Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Rektorát > Služby

Ostravská univerzita

Kam zaslat písemnou žádost?

 1. Pracoviště OU zasílají požadavky dle postupů uvedených v „Směrnici rektora Spisový řád Ostravské univerzity “

 2. Třetí osoby zasílají požadavky následujícím způsobem:
  1. Písemné žádosti o vyhledání dokumentů ve spisovně se zasílají na kontaktní adresu:
   • Ostravská univerzita
    ...
    Dvořákova 7
    701 03 Ostrava
   v adrese prosím uveďte název útvaru (fakulty), kde budou Vaši žádost vyřizovat

  2. E-mailem na konkrétní osobu z daného oddělení:
   • Studijní oddělení fakulty na které student studoval
    • pro vystavení potvrzení o studiu na vysoké škole,
    • duplikátu vysvědčení nebo diplomu,
    • jiné vysvědčení či osvědčení vydaného orgány OU,
    • potvrzení o absolvovaných disciplínách v rámci studia na OU,
    • dodatku k diplomu – Diploma Supplement absolventům od AR1999/2000 do 2004/2005,
    • cizojazyčné potvrzení o absolvovaných disciplínách v rámci studia na OU neukončeného SZZ od AR 1999/2000;
   • Personální útvar fakulty nebo rektorátu
    • pro potvrzení pracovního poměru na škole;
   • Úsek prorektora pro studium a CŽV
    • vystavení osvědčení o přiznání titulu Mgr.

Ve své žádosti vždy uvádějte co nejpřesnější specifikaci požadavku s odkazem na časové období. Dále uveďte e-mailový a telefonní kontakt pro případné upřesňující dotazy k požadavku.

Úkony spojené s vyhledáváním ve spisovně pro třetí osoby jsou zpoplatněny dle „Směrnice rektora o výši úhrad za mimořádné a nadstandardní administrativní úkony“.


Zveřejněno / aktualizováno: 10. 03. 2017

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub