OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Rektorát > Personální složení

Personální složení

abecední členění

Úsek rektora
Rektor
Lata Jan, prof. MUDr., CSc.
rektor
email: jan.lata@osu.cz
telefon: 553 46 1001
Kancelář rektora
Šumberová Monika, Mgr.
kancléřka
email: monika.sumberova@osu.cz
telefon: 553 46 1003
553 46 2335
603 579 618
Sekretariát rektora a prorektorů
Sýkorová Karin, Mgr.
asistentka rektora
email: karin.sykorova@osu.cz
telefon: 553 46 1002
Chocholová Kateřina, Ing.
asistentka prorektorů
email: katerina.chocholova@osu.cz
telefon: 553 46 1016
Lampart Milan
řidič
email: milan.lampart@osu.cz
telefon: 553 46 1055
734 422 740
Oddělení PR a marketingu
Soustružník Adam, Mgr.
vedoucí oddělení PR a marketingu, tiskový mluvčí
činnost: vztahy s veřejností, komunikace s médii, propagace univerzity, marketing, fundraising, organizace oficiálních akcí univerzity
email: adam.soustruznik@osu.cz
telefon: 553 46 1014
724 919 614
Wantulová Andrea, Ing.
šéfredaktorka OU@live, manažerka PR a marketingu
činnost: vztahy s veřejností, editorská a reportérská činnost, koordinace popularizačních, společenských a kulturních akcí univerzity
email: andrea.wantulova@osu.cz
telefon: 553 46 1017
775 605 888
Fabík Tomáš, Mgr.
PR manažer, grafik
email: tomas.fabik@osu.cz
telefon: 553 46 1024
737 339 110
Gerthnerová Tereza, MgA.
manažerka PR a marketingu
činnost: vztahy s veřejností, fotografování, koordinace popularizačních, společenských a kulturních akcí univerzity, koordinace projektu Absolventi OU
email: tereza.gerthnerova@osu.cz
telefon: 553 46 1049
732 316 522
Fric Jan, Mgr.
činnost: správa sociálních sítí OU (studijní stáž)
email:
telefon: 605 861 234
Slivková Markéta, Bc.
asistentka oddělení PR a marketingu
činnost: administrativa, příprava celouniverzitních akcí
email: marketa.slivkova@osu.cz
pr@osu.cz
telefon: 553 46 1017
732 313 749
Referát interního auditu a kontroly
Fiřtová Marcela, Ing.
činnost: interní auditor
email: marcela.firtova@osu.cz
telefon: 553 46 1009
Kováčová Marta, Ing.
činnost: interní auditor
email: marta.kovacova@osu.cz
telefon: 553 46 1035
Referát strategické analýzy
Juráš Jan, Ing.
činnost: referent
email: jan.juras@osu.cz
telefon: 553 46 1070
Referát bezpečnosti práce a požární ochrany
Zimný Martin, Ing.
činnost: technik PO, BOZP
email: martin.zimny@osu.cz
telefon: 553 46 1019
Úsek prorektora pro strategii a rozvoj
Prorektor pro strategii a rozvoj
Hájek Roman, prof. MUDr., CSc.
prorektor pro strategii a rozvoj
email: roman.hajek@osu.cz
telefon: 553 46 1013
597 372 091
Oddělení pro podporu projektů
Svoboda Petr, Ing.
vedoucí oddělení pro podporu projektů
činnost: projektové řízení, rozvojové projekty MŠMT
email: petr.svoboda@osu.cz
telefon: 553 46 4001
603 512 361
Hladká Jiřina, Bc.
činnost: finanční manažerka Oddělení pro podporu projektů, manažer výzev OP ČR - PL
email: jirina.hladka@osu.cz
telefon: 553 46 4009
Fajkisová Iva, Ing.
činnost: referentka Oddělení pro podporu projektů, manažer výzev OP ČR-SK
email: iva.fajkisova@osu.cz
telefon: 553 46 4050
Kaštovská Adriana, Bc.
činnost: referentka Oddělení pro podporu projektů, manažer výzev OP ŽP
email: adriana.kastovska@osu.cz
telefon: 553 46 4007
Lazarová Pavla, Ing.
činnost: Oddělení pro podporu projektů, manažer výzev dotací MSK, SM Ostrava, další dotační příležitosti. Udržitelnost projektů.
email: pavla.lazarova@osu.cz
telefon: 553 46 4006
Potáčová Anna, Mgr., Ph.D.
činnost: referentka Oddělení pro podporu projektů, manažer výzev OP VVV - PO 2, OPZ
email: anna.potacova@osu.cz
telefon: 553 46 4003
Repaňová Helena, Mgr.
činnost: projektová manažerka Oddělení pro podporu projektů, manažer výzev OP VVV - PO3, IROP
email: helena.repanova@osu.cz
telefon: 553 46 4010
Řepková Kamila, Ing.
činnost: finanční a projektové řízení, manažer výzev OP VVV – PO1, OP PIK, EASI a komunitární projekty
email: kamila.repkova@osu.cz
telefon: 553 46 4002
Úsek prorektora pro studium a celoživotní vzdělávání
Prorektorka pro studium a celoživotní vzdělávání
Petrucijová Jelena, doc. PhDr., CSc.
prorektorka pro studium a celoživotní vzdělávání
email: jelena.petrucijova@osu.cz
telefon: 553 46 1010
553 46 3123
Referát
Kolářová Zdenka
činnost: referentka
email: zdenka.kolarova@osu.cz
telefon: 553 46 1011
Rendlová Simona, Ing.
činnost: referentka
email: simona.rendlova@osu.cz
telefon: 553 46 1006
Thiemlová Marcela, Ing.
činnost: referentka
email: marcela.thiemlova@osu.cz
telefon: 553 46 1012
Centrum Pyramida
Figala Petr
činnost: referent
email: petr.figala@osu.cz
telefon: 553 46 1234
733 784 095
Úsek prorektora pro řízení vědy a tvůrčí činnosti
Prorektor pro vědu a tvůrčí činnost
Drozd Pavel, doc. Mgr., Ph.D.
prorektor pro vědu a tvůrčí činnost
email: pavel.drozd@osu.cz
telefon: 553 46 1013
553 46 2311
775 160 971
Referát vědy
Cibulcová Alena, Ing.
činnost: referentka (referát VaV)
email: alena.cibulcova@osu.cz
telefon: 553 46 4004
Straňák Lukáš, Ing.
činnost: referent (referát VaV)
email: lukas.stranak@osu.cz
telefon: 553 46 4008
Úsek prorektora pro řízení mezinárodních vztahů
Prorektor pro mezinárodní vztahy
Tomášková Renáta, Mgr., Dr.
prorektorka pro mezinárodní vztahy
email: renata.tomaskova@osu.cz
telefon: 553 46 1900
553 46 1007
International Office
Adamiková Ivana, Mgr.
vedoucí oddělení
email: ivana.adamikova@osu.cz
telefon: 553 46 1007
Danihelková Kamila, Mgr.
referentka zahraničních vztahů
činnost: referentka zahraničních vztahů, institucionální koordinátor programu Erasmus+
email: kamila.danihelkova@osu.cz
telefon: 553 46 1015
Conaway Richard Joseph, MPA
referent zahraničních vztahů
email: richard.conaway@osu.cz
telefon: 553 46 1008
Yazicioglu Bojana, Mgr.
referentka zahraničních vztahů
email: bojana.yazicioglu@osu.cz
telefon: 553 46 1072
Úsek kvestora
Kvestor
Nevludová Iveta, Ing.
kvestorka
email: iveta.nevludova@osu.cz
telefon: 553 46 1004
731 444 480
Sekretariát a personalistika
Dráberová Karina, Ing.
činnost: sekretariát kvestora
email: karina.draberova@osu.cz
telefon: 553 46 1005
734 504 754
Oslizloková Anna, Bc.
personalistka rektorátu
email: anna.oslizlokova@osu.cz
telefon: 553 46 1058
Právní útvar - referát právní služby
Kočířová Renáta, Mgr.
činnost: právník
email: renata.kocirova@osu.cz
telefon: 553 46 1027
739 329 082
Nádvorníková Tereza, Mgr.
činnost: právník
email: tereza.nadvornikova@osu.cz
telefon: 553 46 1042
Právní útvar - referát veřejných zakázek
Holínková Renáta, Mgr.
činnost: referentka pro zadávání veřejných zakázek
email: renata.holinkova@osu.cz
telefon: 553 46 1026
Lokajová Barbora, Mgr.
činnost: referentka pro zadávání veřejných zakázek
email: barbora.lokajova@osu.cz
telefon: 553 46 1023
Vodičková Klára, Ing.
činnost: referentka pro zadávání veřejných zakázek
email: klara.vodickova@osu.cz
telefon: 553 46 1043
Ekonomický útvar
Lenert Jan, Ing.
vedoucí ekonomického útvaru
email: jan.lenert@osu.cz
telefon: 553 46 1028
774 444 344
Beierová Eva
činnost: skladový referent
email: eva.beierova@osu.cz
telefon: 553 46 1036
Benešová Jana
činnost: referent podatelny
email: jana.benesova@osu.cz
telefon: 553 46 1045
Benková Martina
činnost: referent správy majetku
email: martina.benkova@osu.cz
telefon: 553 46 1033
Navrátilová Dagmar, Ing.
vedoucí útvaru ubytování
činnost: provozní ekonom
email: dagmar.navratilova@osu.cz
telefon: 553 46 1029
734 423 978
Šímová Eva, Mgr.
činnost: referent spisové služby
email: eva.simova@osu.cz
telefon: 553 46 1044
553 46 1078
Vašková Lenka, Bc.
činnost: referent spisové služby
email: lenka.vaskova@osu.cz
telefon: 553 46 1039
553 46 1078
Žytek Vilém, Ing.
činnost: provozní ekonom
email: vilem.zytek@osu.cz
telefon: 553 46 1030
Finanční účtárna
Měšťánková Dagmar
vedoucí odd. finanční účtárny
email: dagmar.mestankova@osu.cz
telefon: 553 46 1037
Müllerová Jana, Bc.
činnost: finanční účetní
email: jana.mullerova@osu.cz
telefon: 553 46 1038
Kubíková Ivana
činnost: finanční účetní
email: ivana.kubikova@osu.cz
telefon: 553 46 1040
Řeháčková Vladimíra
činnost: pokladní, účetní, evidence majetku
email: vladimira.rehackova@osu.cz
telefon: 553 46 1048
553 46 1031
Škapová Jana, Mgr.
činnost: účetní
email: jana.skapova@osu.cz
telefon: 553 46 1032
Tomečková Naděžda, Ing.
činnost: finanční účetní
email: nadezda.tomeckova@osu.cz
telefon: 553 46 1038
Mzdová účtárna
Plhalová Jiřina
činnost: mzdová účetní (PdF, FU, koleje)
email: jirina.plhalova@osu.cz
telefon: 553 46 1020
Suchánková Jaromíra
činnost: mzdová účetní (LF, FSS, FF, EVISP)
email: jaromira.suchankova@osu.cz
telefon: 553 46 1022
Šomková Jana
činnost: mzdová účetní (PřF, R, UK, CIT, IT4I)
email: jana.somkova@osu.cz
telefon: 553 46 1047
Útvar investic a provozu
Čenčíková Lenka, Ing.
vedoucí ÚIP
email: lenka.cencikova@osu.cz
telefon: 553 46 1051
602 587 040
Bolek Zdeněk
činnost: provozní elektrikář
email:
telefon: 553 46 1057
Dudáš Jaroslav
činnost: domovník / řidič
email: jaroslav.dudas@osu.cz
telefon: 553 46 1056
605 234 563
Šigut Radim
činnost: řidič / domovník
email: radim.sigut@osu.cz
telefon: 553 46 1053
737 914 876
Šigut Vítězslav
činnost: řidič
email: vitezslav.sigut@osu.cz
telefon: 553 46 1055
603 114 008
Vaško Jakub, Ing.
činnost: technik ÚIP
email: jakub.vasko@osu.cz
telefon: 553 46 1054
734 797 496
Vrubel Jiří, Ing.
činnost: investiční technik
email: jiri.vrubel@osu.cz
telefon: 553 46 1025
737 150 654
Útvar ubytování
Navrátilová Dagmar, Ing.
vedoucí útvaru ubytování
činnost: provozní ekonom
email: dagmar.navratilova@osu.cz
telefon: 553 46 1029
734 423 978
Mamicová Dana, Mgr.
vedoucí provozu kolejí
email: dana.mamicova@osu.cz
telefon: 553 46 3003
596 245 578
Mžiková Zdeňka
činnost: referent stravování
email: zdenka.mzikova@osu.cz
telefon: 553 46 3080