Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Rektorát

Vilém Novák

ředitel Ústavu pro výzkum a aplikace fuzzy
modelování

Vilém Novák

titul, jméno, příjmení:prof. Ing. Vilém Novák, DrSc.
místnost, podlaží, budova: C 607, budova C
funkce:
obor činnosti:matematická fuzzy logika a její aplikace
katedra / středisko (fakulta): Centrum excelence IT4Innovations, divize OU, Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování
telefon, mobil: 553 46 1401
e-mail:
osobní WWW stránka:https://irafm.osu.cz/en/c209_0/

Vzdělání

1979 – 1982
Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta, postgaduální kurs Teoretická kybernetika
1969 – 1975
Vysoká škola báňská v Ostravě
 

Kvalifikace

2001
Prof. - Masarykova univerzita v Brně (obor algebra a teorie čísel)
1995
DrSc. (Dr. hab.) - Polská akademie věd ve Varšavě (obor informatika)
1995
Doc. - Univerzita Palackého v Olomouci (obor algebra a teorie čísel)
1988
CSc. - Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta (obor matematická logika)
1975
Ing. - Vysoká škola báňská v Ostravě (obor systémové inženýrství)
 

Zaměstnání, praxe

2001 – dosud
profesor (katedra matematiky PřF OU)
1996 – dosud
ředitel Ústavu pro výzkum a aplikace fuzzy modelování (Ostravská univerzita v Ostravě)
1995 – 2001
docent (katedra matematiky PřF OU)
1984 – 1995
samostatný vědecký pracovník (Ústav geoniky AV ČR, Ostrava; dříve Hornický ústav ČSAV)
1975 – 1984
systémový inženýr (OKD, Automatizace řízení, Ostrava)
 

Odborné zaměření

matematická fuzzy logika
přibližná dedukce
modelování sémantiky přirozeného jazyka
fuzzy regulace a různé aplikace fuzzy logiky
 

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

Soft Computing
Fuzzy Sets and Systems
Journal of Applied Non-Classical Logics
International Journal of Computational Intelligence Systems
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science
Journal of Uncertain Systems
International Journal of Biomedical Soft Computing and Human Science
 
Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.

Zobrazit všechny publikaceZkratkaNázev předmětu
FUMODFuzzy modelování
QFULGFuzzy logika
QFUMDFuzzy modelování
XFUMOFuzzy modelování
7FUMOFuzzy modelování
8FMCRMetody fuzzy model. ve zprac. čas. řad
9FMCRFuzzy Modeling Meth. in Time Ser. Proc.
FULOGFuzzy logika
FUMODFuzzy modelování a aplikace
FUMO2Fuzzy model. a aplikace 2:moderní metody
LOTEMMatematická logika a teorie množin
MALOGMatematická logika
MALXGMatematická logika
QFULGFuzzy logika
QINS1Interní seminář 1
QINS2Interní seminář 2
QINS3Interní seminář 3
QINS4Interní seminář 4
QINS5Interní seminář 5
QINS6Interní seminář 6
QINS7Interní seminář 7
QINS8Interní seminář 8
QPSAAPubl. ve sborníku konf. v ciz. jazyku
QVPALVybrané partie z algebry
SFMA1Seminář z fuzzy modelování a aplikací 1
SFMA2Seminář z fuzzy modelování a aplikací 2
SFMA3Seminář z fuzzy modelování a aplikací 3
SFMA4Seminář z fuzzy modelování a aplikací 4
TEMNOTeorie množin
ZFUMDFuzzy modelování
6FLVRHigher Order Fuzzy Logic
6FULOFuzzy Logic
6FUM2Fuzzy Methods in Data Analysis
6LOTMMathematical Logic and Set Theory
6ODS1Seminar 1
6ODS2Seminar 2
6TVAGVagueness Theory
6VES1Research Seminar 1
6VES2Research Seminar 2
6VES3Research Seminar 3
6VES4Research Seminar 4
7FLVRFuzzy logika vyššího řádu
7FULOFuzzy logika
7FUM2Fuzzy metody analýzy dat
7LOTMMatematická logika a teorie množin
7ODS1Odborný seminář 1
7ODS2Odborný seminář 2
7TVAGTeorie vágnosti
7VES1Vědecký seminář 1
7VES2Vědecký seminář 2
7VES3Vědecký seminář 3
7VES4Vědecký seminář 4
8FULGVybrané partie z fuzzy logiky
8VPALVybrané partie z algebry
8VSD1Vědecký seminář doktorského studia 1
8VSD2Vědecký seminář doktorského studia 2
8VSD3Vědecký seminář doktorského studia 3
8VSD4Vědecký seminář doktorského studia 4
8VSD5Vědecký seminář doktorského studia 5
8VSD6Vědecký seminář doktorského studia 6
9FULGSelected Topics in Fuzzy Logic
9VPALSelected Topics in Algebra
9VSD1PhD Research Seminar 1
9VSD2PhD Research Seminar 2
9VSD3PhD Research Seminar 3
9VSD4PhD Research Seminar 4
9VSD5PhD Research Seminar 5
9VSD6PhD Research Seminar 6


Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.IT4Innovations excellence in science
Hlavní řešitelprof. Ing. Vilém Novák, DrSc.
Období1/2016 - 12/2020
PoskytovatelCentrum excelence IT4Innovations, divize, Národní program udržitelnosti
Stavukončený
Nové přístupy k modelování finančních časových řad pomocí soft-computingu
Hlavní řešitelprof. Ing. Vilém Novák, DrSc.
Období1/2018 - 12/2020
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
Fuzzy parciální logika
Hlavní řešitelprof. Ing. Vilém Novák, DrSc.
Období1/2016 - 12/2018
PoskytovatelCentrum excelence IT4Innovations, divize, Standardní projekt GA ČR
Stavukončený
Centrum excelence IT4I
Hlavní řešitelprof. Ing. Vilém Novák, DrSc.
Období7/2011 - 12/2015
PoskytovatelRektorát, OP VaVpI (Výzkum a vývoj pro inovace)
Stavv udržitelnosti
Podpora výzkumného týmu na ÚVFaM v rámci programu MSK - DT 1
Hlavní řešitelprof. Ing. Vilém Novák, DrSc.
Období1/2013 - 12/2014
PoskytovatelRektorát, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
Data, algoritmy, rozhodování
Hlavní řešitelprof. Ing. Vilém Novák, DrSc.
Období1/2005 - 12/2011
PoskytovatelVýzkumná centra MŠMT
Stavukončený
Logické a algebraické metody pro zpracování informací zatížených neurčitostí a jejich použití ve fuzzy modelování
Hlavní řešitelprof. Ing. Vilém Novák, DrSc.
Období1/2005 - 12/2011
PoskytovatelVýzkumné záměry
Stavukončený
Podpora zapojení Prof. Krejnoviche do vědeckého výzkumu v oboru Soft Computing na OU
Hlavní řešitelprof. Ing. Vilém Novák, DrSc.
Období8/2011 - 8/2011
PoskytovatelCentrum excelence IT4Innovations, divize, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
Přibližná dedukce a zobecněné kvantifikátory
Hlavní řešitelprof. Ing. Vilém Novák, DrSc.
Období1/2004 - 12/2006
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
Modelování složitých systémů ve fuzzy a v nejistém prostředí
Hlavní řešitelprof. Ing. Vilém Novák, DrSc.
Období1/1999 - 12/2004
PoskytovatelVýzkumné záměry
Stavukončený
Speciální techniky soft computing pro rozhodování v managementu
Hlavní řešitelprof. Ing. Vilém Novák, DrSc.
Období10/2003 - 12/2004
PoskytovatelKontakt
Stavukončený
Stratigrafická simulace spoužitím fuzzy logiky k modelování disperze sedimentů
Hlavní řešitelprof. Ing. Vilém Novák, DrSc.
Období1/2001 - 6/2002
PoskytovatelKontakt
Stavukončený
Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování, jeho zřízení a podpora jeho činnosti
Hlavní řešitelprof. Ing. Vilém Novák, DrSc.
Období7/1996 - 12/2000
PoskytovatelNárodní VC
Stavukončený
facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
TikTok
soundcloud
rss
social hub