Personální složení

abecední členění

Úsek rektora
Rektor
553 46 1895
553 46 1001
Interní audit a kontrola
Kováčová Marta, Ing.
činnost: interní auditor
553 46 1035
Ombudsmanka
Kostlánová Nikola, Mgr., Ph.D.
Ombudsmanka Ostravské univerzity
604 201 787
Centrum marketingu, komunikace a popularizace
Soustružník Adam, Mgr.
vedoucí Centra marketingu, komunikace a popularizace
činnost: řízení marketingu, popularizace, vnější i vnitřní komunikace Ostravské univerzity, správa jednotného vizuálního stylu univerzity
553 46 1321
Vašíčková Renata
asistentka Centra marketingu, komunikace a popularizace
553 46 1322
731 613 966
Centrum marketingu, komunikace a popularizace – Oddělení komunikace a popularizace
Kuczinský Richard, Mgr.
šéfredaktor online magazínu OU@live
činnost: copywriting, editorská a redaktorská činnost, newsletter OU, vedení studentské redakce OU@live
553 46 1324
Čecháčková Lada, Ing.
popularizátorka vědy a umělecké činnosti
činnost: popularizace vědy a vědců OU, organizace popularizačních akcí, koordinátorka Ostravské Noci vědců
553 46 1324
736 778 966
Ondrejková Dita, Mgr.
tisková mluvčí, vedoucí Oddělení komunikace a popularizace
553 46 1328
734 485 648
Centrum marketingu, komunikace a popularizace – Oddělení marketingu
Fric Jan, Mgr.
vedoucí Oddělení marketingu, marketingový specialista, manažer sociálních médií a webového obsahu
činnost: správa profilů OU na sociálních sítích, správa obsahu webu OU, popularizace vědy a tvůrčí činnosti, propagace univerzity
605 861 234
553 46 1327
Fabík Tomáš, Mgr.
manažer Centra marketingu, komunikace a popularizace univerzitní grafik
činnost: tvorba oficiálních propagačních a prezentačních materiálů univerzity
737 339 110
553 46 1326
Fišera Viktor, Ing.
event manažer
činnost: koordinace celouniverzitních akcí, spolupráce s partnery univerzity, fundraising
739 655 816
553 46 1326
Hübschmanová Lucie, Ing.
marketingová specialistka
553 46 1325
Weiss Jitka Jitřenka, Bc.
koordinátor studentských aktivit na Ostravské univerzitě
činnost: péče o studentské spolky, administrace dotačního titulu na podporu studentských spolků při OU

731 068 263
553 46 1328
Centrum marketingu, komunikace a popularizace – Univerzitní obchod a knihkupectví
Slivková Markéta, Mgr.
vedoucí Univerzitního obchodu a knihkupectví
732 313 749
553 46 1390
Michl Jaroslav, Bc.
prodejní referent
činnost: správa a vyřizování objednávek, komunikace se zákazníky

553 46 1392
Špičáková Alena
prodejní referent
činnost: správa a vyřizování objednávek, komunikace se zákazníky

553 46 1393
Centrum marketingu, komunikace a popularizace – Audiovizuální studio
Kopáček Martin, Mgr.
správce audiovizuálního studia, fotograf
553 46 1380
Křesálek David, Ing.
činnost: video studio
553 46 1380
Křesálek Filip, BcA., DiS.
činnost: video studio
553 46 1380
Centrum marketingu, komunikace a popularizace – Studentští ambasadoři
Dragon Daniel
studentský ambasador
činnost: poradenská činnost, propagace univerzity
 
Chobotová Veronika
studentská ambasadorka
činnost: poradenská činnost, propagace univerzity
 
Kotala Filip, Mgr.
studentský ambasador
činnost: poradenská činnost, propagace univerzity
737 537 728
Pavlusová Kateřina, Bc.
studentská ambasadorka
činnost: poradenská činnost, propagace univerzity
 
 
Úsek kancléře
Kancléř
553 46 1003
603 579 618
Sekretariát
Štarhová Anna, Bc.
asistentka rektora
553 46 1002
Centrum pro kvalitu
Durčák Petr, Ing.
činnost: manažer kvality
553 46 4102
Elischer Radan, Mgr.
činnost: metodik pro akreditace a hodnocení kvality
553 46 4104
Juráš Jan, Ing.
činnost: strategický analytik
553 46 1070
Právní odbor
Psotka Petr, Mgr.
vedoucí právního odboru
553 46 1078
Právní odbor – Právní služby
Humpolík Jan, Mgr. Bc.
právník referátu právní služby, poveřenec pro GDPR
553 46 1042
Lednická Hana, Mgr.
právník referátu právní služby
553 46 1027
Právní odbor – Oddělení veřejných zakázek
Konečná Sára, Bc.
vedoucí oddělení veřejných zakázek
činnost: referentka pro zadávaní veřejných zakázek
553 46 1018
Fešárová Tereza, Bc.
činnost: referentka pro zadávaní veřejných zakázek
553 46 1043
Fialová Lucie, Ing.
činnost: referentka pro zadávaní veřejných zakázek
553 46 1023
Poradenské a kariérní centrum
Hýbnerová Kamila, Bc.
vedoucí Poradenského a kariérního centra a Centra Pyramida
činnost: řízení činnosti a organizace aktivit Poradenského a kariérního centra a Centra Pyramida, kontakt se zaměstnavateli
553 46 1340
608 633 377
Poradenské a kariérní centrum – Poradenské a kariérní služby
Bohačíková Marie
konzultant pro praxe, stáže a pracovní inzerci
činnost: spolupráce s firmami a partnery univerzity v oblastí praxí, stáží a pracovních příležitostí, JobTeaser, Kariérní festival
553 46 1343
Caletková Lenka, Mgr., Ph.D.
koordinátorka Dobrovolnického centra OU
činnost: spolupráce s neziskovými organizacemi, kariérní festival
553 46 1340
553 46 3228
Lapišová Lenka, Ing.
kariérní poradce a kouč
činnost: kariérové poradenství a koučink, vedení vzdělávacích a rozvojových kurzů
553 46 1342
Paquet Petra, Ing.
specialista pro rozvoj a vzdělávání akademických pracovníků
553 46 1346
733 587 232
Poradenské a kariérní centrum – Centrum Pyramida
Figala Petr
referent pro studenty se specifickými potřebami
činnost: poradenství pro studenty se specifickými potřebami, mapování bezbariérovosti, adaptace a digitalizace studijních materiálů, organizace vzdělávacích a PR aktivit spojených s Centrem Pyramida
553 46 1234
733 784 095
Žvaková Kateřina, Ing.
referent pro studenty se specifickými potřebami
činnost: poradenství pro studenty se specifickými potřebami, mapování bezbariérovosti, adaptace a digitalizace studijních materiálů, organizace vzdělávacích a PR aktivit spojených s Centrem Pyramida
553 46 1235
 
Úsek pro mezinárodní vztahy
Prorektorka pro mezinárodní vztahy
Tomášková Renáta, Mgr., Dr.
prorektorka pro mezinárodní vztahy
553 46 1900
553 46 1049
Centrum mezinárodní spolupráce
Adamiková Ivana, Mgr.
vedoucí Centra mezinárodní spolupráce
činnost: rozvoj partnerství, Komise pro rozvoj mezinárodních vztahů na OU, Aliance center mez. vztahů v ČR, třetí role OU v zahraničí, BUP národní centrum, projekt NEOLAiA
553 46 1007
Danihelková Kamila, Mgr.
institucionální koordinátorka E+
činnost: program Erasmus+, komunikace s MŠMT a DZS, projekt NEOLAiA
553 46 1015
Bártová Vopravilová Lucie, Mgr.
činnost: kurzy anglického jazyka pro neakademiky
553 46 1900
Brancová Hase Veronika, Mgr.
projektová administrátorka
činnost: projektová a administrativní podpora, projekt NEOLAiA
553 46 1072
Kotzurová Tereza, Mgr.
referentka zahraničních vztahů
činnost: Program OU Aid, asistentka prorektora pro mezinárodní vztahy
553 46 1315
Miková Markéta, Ing.
referentka zahraničních vztahů
činnost: mezinárodní marketing, nábor studentů do programů akreditovaných v cizím jazyce
553 46 1079
Oravová Michaela, Mgr.
referentka pro organizaci eventů
činnost: technické a organizační zajištění akcí CMS
553 46 1316
731 223 093
Schneidrová Petra, Mgr.
činnost: kurzy anglického jazyka pro akademiky
 
Suchanek Marek, Mgr.
referent zahraničních vztahů
činnost: Program VIA, redaktorská činnost, péče o zahraniční studenty, správa anglického webu OU, sociálních sítí CMS
553 46 1017
Šmídlová Monika, Mgr.
referentka zahraničních vztahů
činnost: program To Be Neo, režim student, přijímání hostů mimo E+, rozvoj a správa meziuniverzitních smluv, asistentka projektu NEOLAiA
553 46 1076
Žédková Suchá Zdeňka, Mgr.
referentka zahraničních vztahů
činnost: E+ výjezdy zaměstnanců celouniverzitních pracovišť a PřF, Mezinárodní kreditová mobilita E+, program TO BE IN, přijímání hostů z E+, CEEPUS, AIA
553 46 1008
 
Úsek studia a celoživotního vzdělávání
Prorektorka pro studium a celoživotní vzdělávání
Seberová Alena, doc. Mgr. et Mgr., Ph.D.
prorektorka pro studium a celoživotní vzdělávání
553 46 2677
553 46 1010
Oddělení pro studium a CŽV
Kudělka Martin, Mgr.
vedoucí oddělení pro studium a celoživotní vzdělávání
553 46 1009
Hamza Pavel, PhDr.
činnost: referent
553 46 1006
Rozehnal Sopuchová Paulina, Mgr.
činnost: referent, koordinátorka pro CŽV
553 46 1011
Teperová Martina, Ing.
činnost: referentka, agenda uznávání zahraničního vzdělávání
553 46 1012
 
Úsek pro strategii a rozvoj
Prorektor pro strategii a rozvoj
Slach Ondřej, Mgr., Ph.D.
prorektor pro strategii a rozvoj
553 46 2345
605 106 528
Centrum pro rozvoj a inovace
Svoboda Petr, Ing., MBA
vedoucí Centra pro rozvoj a inovace
činnost: projektové řízení
553 46 4001
603 512 361
Bourek Luboš, Ing.
činnost: projektový manažer
553 46 4002
Bulvová Lucie, Ing.
činnost: finanční manažerka
553 46 4070
Fajkisová Iva, Ing.
činnost: finanční manažerka
553 46 4050
Frydrychová Anna
činnost: administrace projektů
553 46 4054
Herdinová Michaela, Mgr.
činnost: finanční manažerka
553 46 4005
Hladká Jiřina, Mgr.
činnost: finanční manažerka
553 46 4009
Juchová Denisa, Ing.
činnost: administrace projektů
553 46 4072
Klimánek Martin, Ing.
činnost: projektový manažer
553 46 4056
604 715 798
Ključnikova Alena, Ing.
činnost: finanční manažerka
553 46 4057
Krakovková Raděvičová Aneta, Mgr.
činnost: projektová manažerka
553 46 4059
Lazarová Pavla, Ing.
činnost: projektová manažerka
553 46 4006
Martinásek Michal, Mgr.
činnost: finanční manažer
553 46 4073
Muroňová Tabašková Martina, Ing.
činnost: projektová manažerka
553 46 4058
736 423 549
Palová Michaela, Bc.
činnost: finanční manažerka
553 46 4051
Repaňová Helena, Mgr.
činnost: projektová manažerka
553 46 4010
Santariusová Hana, Ing.
činnost: projektová manažerka
553 46 4053
Slípková Ivana, Ing.
činnost: finanční manažerka
553 46 4055
Walder Martina, Ing., Ph.D.
činnost: evropské projekty
553 46 4071
Wasik Máchová Adriana, Bc.
činnost: administrace projektů
553 46 2822
553 46 4007
 
Úsek pro vědu a uměleckou činnost
Prorektor pro vědu a uměleckou činnost
Štěpnička Martin, doc. RNDr., Ph.D.
prorektor pro vědu a uměleckou činnost
553 46 1013
553 46 1417
Referát pro vědu a uměleckou činnost
Stýskalová Markéta, Ing.
činnost: referent pro vědu, výzkum a inovace
553 46 4103
Šigut Martin, Mgr., Ph.D.
činnost: specialista hodnocení kvality vědy
553 46 4102
Volná Michaela, Mgr.
činnost: referentka (referát VaV)
553 46 4008
Centrum transferu poznatků a technologií
Straňák Lukáš, Ing., MBA, LL.M.
vedoucí oddělení Transferu poznatků a technologií
činnost: správa duševního vlastnictví OU, spolupráce s aplikační sférou
553 46 4101
Pavlová Irena, Ing.
činnost: finanční manažerka a administrátor projektu Referátu Transferu poznatků a technologií
553 46 4052
 
Úsek kvestora
Kvestor
553 46 1004
603 899 516
Sekretariát kvestora
Šedivá Jitka, RNDr.
asistentka kvestora a prorektorů
553 46 1005
Referát bezpečnosti práce a požární ochrany
Zimný Martin, Ing.
činnost: technik PO, BOZP
553 46 1019
734 236 998
Centrum pro řízení lidských zdrojů
Pająk Jana, JUDr., LL.M., MBA
vedoucí Centra pro řízení lidských zdrojů
553 46 1074
Centrum pro řízení lidských zdrojů – Personální oddělení
Holubová Lucie, Bc.
vedoucí oddělení
553 46 1077
605 594 847
Brablcová Adéla, Mgr.
personalistka Přírodovědecké fakulty a Rektorátu
553 46 2121
Kwintová Alena
personalistka
553 46 1036
605 854 136
Letalová Eva, Bc.
referent personalistiky
553 46 1039
Malovcová Lucie, Bc.
personalistka Přírodovědecké fakulty
553 46 2107
Šoferová Michala, Mgr.
personalistka Filozofické fakulty
553 46 1812
Centrum pro řízení lidských zdrojů – Oddělení mzdové účtárny
Rochlingová Elena
vedoucí oddělení mzdové účtárny
činnost: administrace mezd - LF

553 46 1047
734 119 597
Kolková Renáta
mzdová účetní
činnost: administrace mezd - PřF, R, UK, CIT, IT4I

553 46 1021
Sedláčková Naděžda
mzdová účetní
činnost: administrace mezd - PdF, FSS, FF, FU, koleje

553 46 1020
Provozně-technické oddělení
553 46 1052
608 262 060
Osika Ivan
technik PTO
činnost: koordinátor externích služeb
553 46 1059
731 522 185
553 46 1054
777 747 659
Bajger Petr
domovník budovy CU
553 46 3394
778 716 566
Bartonec Petr
domovník budovy R, řidič
553 46 1056
Belička Marcel
domovník budovy R, řidič
553 46 1056
737 681 655
Bolek Zdeněk
provozní elektrikář
553 46 1057
723 091 475
 
Eichler Břetislav
domovník budovy S
553 46 1062
Klanica Otakar
domovník budov P a F
553 46 1061
Kolařík Pavel
domovník budovy B
553 46 1063
732 794 948
Koniuch Robert
domovník budov B, CS, CU, řidič
553 46 1063
605 430 804
553 46 2821
Kubala Lubomír
domovník budovy CS, řidič
605 234 563
553 46 2821
Plchot Bohumil
domovník budov B a CS
553 46 2821
731 158 048
553 46 1056
724 900 539
Šigut Radim
řidič, koordinátor autodopravy
553 46 1053
737 914 876
553 46 1055
603 114 008
Špiláček Radan
správce budovy G
553 46 1067
731 631 245
Investiční oddělení
553 46 1050
735 004 010
Stareček Vítězslav, Ing.
investiční technik
553 46 1058
Swaczyna Ivo, Ing.
investiční technik
553 46 1051
Vrubel Jiří, Ing.
investiční technik
553 46 1025
737 150 654
Žurek Pavel
investiční technik
553 46 1014
774 950 205
Ekonomický odbor
Lenert Jan, Ing.
vedoucí Ekonomického odboru
553 46 1028
774 444 344
Ekonomický odbor – Ekonomicko-provozní oddělení
Benková Martina
referentka správy majetku
činnost: evidence majetku, inventarizace majetku
553 46 1033
Břenková Karina, Ing.
provozní ekonom
734 504 754
553 46 1034
553 46 3004
Hoghová Kateřina, Bc.
skladová referentka
činnost: centrální sklad OU

553 46 1310
733 565 863
Moldříková Jitka, Ing.
provozní ekonomka
553 46 1024
603 357 719
Navrátilová Dagmar, Ing.
vedoucí útvaru ubytování, provozní ekonomka
553 46 1029
734 423 978
Řeháčková Vladimíra
finanční účetní
činnost: evidence majetku, inventarizace majetku, finanční účetní
553 46 1048
553 46 1031
Žytek Vilém, Ing.
provozní ekonom
553 46 1030
Ekonomický odbor – Oddělení finanční účtárny
Měšťánková Dagmar
vedoucí Oddělení finanční účtárny
553 46 1037
Kubíková Ivana
finanční účetní
553 46 1040
Müllerová Jana, Bc.
finanční účetní
553 46 1038
Niklová Zdeňka
finanční účetní
553 46 1032
Tomečková Naděžda, Ing.
finanční účetní
553 46 1038
Ekonomický odbor – Oddělení archívu a spisové služby
Štěpánková Veronika, Bc.
vedoucí Oddělení archívu a spisové služby
činnost: metodika spisové služby, administrace certifikátů (elektronické podpisy), správa datové schránky OU
553 46 1044
Benešová Jana
referentka podatelny
činnost: podatelna
553 46 1045
Pechová Jana
referentka spisové služby
činnost: spisovna, archiv, administrace certifikátů (elektronické podpisy), správa datové schránky OU
553 46 1044
553 46 1302
Seďa Radomír, Mgr.
referent spisové služby
činnost: spisovna, archiv
553 46 1301
Koleje Jana Opletala
Navrátilová Dagmar, Ing.
vedoucí útvaru ubytování, provozní ekonomka
553 46 1029
734 423 978
Mamicová Dana, Mgr.
vedoucí provozu kolejí
553 46 3003
596 245 578
553 46 3002
Koleje Jana Opletala – Oddělení ubytovacích služeb
 
Koleje Jana Opletala – Oddělení ubytovacích služeb – Referát technických služeb kolejí