OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Rektorát > Personální složení

Personální složení

abecední členění

Úsek rektora
Rektor
Lata Jan, prof. MUDr., CSc.
rektor
e-mail:
telefon: 553 46 1001
Kancelář rektora
Šumberová Monika, Mgr.
kancléřka
e-mail:
telefon: 553 46 1003
553 46 2335
603 579 618
Sekretariát rektora a prorektorů
Štarhová Anna, Bc.
asistentka rektora
e-mail:
telefon: 553 46 1002
Chocholová Kateřina, Ing.
asistentka prorektorů
e-mail:
telefon: 553 46 1016
Lampart Milan
řidič
e-mail:
telefon: 553 46 1055
734 422 740
Oddělení PR a marketingu
Soustružník Adam, Mgr.
vedoucí oddělení PR a marketingu, tiskový mluvčí
činnost: vztahy s veřejností, komunikace s médii, propagace univerzity, marketing, fundraising, řízení propagačních kampaní, organizace a koordinace celouniverzitních akcí univerzity, řízení popularizace vědy a tvůrčí činnosti
e-mail:
telefon: 724 919 614
553 46 1321
Slivková Markéta, Mgr.
asistentka oddělení PR a marketingu
činnost: administrativa, příprava celouniverzitních akcí
e-mail:
telefon: 732 313 749
553 46 1322
Wantulová Andrea, Ing.
šéfredaktorka OU@live, manažerka PR a marketingu
činnost: vztahy s veřejností, editorská a reportérská činnost, koordinace popularizačních, společenských a kulturních akcí univerzity
e-mail:
telefon: 775 605 888
553 46 1323
Fabík Tomáš, Mgr.
PR manažer, grafik
činnost: tvorba oficiálních propagačních a prezentačních materiálů univerzity
e-mail:
telefon: 737 339 110
553 46 1325
Fric Jan, Mgr.
marketingový specialista, správce profilů Ostravské univerzity na sociálních sítích
činnost: správa profilů OU na sociálních sítích, správa obsahu webu OU, popularizace vědy a tvůrčí činnosti, propagace univerzity
e-mail:
telefon: 605 861 234
553 46 1325
Fišera Viktor, Ing.
event manažer
činnost: koordinace celouniverzitních akcí, spolupráce s partnery univerzity, fundraising
e-mail:
telefon: 739 655 816
553 46 1323
Polesová Petra, Ing.
popularizátor vědy, editor
činnost: popularizace vědy a vědců OU, editorská a reportérská činnost, organizace popularuzačních akcí, koordinátorka Ostravské Noci vědců
e-mail:
telefon: 553 46 1324
734 723 450
Bukovjanová Martina, Mgr.
manažerka PR a marketingu
činnost: marketing, fundraising, spolupráce s firmami a partnery univerzity
e-mail:
telefon: 553 46 1328
724 815 428
Referát interního auditu a kontroly
Fiřtová Marcela, Ing.
činnost: interní auditor
e-mail:
telefon: 553 46 1009
Kováčová Marta, Ing.
činnost: interní auditor
e-mail:
telefon: 553 46 1035
Referát strategické analýzy
Juráš Jan, Ing.
činnost: referent
e-mail:
telefon: 553 46 1070
Papřok Vojtěch, Mgr.
činnost: referent
e-mail:
telefon: 731 685 802
553 46 4102
Referát bezpečnosti práce a požární ochrany
Zimný Martin, Ing.
činnost: technik PO, BOZP
e-mail:
telefon: 553 46 1019
Univerzitní poradenské a informační centrum
Kočner Karel, MgA. Bc.
činnost: pedagogicko-studijní poradna
e-mail:
telefon: 553 46 4110
Lapišová Lenka, Ing.
pověřena vedením poradenského centra
činnost: kariérní poradna, kontakt s absolventy
e-mail:
telefon: 553 46 4110
Řeháčková Kristina, Mgr., DiS.
činnost: kariérní poradna
e-mail:
telefon: 553 46 4110
Jablonská Pavlína, Mgr.
činnost: psychologická poradna
e-mail:
telefon: 553 46 4110
Úsek prorektora pro strategii a rozvoj
Prorektor pro strategii a rozvoj
Hájek Roman, prof. MUDr., CSc.
prorektor pro strategii a rozvoj
e-mail:
telefon: 553 46 1013
597 372 091
Oddělení pro podporu projektů
Svoboda Petr, Ing.
vedoucí oddělení pro podporu projektů
činnost: projektové řízení, rozvojové projekty MŠMT
e-mail:
telefon: 553 46 4001
603 512 361
Hladká Jiřina, Bc.
činnost: finanční manažerka Oddělení pro podporu projektů, manažer výzev OP ČR - PL
e-mail:
telefon: 553 46 4009
Fajkisová Iva, Ing.
činnost: referentka Oddělení pro podporu projektů, manažer výzev OP ČR-SK
e-mail:
telefon: 553 46 4050
Kaštovská Adriana, Bc.
činnost: referentka Oddělení pro podporu projektů, manažer výzev OP ŽP
e-mail:
telefon: 553 46 4007
Larišová Kateřina, Ing.
činnost: administrace projektu
e-mail:
telefon: 553 46 4005
Lazarová Pavla, Ing.
činnost: Oddělení pro podporu projektů, manažer výzev dotací MSK, SM Ostrava, další dotační příležitosti. Udržitelnost projektů.
e-mail:
telefon: 553 46 4006
Novosadová Jitka, Bc.
administrativní pracovník
e-mail:
telefon: 553 46 4052
Potáčová Anna, Mgr., Ph.D.
činnost: referentka Oddělení pro podporu projektů, manažer výzev OP VVV - PO 2, OPZ
e-mail:
telefon: 553 46 4003
Repaňová Helena, Mgr.
činnost: projektová manažerka Oddělení pro podporu projektů, manažer výzev OP VVV - PO3, IROP
e-mail:
telefon: 553 46 4010
Řepková Kamila, Ing.
činnost: finanční a projektové řízení, manažer výzev OP VVV – PO1, OP PIK, EASI a komunitární projekty
e-mail:
telefon: 553 46 4002
Santariusová Hana, Ing.
činnost: projektová manažerka Oddělení pro podporu projektů
e-mail:
telefon: 553 46 4003
Straňák Lukáš, Ing.
činnost: administrace projektu Centrum transferu poznatků a technologií OU v Ostravě
e-mail:
telefon: 553 46 4101
Úsek prorektora pro studium a celoživotní vzdělávání
Prorektorka pro studium a celoživotní vzdělávání
Petrucijová Jelena, doc. PhDr., CSc.
prorektorka pro studium a celoživotní vzdělávání
e-mail:
telefon: 553 46 1010
553 46 3225
Referát
Rendlová Simona, Ing.
činnost: referentka
e-mail:
telefon: 553 46 1006
Thiemlová Marcela, Ing.
činnost: referentka
e-mail:
telefon: 553 46 1012
Centrum Pyramida
Figala Petr
činnost: referent
e-mail:
telefon: 553 46 1234
733 784 095
Úsek prorektora pro řízení vědy a tvůrčí činnosti
Prorektor pro vědu a tvůrčí činnost
Drozd Pavel, doc. Mgr., Ph.D.
prorektor pro vědu a tvůrčí činnost
e-mail:
telefon: 553 46 1013
553 46 2311
775 160 971
Referát vědy
Cibulcová Alena, Ing.
činnost: referentka (referát VaV)
e-mail:
telefon: 553 46 4004
Černohorská Lenka, Ing. Mgr., Ph.D.
činnost: referentka (referát VaV)
e-mail:
telefon: 553 46 4008
Úsek prorektora pro řízení mezinárodních vztahů
Prorektor pro mezinárodní vztahy
Tomášková Renáta, Mgr., Dr.
prorektorka pro mezinárodní vztahy
e-mail:
telefon: 553 46 1900
553 46 1007
International Office
Adamiková Ivana, Mgr.
vedoucí oddělení
e-mail:
telefon: 553 46 1007
Danihelková Kamila, Mgr.
referentka zahraničních vztahů
činnost: referentka zahraničních vztahů, institucionální koordinátor programu Erasmus+
e-mail:
telefon: 553 46 1015
Conaway Richard Joseph, MPA
referent zahraničních vztahů
e-mail:
telefon: 553 46 1008
Šmídlová Monika, Mgr.
referentka zahraničních vztahů
e-mail:
telefon: 553 46 1076
Yazicioglu Bojana, Mgr.
referentka zahraničních vztahů
e-mail:
telefon: 553 46 1072
Úsek kvestora
Kvestor
Nevludová Iveta, Ing.
kvestorka
e-mail:
telefon: 553 46 1004
731 444 480
Sekretariát a personalistika
Bartonová Jana, Mgr.
odb. asistent HR Award manažera
e-mail:
telefon: 553 46 1073
Dráberová Karina, Ing.
činnost: sekretariát kvestora
e-mail:
telefon: 553 46 1005
734 504 754
Kuchařová Jana, Bc.
vedoucí oddělení pro řízení lidských zdrojů / HR manažer
e-mail:
telefon: 553 46 1074
Holubová Lucie, Bc.
specialista personalistiky
e-mail:
telefon: 553 46 1077
Kwintová Alena
personalistka
e-mail:
telefon: 553 46 1036
Oslizloková Anna, Bc.
personalistka rektorátu
e-mail:
telefon: 553 46 1058
Wognerová Jana, Ing.
personalistka rektorátu
e-mail:
telefon: 553 46 1039
Právní útvar - referát právní služby
Humpolík Jan, Mgr. Bc.
právník
e-mail:
telefon: 553 46 1042
Sieber Martin, Mgr.
specialista TT - právník / personální specialista projektu
e-mail:
telefon: 553 46 1078
Špička Martin, Mgr.
právník pro konzultaci a tvorbu vnitřních předpisů
e-mail:
telefon: 553 46 1027
Právní útvar - referát veřejných zakázek
Holínková Renáta, Mgr.
činnost: referentka pro zadávání veřejných zakázek
e-mail:
telefon: 553 46 1026
Lokajová Barbora, Mgr.
činnost: referentka pro zadávání veřejných zakázek
e-mail:
telefon: 553 46 1023
Trösterová Lucie, Mgr.
činnost: referentka pro zadávání veřejných zakázek
e-mail:
telefon: 553 46 1043
Ekonomický útvar
Lenert Jan, Ing.
vedoucí ekonomického útvaru
e-mail:
telefon: 553 46 1028
774 444 344
Beierová Eva
činnost: skladový referent
e-mail:
telefon: 553 46 1310
Benešová Jana
činnost: referent podatelny
e-mail:
telefon: 553 46 1045
Benková Martina
činnost: referent správy majetku
e-mail:
telefon: 553 46 1033
Navrátilová Dagmar, Ing.
vedoucí útvaru ubytování
činnost: provozní ekonom
e-mail:
telefon: 553 46 1029
734 423 978
Šímová Eva, Mgr.
činnost: referent spisové služby
e-mail:
telefon: 553 46 1044
553 46 1302
Žytek Vilém, Ing.
činnost: provozní ekonom
e-mail:
telefon: 553 46 1030
Finanční účtárna
Měšťánková Dagmar
vedoucí odd. finanční účtárny
e-mail:
telefon: 553 46 1037
Müllerová Jana, Bc.
činnost: finanční účetní
e-mail:
telefon: 553 46 1038
Kubíková Ivana
činnost: finanční účetní
e-mail:
telefon: 553 46 1040
Řeháčková Vladimíra
činnost: pokladní, účetní, evidence majetku
e-mail:
telefon: 553 46 1048
Škapová Jana, Mgr.
činnost: účetní
e-mail:
telefon: 553 46 1032
Tomečková Naděžda, Ing.
činnost: finanční účetní
e-mail:
telefon: 553 46 1038
Mzdová účtárna
Kolková Renáta
mzdová účetní
e-mail:
telefon: 553 46 1021
Plhalová Jiřina
činnost: mzdová účetní (PdF, FU, koleje)
e-mail:
telefon: 553 46 1020
Suchánková Jaromíra
činnost: mzdová účetní (LF, FSS, FF, EVISP)
e-mail:
telefon: 553 46 1022
Šomková Jana
činnost: mzdová účetní (PřF, R, UK, CIT, IT4I)
e-mail:
telefon: 553 46 1047
Útvar investic a provozu
Čenčíková Lenka, Ing.
vedoucí ÚIP
e-mail:
telefon: 553 46 1051
602 587 040
Bolek Zdeněk
činnost: provozní elektrikář
e-mail:
telefon: 553 46 1057
Dudáš Jaroslav
činnost: domovník / řidič
e-mail:
telefon: 553 46 1056
605 234 563
Kolařík Pavel
činnost: vrátný budovy B
e-mail:
telefon: 553 46 1063
Koniuch Robert
činnost: domovník / řidič
e-mail:
telefon: 553 46 1063
605 430 804
Šigut Radim
činnost: řidič / domovník
e-mail:
telefon: 553 46 1053
737 914 876
Šigut Vítězslav
činnost: řidič
e-mail:
telefon: 553 46 1055
603 114 008
Vaško Jakub, Ing.
činnost: technik ÚIP
e-mail:
telefon: 553 46 1054
734 797 496
Vrubel Jiří, Ing.
činnost: investiční technik
e-mail:
telefon: 553 46 1025
737 150 654
Útvar ubytování
Navrátilová Dagmar, Ing.
vedoucí útvaru ubytování
činnost: provozní ekonom
e-mail:
telefon: 553 46 1029
734 423 978
Mamicová Dana, Mgr.
vedoucí provozu kolejí
e-mail:
telefon: 553 46 3003
596 245 578
Mžiková Zdeňka
činnost: referent stravování
e-mail:
telefon: 553 46 3080
instagram
facebook
youtube
twitter
linked in
rss
social hub