Personální složení

abecední členění

Úsek rektora
Rektor
Lata Jan, prof. MUDr., CSc.
rektor
e-mail:
telefon: 553 46 1001
Interní audit
Kobsová Romana, Ing.
činnost: interní auditor
e-mail:
telefon: 553 46 1009
Kováčová Marta, Ing.
činnost: interní auditor
e-mail:
telefon: 553 46 1035
Úsek kancléře
Kancléř
Šumberová Monika, Mgr.
kancléřka
e-mail:
telefon: 553 46 1003
603 579 618
Sekretariát
Štarhová Anna, Bc.
asistentka rektora
e-mail:
telefon: 553 46 1002
Lampart Milan
řidič
e-mail:
telefon: 553 46 1055
734 422 740
Centrum marketingu a komunikace
Fremrová Lucie, Ing.
vedoucí Centra marketingu a komunikace, tisková mluvčí
e-mail:
telefon: 778 022 740
553 46 1321
Klinderová Klára, Bc.
asistentka Centra marketingu a komunikace
e-mail:
telefon: 777 009 705
553 46 1322
Fric Jan, Mgr.
vedoucí oddělení marketingu, marketingový specialista, manažer sociálních médií a webového obsahu
činnost: správa profilů OU na sociálních sítích, správa obsahu webu OU, popularizace vědy a tvůrčí činnosti, propagace univerzity
e-mail:
telefon: 605 861 234
553 46 1327
Davidová Michaela, Mgr.
šéfredaktorka OU@live
činnost: copywriting, šéfredaktorská činnost
e-mail:
telefon: 553 46 1323
736 503 373
Čubíková Petra, Ing.
popularizátorka vědy a tvůrčí činnosti, editorka
činnost: popularizace vědy a vědců OU, editorská a reportérská činnost, organizace popularizačních akcí, koordinátorka Ostravské Noci vědců
e-mail:
telefon: 553 46 1324
734 723 450
Fabík Tomáš, Mgr.
univerzitní grafik, PR manažer
činnost: tvorba oficiálních propagačních a prezentačních materiálů univerzity
e-mail:
telefon: 737 339 110
553 46 1326
Fišera Viktor, Ing.
PR a event manažer
činnost: koordinace celouniverzitních akcí, spolupráce s partnery univerzity, fundraising
e-mail:
telefon: 739 655 816
553 46 1326
Hlisnikovská Anna
marketingová specialistka
činnost: marketing, fundraising, spolupráce s firmami a partnery univerzity
e-mail:
telefon: 739 150 771
553 46 1325
Macková Michaela, Mgr. MgA.
marketingová specialistka
činnost: marketingová komunikace s uchazeči o studium a středními školami
e-mail:
telefon: 723 976 996
553 46 1328
Vrátná Barbora, Ing.
redaktorka OU@live
činnost: copywriting, editorská a redaktorská činnost
e-mail:
telefon: 553 46 1324
774 556 801
Žídková Monika, Mgr.
externí redaktorka OU@live
činnost: copywriting
e-mail:
telefon: 739 805 795
Centrum pro kvalitu
Elischer Radan, Mgr.
činnost: metodik pro akreditace a hodnocení kvality
e-mail:
telefon: 553 46 4104
Juráš Jan, Ing.
činnost: strategický analytik
e-mail:
telefon: 553 46 1070
Papřok Vojtěch, Mgr.
činnost: manažer kvality
e-mail:
telefon: 731 685 802
553 46 4102
Právní oddělení
Sieber Martin, Mgr., LL.M.
vedoucí právního oddělení
e-mail:
telefon: 553 46 1078
Humpolík Jan, Mgr. Bc.
právník referátu právní služby, poveřenec pro GDPR
e-mail:
telefon: 553 46 1042
Špička Martin, Mgr.
právník referátu právní služby pro konzultaci a tvorbu vnitřních předpisů
e-mail:
telefon: 553 46 1027
Holínková Renáta, Mgr.
činnost: metodik veřejných zakázek
e-mail:
telefon: 553 46 1026
Konečná Sára, Bc.
činnost: referentka pro zadávaní veřejných zakázek
e-mail:
telefon: 553 46 1018
Regneri Marie
činnost: referentka pro zadávaní veřejných zakázek
e-mail:
telefon: 553 46 1043
Poradenské centrum
Hýbnerová Kamila, Bc.
vedoucí Poradenského centra
vedoucí Centra Pyramida
činnost: řízení činnosti a organizace aktivit Poradenského centra a Centra Pyramida, kontakt se zaměstnavateli
e-mail:
telefon: 553 46 1340
608 633 377
Caletková Lenka, Mgr., Ph.D.
sociálně-právní poradce
činnost: poradenství v sociálních záležitostech spojených se studiem
e-mail:
telefon: 553 46 1344
553 46 4022
Divínová Magdaléna, Mgr.
specialista pro kontakt s absolventy
činnost: organizace aktivit a propagace Poradenského centra, práce s absolventy
e-mail:
telefon: 553 46 1343
Hoňková Martina, Mgr.
konzultant pro praxe, stáže a pracovní inzerci
činnost: spolupráce s firmami a partnery univerzity v oblastí praxí, stáží a pracovních příležitostí
e-mail:
telefon: 724 815 428
Kovářová Hana, Mgr.
psycholog
činnost: psychologické poradenství a diagnostika
e-mail:
telefon: 553 46 1345
Kuchařová Tereza, Bc.
studijní poradce
činnost: studijní poradenství pro studenty OU i uchazeče o studium
e-mail:
telefon: 553 46 1341
Lapišová Lenka, Ing.
kariérní poradce a kouč
činnost: kariérové poradenství a koučink, vedení vzdělávacích a rozvojových kurzů
e-mail:
telefon: 553 46 1342
Paquet Petra, Ing.
specialista pro rozvoj a vzdělávání akademických pracovníků
e-mail:
telefon: 553 46 1346
Centrum Pyramida
Figala Petr
referent pro studenty se specifickými potřebami
činnost: poradenství pro studenty se specifickými potřebami, mapování bezbariérovosti, adaptace a digitalizace studijních materiálů, organizace vzdělávacích a PR aktivit spojených s Centrem Pyramida
e-mail:
telefon: 553 46 1234
733 784 095
Žvaková Kateřina, Ing.
referent pro studenty se specifickými potřebami
činnost: poradenství pro studenty se specifickými potřebami, mapování bezbariérovosti, adaptace a digitalizace studijních materiálů, organizace vzdělávacích a PR aktivit spojených s Centrem Pyramida
e-mail:
telefon: 553 46 1234
Univerzitní obchod
Slivková Markéta, Mgr.
vedoucí Univerzitního obchodu a knihkupectví
e-mail:
telefon: 732 313 749
553 46 1390
Špičáková Alena
prodejní referent
činnost: správa a vyřizování objednávek, komunikace se zákazníky
e-mail:
telefon: 553 46 1393
Audiovizuální studio
Křesálek David, Ing. e-mail:
telefon: 553 46 1380
Křesálek Filip, DiS. e-mail:
telefon: 553 46 1380
Úsek pro mezinárodní vztahy
Prorektor pro mezinárodní vztahy
Tomášková Renáta, Mgr., Dr.
prorektorka pro mezinárodní vztahy
e-mail:
telefon: 553 46 1900
553 46 1049
Centrum mezinárodní spolupráce
Adamiková Ivana, Mgr.
vedoucí oddělení (mateřská/rodičovská dovolená)
činnost: OPVVV - Internacionalizace, Aliance center mez. vztahů v ČR, Komise pro rozvoj partnerství, sítě univerzit, program To Be In a Key, třetí role OU v zahraničí
e-mail:
telefon: 553 46 1007
Danihelková Kamila, Mgr.
vedoucí Centra mezinárodní spolupráce, institucionální koordinátor E+
činnost: Erasmus+, projekt Jsme Ostravská – KA5 Internacionalizace, liason officer v mezinárodních sítích univerzit, tajemník Komise pro rozvoj mezinárodních vztahů na OU a Mezinárodní rady OU; program Key, Aliance center mez. vztahů v ČR
e-mail:
telefon: 553 46 1007
Yazicioglu Bojana, Mgr.
referentka zahraničních vztahů
činnost: E+ výjezdy zaměstnanců celouniverzitních pracovišť a PřF, Mezinárodní kreditová mobilita E+, program TO BE IN, přijímání hostů z E+, CEEPUS, AIA
e-mail:
telefon: 553 46 1008
Grocholová Anna, Ing.
referentka zahraničních vztahů
činnost: program VIA, koordinátorka E+ pro výjezdy zaměstnanců PřF, program OU Aid
e-mail:
telefon: 553 46 1072
Kopitz Daniel, Bc.
referent zahraničních vztahů
činnost: koordinátor Erasmus+, spolupráce s ESN Ostravská
e-mail:
telefon: 553 46 1015
Miková Markéta, Ing.
referent zahraničních vztahů
činnost: mezinárodní marketing
e-mail:
telefon: 553 46 1079
Šmídlová Monika, Mgr.
referentka zahraničních vztahů
činnost: Rozvoj partnerství (smlouvy), přijímání hostů mimo E+, projektová činnost (např. CRP, letní školy, atd.)
e-mail:
telefon: 553 46 1076
Wróbelová Veronika, Bc.
redaktor, editor
činnost: správa anglického webu, International Student Blog
e-mail:
telefon: 553 46 1017
Yazicioglu Bojana, Mgr.
referentka zahraničních vztahů
činnost: E+ výjezdy zaměstnanců celouniverzitních pracovišť a PřF, Mezinárodní kreditová mobilita E+, program TO BE IN, přijímání hostů z E+, CEEPUS, AIA
e-mail:
telefon: 553 46 1008
Úsek studia a celoživotního vzdělávání
Prorektor pro studium a celoživotní vzdělávání
Zářický Aleš, prof. PhDr., Ph.D.
prorektor pro studium a celoživotní vzdělávání
e-mail:
telefon: 553 46 1010
553 46 1971
Oddělení pro studium a CŽV
Thiemlová Marcela, Ing.
vedoucí referátu studia
e-mail:
telefon: 553 46 1012
Kozlová Petra, Bc.
činnost: referent - metodik
e-mail:
telefon: 553 46 1011
Rendlová Simona, Ing.
činnost: referentka
e-mail:
telefon: 553 46 1006
Úsek pro strategii a rozvoj
Prorektor pro strategii a rozvoj
Hájek Roman, prof. MUDr., CSc.
prorektor pro strategii a rozvoj
e-mail:
telefon: 553 46 1013
597 372 091
Centrum pro rozvoj a inovace
Svoboda Petr, Ing.
vedoucí Centra pro rozvoj a inovace
činnost: projektové řízení
e-mail:
telefon: 553 46 4001
603 512 361
Arce Markéta, Ing.
činnost: referentka pro vědu, vývoj a inovace
e-mail:
telefon: 553 46 4103
Fajkisová Iva, Ing.
činnost: finanční manažerka Referátu Projektové podpory, manažer výzev OP ČR – SK
e-mail:
telefon: 553 46 4050
Frydrychová Anna
činnost: administrace projektů Referátu Projektové podpory
e-mail:
telefon: 553 46 4054
Herdinová Michaela, Mgr.
činnost: administrátor DGC, administrace projektů Referátu Projektové podpory
e-mail:
telefon: 553 46 4005
Hladká Jiřina, Mgr.
činnost: finanční manažerka Referátu Projektové podpory, manažer výzev OP ČR – PL
e-mail:
telefon: 553 46 4009
Kaštovská Adriana, Bc.
činnost: administrace projektů Referátu Projektové podpory, manažer výzev OP ŽP
e-mail:
telefon: 553 46 4007
Klimánek Martin, Ing.
činnost: finanční manažer Referátu Projektové podpory, stavební specialista
e-mail:
telefon: 553 46 4056
Ključnikova Alena, Ing.
činnost: finanční manažerka Referátu Projektové podpory, rozvojové projekty MŠMT
e-mail:
telefon: 553 46 4057
Lazarová Pavla, Ing.
činnost: projektová manažerka Referátu Projektové podpory, manažer výzev dotací MS, SM Ostrava
e-mail:
telefon: 553 46 4006
Palová Michaela, Bc.
činnost: finanční manažerka Referátu Projektové podpory
e-mail:
telefon: 553 46 4051
Pavlová Irena, Ing.
činnost: finanční manažerka a administrátor projektu Referátu Transferu poznatků a technologií
e-mail:
telefon: 553 46 4052
Repaňová Helena, Mgr.
činnost: projektová manažerka Referátu Projektové podpory, manažer výzev OP VVV, IROP
e-mail:
telefon: 553 46 4010
Řepková Kamila, Ing.
činnost: projektová manažerka Referátu Projektové podpory, manažer výzev OP VVV, OP PIK, EASI a komunitární projekty
e-mail:
telefon: 553 46 4002
Santariusová Hana, Ing.
činnost: projektová manažerka Referátu Projektové podpory
e-mail:
telefon: 553 46 4053
Slípková Ivana, Ing.
činnost: administrátor DGC, administrace projektů Centra pro rozvoj a inovace
e-mail:
telefon: 553 46 4055
Straňák Lukáš, Ing.
činnost: Referát Transferu poznatků a technologií
e-mail:
telefon: 553 46 4101
Muroňová Tabašková Martina, Ing.
činnost: projektová manažerka Referátu Projektové podpory
e-mail:
telefon: 553 46 4058
Úsek pro vědu a uměleckou činnost
Prorektor pro vědu a uměleckou činnost
Drozd Pavel, doc. Mgr., Ph.D.
prorektor pro vědu a tvůrčí činnost
e-mail:
telefon: 553 46 1013
553 46 2311
775 160 971
Referát pro vědu a uměleckou činnost
Šigut Martin, Mgr., Ph.D.
činnost: specialista hodnocení kvality vědy
e-mail:
telefon: 553 46 4008
Šimíčková Denisa, Mgr., PhD.
činnost: referentka (referát VaV)
e-mail:
telefon: 553 46 4008
Úsek kvestora
Kvestor
Fux Jan, Ing., MBA
kvestor
e-mail:
telefon: 553 46 1004
603 899 516
Sekretariát
Kubisová Adriana, Bc.
asistentka kvestora a prorektorů
e-mail:
telefon: 553 46 1005
Referát bezpečnosti práce a požární ochrany
Zimný Martin, Ing.
činnost: technik PO, BOZP
e-mail:
telefon: 553 46 1019
734 236 998
Ekonomický odbor
Lenert Jan, Ing.
vedoucí Ekonomického odboru
e-mail:
telefon: 553 46 1028
774 444 344
Beierová Eva
skladová referentka
činnost: centrální sklad OU
e-mail:
telefon: 553 46 1310
Benková Martina
referentka správy majetku
činnost: evidence majetku, inventarizace majetku
e-mail:
telefon: 553 46 1033
Břenková Karina, Ing.
provozní ekonom
e-mail:
telefon: 734 504 754
553 46 1034
Navrátilová Dagmar, Ing.
vedoucí útvaru ubytování, provozní ekonomka
e-mail:
telefon: 553 46 1029
734 423 978
Řeháčková Vladimíra
finanční účetní
činnost: evidence majetku, inventarizace majetku, finanční účetní
e-mail:
telefon: 553 46 1048
Šebestíková Zuzana
pokladní
e-mail:
telefon: 553 46 1031
Žytek Vilém, Ing.
provozní ekonom
e-mail:
telefon: 553 46 1030
Ekonomický odbor - Oddělení finanční účtárny
Měšťánková Dagmar
vedoucí Oddělení finanční účtárny
e-mail:
telefon: 553 46 1037
Kubíková Ivana
finanční účetní
e-mail:
telefon: 553 46 1040
Müllerová Jana, Bc.
finanční účetní
e-mail:
telefon: 553 46 1038
Niklová Zdeňka
finanční účetní
e-mail:
telefon: 553 46 1032
Tomečková Naděžda, Ing.
finanční účetní
e-mail:
telefon: 553 46 1038
Ekonomický odbor - Oddělení mzdové účtárny
Šomková Jana
vedoucí Oddělení mzdové účtárny
činnost: administrace mezd - PřF, rektorát, UK, CIT, IT4I
e-mail:
telefon: 553 46 1047
Kolková Renáta
mzdová účetní
činnost: administrace mezd - LF
e-mail:
telefon: 553 46 1021
Sedláčková Naděžda
mzdová účetní
činnost: administrace mezd - PdF, FU, koleje
e-mail:
telefon: 553 46 1020
Suchánková Jaromíra
mzdová účetní
činnost: administrace mezd - FSS, FF, EVISP
e-mail:
telefon: 553 46 1022
Ekonomický odbor - Oddělení archívu a spisové služby
Štěpánková Veronika, Bc.
vedoucí Oddělení archívu a spisové služby
činnost: metodika spisové služby, administrace certifikátů (elektronické podpisy), správa datové schránky OU
e-mail:
telefon: 553 46 1044
Benešová Jana
referentka podatelny
činnost: podatelna
e-mail:
telefon: 553 46 1045
Hranická Eva, Bc.
referentka spisové služby
činnost: spisovna, archiv, administrace certifikátů (elektronické podpisy), správa datové schránky OU
e-mail:
telefon: 553 46 1044
553 46 1302
Seďa Radomír, Mgr.
referent spisové služby
činnost: spisovna, archiv
e-mail:
telefon: 553 46 1301
Personální oddělení
Pająk Jana, JUDr., LL.M.
vedoucí personálního oddělení
e-mail:
telefon: 553 46 1074
Holubová Lucie, Bc.
specialista personalistiky
e-mail:
telefon: 553 46 1077
Křívová Linda, Ing.
činnost: personalistka
e-mail:
telefon: 553 46 2121
Kwintová Alena
činnost: personalistka
e-mail:
telefon: 553 46 1036
Oddělení investic a provozu
Čenčíková Lenka, Ing.
vedoucí OIP
e-mail:
telefon: 553 46 1051
602 587 040
Belička Marcel
činnost: domovník budovy R, řidič
e-mail:
telefon: 553 46 1056
775 952 612
Bolek Zdeněk
činnost: provozní elektrikář
e-mail:
telefon: 553 46 1057
723 091 475
Kolář Miroslav, Bc.
činnost: technik OIP
e-mail:
telefon: 553 46 1052
608 262 060
Kolařík Pavel
činnost: domovník budovy B
e-mail:
telefon: 553 46 1063
732 794 948
Koniuch Robert
činnost: domovník budovy B / řidič
e-mail:
telefon: 553 46 1063
605 430 804
Kubala Lubomír
činnost: domovník budovy UK / řidič
e-mail:
telefon: 553 46 1056
605 234 563
Martiník Miloš, Ing.
činnost: investiční technik
e-mail:
telefon: 553 46 1050
735 004 010
Šigut Radim
činnost: řidič / domovník
e-mail:
telefon: 553 46 1053
737 914 876
Šigut Vítězslav
činnost: řidič
e-mail:
telefon: 553 46 1055
603 114 008
Špiláček Radan
činnost: správce budovy G /řidič
e-mail:
telefon: 553 46 1067
731 631 245
Vaško Jakub, Ing.
činnost: technik OIP
e-mail:
telefon: 553 46 1054
734 797 496
Vrubel Jiří, Ing.
činnost: investiční technik
e-mail:
telefon: 553 46 1025
737 150 654
Žurek Pavel
činnost: investiční technik
e-mail:
telefon: 553 46 1014
774 950 205
Koleje Jana Opletala
Navrátilová Dagmar, Ing.
vedoucí útvaru ubytování, provozní ekonomka
e-mail:
telefon: 553 46 1029
734 423 978
Mamicová Dana, Mgr.
vedoucí provozu kolejí
e-mail:
telefon: 553 46 3003
596 245 578