Archiv OU

Archiv Ostravské univerzity je specializovaným archivem ve smyslu § 51 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů. Akreditace byla udělena Odborem archivní správy Ministerstva vnitra České republiky na základě akreditačního řízení ve smyslu citovaného zákona ke dni 3. srpna 2020. Archiv je organizačně začleněn pod Rektorát Ostravské univerzity, resp. Ekonomický odbor - Oddělení archívu a spisové služby, jehož vedoucí je Bc. Veronika Štěpánková.

Kontakty
Mgr. Radomír Seďae-mail:
telefon: 553 46 1301
Jana Pechováe-mail:
telefon: 553 46 1302
Adresa:
Archiv Ostravské univerzity
Syllabova 2879/19
Ostrava-Vítkovice
700 30
areál Zábřeh
(budova ZZ)
Úřední hodiny pro veřejnost:
pondělí9:00 – 11:0012:00 – 14:00

Dopravní spojení

V okolí archivu jsou k dispozici parkovací místa
Zastávka Ředitelství Vítkovic - tramvaj linka 2, 3, 12

Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookies

Archivní soubory

Archiv Ostravské univerzity spravuje tyto archivní soubory:

č. NADNázev archivního souboruČasový rozsahMnožstvíPřístupnost
1Pedagogická fakulta1953–201997, 80 bmnepřístupný
2Miroslav Malura1965–20013,58 bmnepřístupný
3Milan Myška1968–20067, 58 bmnepřístupný
4Oldřich Prudel(1898) 1927–19872,64 bmnepřístupný
5 Alois Knop1928–19990,44 bmnepřístupný
6Miloslav Kincl1949–20050,72 bmnepřístupný
7Sbírka diplomových prací1964–201944,76 bmnepřístupný
8Rodan Kamil1999–20202,68 bmnepřístupný
9Rektorát Ostravské univerzity1994–20201,68 bmnepřístupný
10Filozofická fakulta1991–20200,6 bmnepřístupný
11Hubáček Jaroslav1959–20170,41 bmnepřístupný

Činnost

 • dohlíží na výkon spisové služby na Ostravské univerzitě,
 • zajišťuje předarchivní péči a současně plní metodicko-poradenskou a kontrolní funkci pro spisovou službu na univerzitě,
 • provádí metodický dohled nad spisovnou Ostravské univerzity,
 • je garantem Spisového řádu Ostravské univerzity,
 • podílí se na tvorbě vnitřních norem s vazbou na archivnictví a spisovou službu, na stanovení směřování rozvoje elektronických systémů spjatých se spisovou službou na univerzitě
 • provádí výběr archiválií ve skartačním řízení i mimo skartační řízení,
 • po skartačním řízení přebírá dokumenty vybrané za archiválie k trvalému uložení,
 • vede příslušnou evidenci archiválií podle zákona o archivnictví a spisové službě (Základní evidence Národního archivního dědictví),
 • pečuje o převzaté archiválie,
 • badatelsky zpřístupňuje archiválie,
 • vytváří archivní fondy a zpracovává archivní pomůcky,
 • archivní fondy Ostravské univerzity jsou součástí Národního archivního dědictví České republiky, které je zaměstnanci archivu spravováno prostřednictvím programu PEvA,
 • zpřístupňuje archiválie badatelům z řad univerzity a veřejnosti,
 • vyhledává a poskytuje informace z archiválií,
 • vyvíjí vědeckou a publikační činnost zaměřenou na historii Ostravské univerzity, zpracovává rešerše,
 • spolupracuje s archivy veřejných vysokých škol, státními archivy Moravskoslezského kraje,
 • odborná činnost archivu je řízena Odborem archivní správy Ministerstva vnitra České republiky, metodický dohled provádí Zemský archiv v Opavě, který je vůči archivu Ostravské univerzity územně příslušným správním úřadem na úseku
 • archivnictví a spisové služby

Výroční zprávy

Odkazy

Ministerstvo vnitra ČR
Sekce věnovaná archivnictví na stránkách MV ČR obsahuje mimo jiné i odkazy na celostátní databázi archivních fondů a sbírek ČR, přehled archivních kulturních památek, archivní metodiky, standardy atp.

Česká archivní společnost
Sdružuje zejména archiváře, vysokoškolské pedagogy a studenty archivnictví a pomocných věd historických i další příznivce a sympatizanty z řad odborné i laické veřejnosti v oblasti archivnictví. Podporuje odborné aktivity a zájmy archivářů v České republice, včetně jejich uplatnění v archivech a nabízí přehled o nejaktuálnějších novinkách v oblasti českého archivnictví. Zároveň propaguje archivy a archivnictví na veřejnosti, za tím účelem je veřejně činná, snaží se o osvětu a mediální propagaci Mezinárodního dne archivů v České republice.

Zemský archiv v Opavě
Přímo nadřízená instituce, která metodicky řídí a dohlíží na činnost akreditovaného Archívu Ostravské univerzity.


Zveřejněno / aktualizováno: 24. 01. 2023