Personální složení

abecední členění

Úsek rektora
Rektor
Lata Jan, prof. MUDr., CSc.
rektor
e-mail:
telefon: 553 46 1001
Kancelář rektora
Šumberová Monika, Mgr.
kancléřka
e-mail:
telefon: 553 46 1003
603 579 618
Sekretariát rektora a prorektorů
Štarhová Anna, Bc.
asistentka rektora
e-mail:
telefon: 553 46 1002
Lampart Milan
řidič
e-mail:
telefon: 553 46 1055
734 422 740
Centrum marketingu a komunikace
Soustružník Adam, Mgr.
vedoucí Centra marketingu a komunikace, tiskový mluvčí
činnost: vztahy s veřejností, komunikace s médii, propagace univerzity, marketing, fundraising, řízení propagačních kampaní, organizace a koordinace celouniverzitních akcí univerzity, řízení popularizace vědy a tvůrčí činnosti
e-mail:
telefon: 724 919 614
553 46 1321
Slivková Markéta, Mgr.
koordinátorka prezentací na veletrzích vzdělávání, asistentka vedoucího centra
činnost: administrativa, koordinace prezentací OU na veletrzích vzdělávání, správa skladu
e-mail:
telefon: 732 313 749
553 46 1322
Svobodová Andrea, Ing.
manažerka PR a marketingu, šéfredaktorka online magazínu OU@live
činnost: vztahy s veřejností, editorská a reportérská činnost, koordinace popularizačních, společenských a kulturních akcí univerzity, komunikace se SŠ
e-mail:
telefon: 775 605 888
553 46 1323
Fabík Tomáš, Mgr.
univerzitní grafik, PR manažer
činnost: tvorba oficiálních propagačních a prezentačních materiálů univerzity
e-mail:
telefon: 737 339 110
553 46 1325
Fric Jan, Mgr.
marketingový specialista, manažer sociálních médií a webového obsahu
činnost: správa profilů OU na sociálních sítích, správa obsahu webu OU, popularizace vědy a tvůrčí činnosti, propagace univerzity
e-mail:
telefon: 605 861 234
553 46 1327
Fišera Viktor, Ing.
PR a event manažer
činnost: koordinace celouniverzitních akcí, spolupráce s partnery univerzity, fundraising
e-mail:
telefon: 739 655 816
553 46 1326
Čubíková Petra, Ing.
popularizátorka vědy a tvůrčí činnosti, editorka
činnost: popularizace vědy a vědců OU, editorská a reportérská činnost, organizace popularuzačních akcí, koordinátorka Ostravské Noci vědců
e-mail:
telefon: 553 46 1324
734 723 450
Hoňková Martina, Mgr.
manažerka v oblasti PR, marketingu a fundraisingu
činnost: marketing, fundraising, spolupráce s firmami a partnery univerzity
e-mail:
telefon: 553 46 1328
724 815 428
Janalík Stanislav, Mgr.
manažer PR a marketingu, popularizátor
e-mail:
telefon: 732 525 519
Referát interního auditu a kontroly
Kováčová Marta, Ing.
činnost: interní auditor
e-mail:
telefon: 553 46 1035
Referát strategické analýzy
Juráš Jan, Ing.
činnost: referent
e-mail:
telefon: 553 46 1070
Papřok Vojtěch, Mgr.
činnost: referent
e-mail:
telefon: 731 685 802
553 46 4102
Referát bezpečnosti práce a požární ochrany
Zimný Martin, Ing.
činnost: technik PO, BOZP
e-mail:
telefon: 553 46 1019
Poradenské centrum
Hýbnerová Kamila, Bc.
vedoucí Poradenského centra OU
činnost: řízení činnosti a organizace aktivit Poradenského centra, kontakt se zaměstnavateli
e-mail:
telefon: 553 46 1340
608 633 377
Caletková Lenka, Mgr.
sociálně-právní poradce
činnost: poradenství v sociálních záležitostech spojených se studiem
e-mail:
telefon: 553 46 1344
Jablonská Pavlína, Mgr.
psycholog
činnost: psychologické poradenství a diagnostika
e-mail:
telefon: 553 46 1345
Kopáček Martin, Mgr.
specialista pro kontakt s absolventy
činnost: organizace aktivit a propagace Poradenského centra, práce s absolventy
e-mail:
telefon: 553 46 1343
Kuchařová Tereza, Bc.
studijní poradce
činnost: studijní poradenství pro studenty OU i uchazeče o studium
e-mail:
telefon: 553 46 1341
Lapišová Lenka, Ing.
kariérní poradce
činnost: kariérové poradenství a koučink, vedení vzdělávacích a rozvojových kurzů
e-mail:
telefon: 553 46 1342
Úsek prorektora pro strategii a rozvoj
Prorektor pro strategii a rozvoj
Hájek Roman, prof. MUDr., CSc.
prorektor pro strategii a rozvoj
e-mail:
telefon: 553 46 1013
597 372 091
Oddělení pro podporu projektů
Svoboda Petr, Ing.
vedoucí Oddělení pro podporu projektů
činnost: projektové řízení, rozvojové projekty MŠMT
e-mail:
telefon: 553 46 4001
603 512 361
Herdinová Michaela, Mgr.
činnost: administrace projektů
e-mail:
telefon: 553 46 4005
Hladká Jiřina, Mgr.
činnost: finanční manažerka Oddělení pro podporu projektů, manažer výzev OP ČR - PL
e-mail:
telefon: 553 46 4009
Fajkisová Iva, Ing.
činnost: referentka Oddělení pro podporu projektů, manažer výzev OP ČR-SK
e-mail:
telefon: 553 46 4050
Frydrychová Anna
činnost: administrace projektů
e-mail:
telefon: 553 46 4054
Kaštovská Adriana, Bc.
činnost: referentka Oddělení pro podporu projektů, manažer výzev OP ŽP
e-mail:
telefon: 553 46 4007
Klimánek Martin, Ing.
činnost: finanční manažer Oddělení pro podporu projektů
e-mail:
telefon: 553 46 4056
Ključnikova Alena, Ing.
činnost: finanční manažerka Oddělení pro podporu projektů
e-mail:
telefon: 553 46 4057
Lazarová Pavla, Ing.
činnost: Oddělení pro podporu projektů, manažer výzev dotací MSK, SM Ostrava, další dotační příležitosti. Udržitelnost projektů.
e-mail:
telefon: 553 46 4006
Palová Michaela, Bc.
činnost: finanční manažerka Oddělení pro podporu projektů
e-mail:
telefon: 553 46 4051
Pavlová Irena, Ing.
činnost: finanční manažer a administrátor projektu Centrum transferu poznatků a technologií OU v Ostravě
e-mail:
telefon: 553 46 4052
Potáčová Anna, Mgr., Ph.D.
činnost: referentka Oddělení pro podporu projektů, manažer výzev OP VVV - PO 2, OPZ
e-mail:
telefon: 553 46 4003
Repaňová Helena, Mgr.
činnost: projektová manažerka Oddělení pro podporu projektů, manažer výzev OP VVV - PO3, IROP
e-mail:
telefon: 553 46 4010
Řepková Kamila, Ing.
činnost: finanční a projektové řízení, manažer výzev OP VVV – PO1, OP PIK, EASI a komunitární projekty
e-mail:
telefon: 553 46 4002
Santariusová Hana, Ing.
činnost: projektová manažerka Oddělení pro podporu projektů
e-mail:
telefon: 553 46 4053
Slípková Ivana, Ing.
činnost: administrace projektů
e-mail:
telefon: 553 46 4055
Straňák Lukáš, Ing.
činnost: administrace projektu Centrum transferu poznatků a technologií OU v Ostravě
e-mail:
telefon: 553 46 4101
Úsek prorektora pro studium a celoživotní vzdělávání
Prorektor pro studium a celoživotní vzdělávání
Zářický Aleš, prof. PhDr., Ph.D.
prorektor pro studium a celoživotní vzdělávání
e-mail:
telefon: 553 46 1010
553 46 1971
Referát
Thiemlová Marcela, Ing.
vedoucí referátu studia
e-mail:
telefon: 553 46 1012
Kozlová Petra, Bc.
činnost: referent - metodik
e-mail:
telefon: 553 46 1011
Rendlová Simona, Ing.
činnost: referentka
e-mail:
telefon: 553 46 1006
Centrum Pyramida
Figala Petr
činnost: referent
e-mail:
telefon: 553 46 1234
733 784 095
Úsek prorektora pro řízení vědy a tvůrčí činnosti
Prorektor pro vědu a tvůrčí činnost
Drozd Pavel, doc. Mgr., Ph.D.
prorektor pro vědu a tvůrčí činnost
e-mail:
telefon: 553 46 1013
553 46 2311
775 160 971
Referát vědy
Cibulcová Alena, Ing.
činnost: referentka (referát VaV)
e-mail:
telefon: 553 46 4004
Šigut Martin, Mgr., Ph.D.
činnost: specialista hodnocení kvality vědy
e-mail:
telefon: 553 46 4008
Šimíčková Denisa, Mgr., PhD.
činnost: referentka (referát VaV)
e-mail:
telefon: 553 46 4008
Úsek prorektora pro řízení mezinárodních vztahů
Prorektor pro mezinárodní vztahy
Tomášková Renáta, Mgr., Dr.
prorektorka pro mezinárodní vztahy
e-mail:
telefon: 553 46 1900
553 46 1049
Centrum mezinárodní spolupráce
Adamiková Ivana, Mgr.
vedoucí oddělení (mateřská/rodičovská dovolená)
činnost: OPVVV - Internacionalizace, Aliance center mez. vztahů v ČR, Komise pro rozvoj partnerství, sítě univerzit, program To Be In a Key, třetí role OU v zahraničí
e-mail:
telefon: 553 46 1007
Danihelková Kamila, Mgr.
vedoucí Centra mezinárodní spolupráce, institucionální koordinátor E+
činnost: Erasmus+, projekt Jsme Ostravská – KA5 Internacionalizace, liason officer v mezinárodních sítích univerzit, tajemník Komise pro rozvoj mezinárodních vztahů na OU a Mezinárodní rady OU; program Key, Aliance center mez. vztahů v ČR
e-mail:
telefon: 553 46 1007
Bílovská Nina, Mgr.
referentka zahraničních vztahů
činnost: Mezinárodní kreditová mobilita E+, koordinátorka E+ pro výjezdy zaměstnanců celouniverzitních pracovišť, program To Be In, Joint Degree programy, přijímání hostů z E+, CEEPUS, AIA
e-mail:
telefon: 553 46 1008
Grocholová Anna, Ing.
referentka zahraničních vztahů
činnost: program VIA, koordinátorka E+ pro výjezdy zaměstnanců PřF, program OU Aid
e-mail:
telefon: 553 46 1072
Kopitz Daniel, Bc.
referent zahraničních vztahů
činnost: koordinátor Erasmus+, mezinárodní marketing, samoplátci, spolupráce s ESN Ostravská
e-mail:
telefon: 553 46 1015
Šmídlová Monika, Mgr.
referentka zahraničních vztahů
činnost: Rozvoj partnerství (smlouvy), přijímání hostů mimo E+, projektová činnost (např. CRP, letní školy, atd.)
e-mail:
telefon: 553 46 1076
Yazicioglu Bojana, Mgr.
referentka zahraničních vztahů
činnost: E+ výjezdy zaměstnanců celouniverzitních pracovišť a PřF, VIA – vyjíždějící studenti, přijímání hostů z E+, CEEPUS, AIA
e-mail:
telefon: 553 46 1072
Úsek kvestora
Kvestor
Fux Jan, Ing., MBA
kvestor
e-mail:
telefon: 553 46 1004
603 899 516
Sekretariát a personalistika
Bartonová Jana, Mgr.
odb. asistent HR Award manažera
e-mail:
telefon: 553 46 1073
Dráberová Karina, Ing.
činnost: sekretariát kvestora
e-mail:
telefon: 553 46 1005
734 504 754
Kuchařová Jana, Ing.
vedoucí oddělení pro řízení lidských zdrojů / HR manažer
e-mail:
telefon: 553 46 1074
Holubová Lucie, Bc.
specialista personalistiky
e-mail:
telefon: 553 46 1077
Kwintová Alena
činnost: personalistka
e-mail:
telefon: 553 46 1036
Wognerová Jana, Ing.
personalistka rektorátu
e-mail:
telefon: 553 46 1039
Právní útvar - referát právní služby
Humpolík Jan, Mgr. Bc.
právník
e-mail:
telefon: 553 46 1042
Sieber Martin, Mgr.
specialista TT - právník / personální specialista projektu
e-mail:
telefon: 553 46 1078
Špička Martin, Mgr.
právník pro konzultaci a tvorbu vnitřních předpisů
e-mail:
telefon: 553 46 1027
Právní útvar - referát veřejných zakázek
Holínková Renáta, Mgr.
činnost: metodik veřejných zakázek
e-mail:
telefon: 553 46 1026
Krajíčková Adéla, Mgr.
činnost: referentka pro zadávaní veřejných zakázek
e-mail:
telefon: 553 46 1018
Lokajová Barbora, Mgr.
činnost: referentka pro zadávání veřejných zakázek
e-mail:
telefon: 553 46 1023
Regneri Marie
činnost: referentka pro zadávaní veřejných zakázek
e-mail:
telefon: 553 46 1043
Ekonomický útvar
Lenert Jan, Ing.
vedoucí ekonomického útvaru
e-mail:
telefon: 553 46 1028
774 444 344
Beierová Eva
skladová referentka
e-mail:
telefon: 553 46 1310
Benešová Jana
referentka podatelny
činnost: podatelna
e-mail:
telefon: 553 46 1045
Benková Martina
referentka správy majetku
činnost: evidence majetku, inventarizace majetku
e-mail:
telefon: 553 46 1033
Kubánková Eva, Bc.
referentka spisové služby
činnost: spisovna, administrace certifikátů (elektronické podpisy), správa datové schránky OU
e-mail:
telefon: 553 46 1044
553 46 1302
Moldříková Jitka, Ing.
provozní ekonomka
e-mail:
telefon: 553 46 1024
Navrátilová Dagmar, Ing.
vedoucí útvaru ubytování, provozní ekonomka
e-mail:
telefon: 553 46 1029
734 423 978
Seďa Radomír, Mgr.
referent spisové služby
činnost: spisovna
e-mail:
telefon: 553 46 1301
Šebestíková Zuzana
pokladní
e-mail:
telefon: 553 46 1031
Štěpánková Veronika, Bc.
referentka spisové služby
činnost: metodika spisové služby, administrace certifikátů (elektronické podpisy), správa datové schránky OU
e-mail:
telefon: 553 46 1044
Žytek Vilém, Ing.
provozní ekonom
e-mail:
telefon: 553 46 1030
Finanční účtárna
Měšťánková Dagmar
vedoucí oddělení finanční účtárny
e-mail:
telefon: 553 46 1037
Kubíková Ivana
finanční účetní
e-mail:
telefon: 553 46 1040
Müllerová Jana, Bc.
finanční účetní
e-mail:
telefon: 553 46 1038
Niklová Zdeňka
finanční účetní
e-mail:
telefon: 553 46 1032
Řeháčková Vladimíra
finanční účetní
činnost: finanční účetnictví, evidence majetku, inventarizace majetku
e-mail:
telefon: 553 46 1048
Tomečková Naděžda, Ing.
finanční účetní
e-mail:
telefon: 553 46 1038
Mzdová účtárna
Kolková Renáta
mzdová účetní
činnost: administrace mezd - LF
e-mail:
telefon: 553 46 1021
Plhalová Jiřina
mzdová účetní
činnost: administrace mezd - PdF, FU, koleje
e-mail:
telefon: 553 46 1020
Suchánková Jaromíra
mzdová účetní
činnost: administrace mezd - FSS, FF, EVISP
e-mail:
telefon: 553 46 1022
Šomková Jana
mzdová účetní
činnost: administrace mezd - PřF, rektorát, UK, CIT, IT4I
e-mail:
telefon: 553 46 1047
Útvar investic a provozu
Čenčíková Lenka, Ing.
vedoucí ÚIP
e-mail:
telefon: 553 46 1051
602 587 040
Bolek Zdeněk
činnost: provozní elektrikář
e-mail:
telefon: 553 46 1057
Dudáš Jaroslav
činnost: domovník / řidič
e-mail:
telefon: 553 46 1056
605 234 563
Kolář Miroslav, Bc.
činnost: technik
e-mail:
telefon: 553 46 1052
608 262 060
Kolařík Pavel
činnost: vrátný budovy B
e-mail:
telefon: 553 46 1063
732 794 948
Koniuch Robert
činnost: domovník / řidič
e-mail:
telefon: 553 46 1063
605 430 804
Šigut Radim
činnost: řidič / domovník
e-mail:
telefon: 553 46 1053
737 914 876
Šigut Vítězslav
činnost: řidič
e-mail:
telefon: 553 46 1055
603 114 008
Špiláček Radan
činnost: správce budovy G /řidič
e-mail:
telefon: 731 631 245
553 46 1067
Vaško Jakub, Ing.
činnost: technik ÚIP
e-mail:
telefon: 553 46 1054
734 797 496
Vrubel Jiří, Ing.
činnost: investiční technik
e-mail:
telefon: 553 46 1025
737 150 654
Útvar ubytování
Navrátilová Dagmar, Ing.
vedoucí útvaru ubytování, provozní ekonomka
e-mail:
telefon: 553 46 1029
734 423 978
Mamicová Dana, Mgr.
vedoucí provozu kolejí
e-mail:
telefon: 553 46 3003
596 245 578