OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Rektorát > Personální složení

Personální složení

hierarchické členění

Abecední členění
Adamiková Ivana, Mgr.
vedoucí oddělení
e-mail:
telefon: 553 46 1007
Antonín Robert, doc. Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1804
553 46 1971
Bartonová Jana, Mgr.
odb. asistent HR Award manažera
e-mail:
telefon:
Beierová Eva
činnost: skladový referent
e-mail:
telefon: 553 46 1036
553 46 1310
Benešová Jana
činnost: referent podatelny
e-mail:
telefon: 553 46 1045
Benková Martina
činnost: referent správy majetku
e-mail:
telefon: 553 46 1033
Bolek Zdeněk
činnost: provozní elektrikář
e-mail:
telefon: 553 46 1057
Bolková Jana, Mgr.
fakultní koordinátor pro studenty se speciálními potřebami za Filozofickou fakultu
e-mail:
telefon: 553 46 1802
596 113 009 (fax)
Borýsek Petr, Ing. e-mail:
telefon: 553 46 1053
Caletková Lenka, Mgr. e-mail:
telefon:
Capandová Marta e-mail:
telefon: 553 46 3081
Cibulcová Alena, Ing.
činnost: referentka (referát VaV)
e-mail:
telefon: 553 46 4004
Cilečková Kateřina, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 3124
774 116 335
Conaway Richard Joseph, MPA
referent zahraničních vztahů
e-mail:
telefon: 553 46 1008
Čenčíková Lenka, Ing.
vedoucí ÚIP
e-mail:
telefon: 553 46 1051
602 587 040
Černohorská Lenka, Ing. Mgr., Ph.D.
činnost: referentka (referát VaV)
e-mail:
telefon: 553 46 4008
Červeň Jiří, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2273
Čížová Zdeňka e-mail:
telefon:
Danihelková Kamila, Mgr.
referentka zahraničních vztahů
činnost: referentka zahraničních vztahů, institucionální koordinátor programu Erasmus+
e-mail:
telefon: 553 46 1015
Dítě Petr, prof. MUDr., DrSc. e-mail:
telefon: 553 46 1722
Dořičáková Šárka, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 3147
Dráberová Karina, Ing.
činnost: sekretariát kvestora
e-mail:
telefon: 553 46 1005
734 504 754
Drobková Eva e-mail:
telefon:
Drozd Pavel, doc. Mgr., Ph.D.
prorektor pro vědu a tvůrčí činnost
činnost: pedagogický poradce pro obor Systematická biologie a ekologie (navazující magisterské studium)
e-mail:
telefon: 553 46 1013
553 46 2311
775 160 971
Dudáš Jaroslav
činnost: domovník / řidič
e-mail:
telefon: 553 46 1056
605 234 563
Fabík Tomáš, Mgr.
PR manažer, grafik
e-mail:
telefon: 553 46 1024
737 339 110
Fajkisová Iva, Ing.
činnost: referentka Oddělení pro podporu projektů, manažer výzev OP ČR-SK
e-mail:
telefon: 553 46 4050
Figala Petr
činnost: referent
e-mail:
telefon: 553 46 1234
733 784 095
Fiřtová Marcela, Ing.
činnost: interní auditor
e-mail:
telefon: 553 46 1009
Fišera Viktor, Ing.
event manažer
činnost: koordinace celouniverzitních akcí, spolupráce s partnery univerzity, fundraising
e-mail:
telefon: 739 655 816
Fric Jan, Mgr.
činnost: správa sociálních sítí OU (studijní stáž)
e-mail:
telefon: 605 861 234
Friedrichová Dagmar e-mail:
telefon:
Garecová Mária e-mail:
telefon:
Glumbíková Kateřina, Mgr. et Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 4020
Grygarová Romana e-mail:
telefon:
Hájek Roman, prof. MUDr., CSc.
prorektor pro strategii a rozvoj
činnost: hematoonkologie
e-mail:
telefon: 553 46 1013
597 372 091
Hendrychová Vilma
činnost: mzdová účetní
e-mail:
telefon: 553 46 1020
Hladká Jiřina, Bc.
činnost: finanční manažerka Oddělení pro podporu projektů, manažer výzev OP ČR - PL
e-mail:
telefon: 553 46 4009
Hoghová Kateřina, Bc.
činnost: mzdová účetní
e-mail:
telefon: 553 46 1020
Holínková Renáta, Mgr.
činnost: referentka pro zadávání veřejných zakázek
e-mail:
telefon: 553 46 1026
Homolová Martina
činnost: knihkupec
e-mail:
telefon: 553 46 2095
553 46 2093
Chocholová Kateřina, Ing.
asistentka prorektorů
e-mail:
telefon: 553 46 1016
Juráš Jan, Ing.
činnost: referent
e-mail:
telefon: 553 46 1070
Kaštovská Adriana, Bc.
činnost: referentka Oddělení pro podporu projektů, manažer výzev OP ŽP
e-mail:
telefon: 553 46 4007
Kazík Petr, Ing., Ph.D. e-mail:
telefon: 602 758 377
553 46 4011
553 46 3127
Kočner Karel, MgA. Bc. e-mail:
telefon:
Kolařík Pavel
činnost: vrátný budovy B
e-mail:
telefon: 553 46 2524
Kolková Renáta
mzdová účetní
e-mail:
telefon: 553 46 1021
Koniuch Robert
činnost: domovník / řidič
e-mail:
telefon:
Kopecká Kamila e-mail:
telefon: 553 46 3081
Kostková Jana, Ing.
činnost: investiční technik
e-mail:
telefon: 553 46 1017
Kováčová Marta, Ing.
činnost: interní auditor
e-mail:
telefon: 553 46 1035
Kovalčíková Sylvia, Bc. e-mail:
telefon:
Kovářová Renata, PaedDr., Ph.D.
vedoucí Centra Pyramida
činnost: základy speciální pedagogiky, integrativní aspekty speciální pedagogiky, specifické vývojové poruchy učení a chování
e-mail:
telefon: 553 46 2669
Krhutová Lenka, doc. Mgr., Ph.D.
fakultní koordinátor pro studenty se speciálními potřebami za Fakultu sociálních studií
činnost: zdravotní postižení, sociální aspekty zdravotního postižení, koordinovaná rehabilitace a dlouhodobá péče, sociální a pracovní rehabilitace, mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví, úvod do disability studies
e-mail:
telefon: 553 46 3105
Kubečková Hana
činnost: knihkupec
e-mail:
telefon: 553 46 2093
553 46 2095
Kubíková Ivana
činnost: finanční účetní
e-mail:
telefon: 553 46 1040
Kucharczyková Jana e-mail:
telefon: 553 46 3107
Kuchařová Jana, Bc.
vedoucí oddělení pro řízení lidských zdrojů / HR manažer
e-mail:
telefon:
Kvisová Danuše e-mail:
telefon: 553 46 3081
Lampart Milan
řidič
e-mail:
telefon: 553 46 1055
734 422 740
Lapišová Lenka, Ing. e-mail:
telefon:
Larišová Kateřina, Ing.
činnost: administrace projektu
e-mail:
telefon: 553 46 4005
Lata Jan, prof. MUDr., CSc.
rektor
činnost: interna
e-mail:
telefon: 553 46 1001
Lazarová Pavla, Ing.
činnost: Oddělení pro podporu projektů, manažer výzev dotací MSK, SM Ostrava, další dotační příležitosti. Udržitelnost projektů.
e-mail:
telefon: 553 46 4006
Lenert Jan, Ing.
vedoucí ekonomického útvaru
e-mail:
telefon: 553 46 1028
774 444 344
Lokajová Barbora, Mgr.
činnost: referentka pro zadávání veřejných zakázek
e-mail:
telefon: 553 46 1023
Magerová Zdeňka e-mail:
telefon: 553 46 3081
Mamicová Dana, Mgr.
vedoucí provozu kolejí
e-mail:
telefon: 553 46 3003
596 245 578
Martináková Amália e-mail:
telefon: 553 46 1039
Matušková Eva e-mail:
telefon: 553 46 3081
Měšťánková Dagmar
vedoucí odd. finanční účtárny
e-mail:
telefon: 553 46 1037
Müllerová Jana, Bc.
činnost: finanční účetní
e-mail:
telefon: 553 46 1038
Mžiková Zdeňka
činnost: referent stravování
e-mail:
telefon: 553 46 3080
Nádvorníková Tereza, Mgr.
činnost: právník
e-mail:
telefon: 553 46 1042
Navrátilová Dagmar, Ing.
vedoucí útvaru ubytování
činnost: provozní ekonom
e-mail:
telefon: 553 46 1029
734 423 978
Nevludová Iveta, Ing.
kvestorka
e-mail:
telefon: 553 46 1004
731 444 480
Novosadová Jitka, Bc.
administrativní pracovník
e-mail:
telefon:
Oslizloková Anna, Bc.
personalistka rektorátu
e-mail:
telefon: 553 46 1058
Palová Michaela, Bc. e-mail:
telefon: 734 355 867
Papřok Vojtěch, Mgr.
činnost: referent
e-mail:
telefon: 731 685 802
553 46 4102
Petrucijová Jelena, doc. PhDr., CSc.
prorektorka pro studium a celoživotní vzdělávání
e-mail:
telefon: 553 46 1010
553 46 3123
Plhalová Jiřina
činnost: mzdová účetní (PdF, FU, koleje)
e-mail:
telefon: 553 46 1020
Potáčová Anna, Mgr., Ph.D.
činnost: referentka Oddělení pro podporu projektů, manažer výzev OP VVV - PO 2, OPZ
e-mail:
telefon: 553 46 4003
Rendlová Simona, Ing.
činnost: referentka
e-mail:
telefon: 553 46 1006
Repaňová Helena, Mgr.
činnost: projektová manažerka Oddělení pro podporu projektů, manažer výzev OP VVV - PO3, IROP
e-mail:
telefon: 553 46 4010
Řeháčková Vladimíra
činnost: pokladní, účetní, evidence majetku
e-mail:
telefon: 553 46 1048
553 46 1031
Řepková Kamila, Ing.
činnost: finanční a projektové řízení, manažer výzev OP VVV – PO1, OP PIK, EASI a komunitární projekty
e-mail:
telefon: 553 46 4002
Schneider Marek, PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2022
Sieber Martin, Mgr.
specialista TT - právník / personální specialista projektu
e-mail:
telefon:
Slivková Markéta, Mgr.
asistentka oddělení PR a marketingu
činnost: administrativa, příprava celouniverzitních akcí
e-mail:
telefon: 553 46 1017
732 313 749
Sochorová Hana, RNDr., Ph.D.
fakultní koordinátor pro studenty se speciálními potřebami za Lékařskou fakultu
činnost: informatika a výpočetní technika, fyzika, biofyzika
e-mail:
telefon: 553 46 1746
Soukupová Dagmar e-mail:
telefon:
Soustružník Adam, Mgr.
vedoucí oddělení PR a marketingu, tiskový mluvčí
činnost: vztahy s veřejností, komunikace s médii, propagace univerzity, marketing, fundraising, organizace oficiálních akcí univerzity
e-mail:
telefon: 553 46 1014
724 919 614
Straňák Lukáš, Ing.
činnost: administrace projektu Centrum transferu poznatků a technologií OU v Ostravě
e-mail:
telefon: 553 46 4101
Suchánková Jaromíra
činnost: mzdová účetní (LF, FSS, FF, EVISP)
e-mail:
telefon: 553 46 1022
Surynková Lenka e-mail:
telefon: 553 46 3081
Svoboda Petr, Ing.
vedoucí oddělení pro podporu projektů
činnost: projektové řízení, rozvojové projekty MŠMT
e-mail:
telefon: 553 46 4001
603 512 361
Šebestíková Zuzana
činnost: pokladní
e-mail:
telefon: 553 46 1031
Šigut Radim
činnost: řidič / domovník
e-mail:
telefon: 553 46 1053
737 914 876
Šigut Vítězslav
činnost: řidič
e-mail:
telefon: 553 46 1055
603 114 008
Šímová Eva, Mgr.
činnost: referent spisové služby
e-mail:
telefon: 553 46 1044
553 46 1302
Šišmišová Tereza, MgA.
manažerka PR a marketingu
činnost: vztahy s veřejností, fotografování, koordinace popularizačních, společenských a kulturních akcí univerzity, koordinace projektu Absolventi OU
e-mail:
telefon: 553 46 1049
732 316 522
Škapová Jana, Mgr.
činnost: účetní
e-mail:
telefon: 553 46 1032
Šomková Jana
činnost: mzdová účetní (PřF, R, UK, CIT, IT4I)
e-mail:
telefon: 553 46 1047
Šostáková Věra e-mail:
telefon: 553 46 3081
Špička Martin, Mgr.
právník pro konzultaci a tvorbu vnitřních předpisů
e-mail:
telefon:
Štarhová Anna, Bc.
asistentka rektora
e-mail:
telefon: 553 46 1002
Šumberová Monika, Mgr.
kancléřka
činnost: mezinárodní vztahy a politika, politologie
e-mail:
telefon: 553 46 1003
553 46 2335
603 579 618
Telnarová Zdeňka, Ing., Ph.D.
fakultní koordinátor pro studenty se speciálními potřebami za Přírodovědeckou fakultu
e-mail:
telefon: 553 46 2182
Thiemlová Marcela, Ing.
činnost: referentka
e-mail:
telefon: 553 46 1012
Tomášková Renáta, Mgr., Dr.
prorektorka pro mezinárodní vztahy
činnost: textová lingvistika, translatologie, stylistika
e-mail:
telefon: 553 46 1900
553 46 1007
Tomečková Naděžda, Ing.
činnost: finanční účetní
e-mail:
telefon: 553 46 1038
Trombíková Monika e-mail:
telefon: 553 46 3083
Vaňková Emilia e-mail:
telefon:
Vaško Jakub, Ing.
činnost: technik ÚIP
e-mail:
telefon: 553 46 1054
734 797 496
Vašková Lenka, Bc.
činnost: referent spisové služby
e-mail:
telefon: 553 46 1301
553 46 1044
Vašutová Danuše e-mail:
telefon:
Večeřová Hana e-mail:
telefon:
Vodičková Klára, Ing.
činnost: referentka pro zadávání veřejných zakázek
e-mail:
telefon: 553 46 1043
Vondroušová Kamila, RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 4022
Vorlová Hana, Mgr., Ph.D.
fakultní koordinátor pro studenty se speciálními potřebami za Fakultu umění
činnost: dějiny výtvarného umění
e-mail:
telefon: 553 46 2937
Vrubel Jiří, Ing.
činnost: investiční technik
e-mail:
telefon: 553 46 1025
737 150 654
Wantulová Andrea, Ing.
šéfredaktorka OU@live, manažerka PR a marketingu
činnost: vztahy s veřejností, editorská a reportérská činnost, koordinace popularizačních, společenských a kulturních akcí univerzity
e-mail:
telefon: 553 46 1017
775 605 888
Yazicioglu Bojana, Mgr.
referentka zahraničních vztahů
e-mail:
telefon: 553 46 1072
Zdunková Petra e-mail:
telefon: 553 46 1800
Zezulková Eva, doc. Mgr., Ph.D.
fakultní koordinátor pro studenty se speciálními potřebami za Pedagogickou fakultu
činnost: speciální pedagogika, logopedie, speciálně pedagogická diagnostika, kontaktní osoba pro pedagogickou fakultu pro studenty se speciálními potřebami
e-mail:
telefon: 553 46 2668
Zimný Martin, Ing.
činnost: technik PO, BOZP
e-mail:
telefon: 553 46 1019
Žytek Vilém, Ing.
činnost: provozní ekonom
e-mail:
telefon: 553 46 1030
instagram
facebook
youtube
twitter
linked in
rss
social hub