediaevalia Pragensia
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2014
stať ve sborníku
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013, Nakladatelství Lidové noviny
odborná kniha
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
stať ve sborníku
 
Rok: 2013
stať ve sborníku
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2012,
odborná kniha
 
Robert Antonín, Michaela Malaníková
Rok: 2012
stať ve sborníku
 
Rok: 2012, Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung 120
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2012
stať ve sborníku
 
Robert Antonín, Kolektiv Autorů, Dalibor Prix
Rok: 2012, NLN
kapitola v odborné knize
 
Robert Antonín, Kolektiv Autorů, Dalibor Prix, Pavel Kouřil
Rok: 2012, NLN
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2012
působení v zahraničí
 
Rok: 2012
působení v zahraničí
 
Rok: 2012
působení v zahraničí
 
Rok: 2011, Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2011
stať ve sborníku
 
Rok: 2011, Historia Slavorum Occidentis. Czasopismo historyczne/Časopis historický 1
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010, Slezský sborník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010, Český časopis historický
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010,
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Robert Antonín, Jan Libor, Jiří Kacetl, A Kol.
Rok: 2010,
kapitola v odborné knize
 
Robert Antonín, Tomáš Borovský
Rok: 2009,
odborná kniha
 
Robert Antonín, Tomáš Borovský
Rok: 2009, Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009,
odborná kniha
 

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůNepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
Threads
soundcloud
rss
social hub