Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Rektorát

Martin Mucha


titul, jméno, příjmení:Mgr. Martin Mucha, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: C 308, budova C
funkce:tajemník katedry
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Katedra chemie (Přírodovědecká fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2195
e-mail:

Vzdělání

2003 – 2008
Mgr., Ostravská univerzita, obor: Učitelství chemie a matematiky pro SŠ (Počítačové 3D modely chemických objektů)
1995 – 2003
Gymnázium, Gymnázium Orlová
 

Kvalifikace

2012
Ph.D., VŠB-TU Ostrava, obor: Chemická metalurgie (Vzájemné interakce mezi huminovými látkami, bentonitem a olovem)
 

Zaměstnání, praxe

2012 – dosud
Ostravská univerzita, odborný asistent s vědeckou hodností, Junior researcher (projekt IET/ENC)
2010 – 2012
VŠB-TU Ostrava, výzkumný asistent (projekt RMTVC)
 

Odborné zaměření

Analytická chemie
Spektrální analytické metody (AAS, UV-VIS, FTIR spektrometrie)
Nanotechnologie
Popularizace chemie
 

Akademické funkce a členství v orgánech

2015 – 2018
člen akademického senátu PřF OU
 

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

2010 – dosud
Česká společnost chemická
 

Jazykové znalosti

Angličtina
pokročilý
 


Biosorption of Lead and Cadmium Ions on the Green Parts of Daucus Carota
Martin Mucha
Rok: 2020, INZYNIERIA MINERALNA-JOURNAL OF THE POLISH MINERAL ENGINEERING SOCIETY
článek v odborném periodiku

Ekotoxikologické zhodnocení říčních sedimentů na vybraných lokalitách povodí řeky Odry
Antonín Vondrák, Hana Sezimová, Martin Mucha
Rok: 2020, VTEI
článek v odborném periodiku

Interaction among clays and bovine serum albumin
Martin Mucha, Roman Maršálek, Marta Bukáčková, Gabriela Zelenková
Rok: 2020, RSC Advances
článek v odborném periodiku

Utilization of Blast Furnace Slag for Immobilization of Copper Ions from Solution
Martin Mucha, Lenka Bláhová, Zuzana Navrátilová, Karolína Pešová, Tomáš Juřica, Dimitrij Kolničenko ... další autoři
Rok: 2019, INZYNIERIA MINERALNA-JOURNAL OF THE POLISH MINERAL ENGINEERING SOCIETY
článek v odborném periodiku

Industrial Wastes as Potentional Sorbents of Heavy Metals
Lenka BLÁHOVÁ, Martin Mucha, Zuzana Navrátilová, Stanislav Budzyń, Barbara Tora
Rok: 2018, Inżynieria Mineralna - Journal of the Polish Mineral Engineering Society
článek v odborném periodiku

Influence of the slags treatment on the heavy metals binding
Lenka BLÁHOVÁ, Zuzana Navrátilová, Martin Mucha, Eva Navrátilová, Vilém Neděla
Rok: 2018, International Journal of Environmental Science and Technology
článek v odborném periodiku

Stability of blast furnace slag in the demineralized water
Martin Mucha
Rok: 2018, Waste forum
článek v odborném periodiku

Towards indication gases of spontaneous heating of biomass
Boleslav Taraba, Tadeáš Podstawka, Martin Mucha
Rok: 2018, FUEL
článek v odborném periodiku

Ibuprofen and acetylsalicylic acid biosorption on the leaves of the knotweed Fallopia x bohemica
Marek Mucha, Martin Mucha
Rok: 2017, NEW J CHEM
článek v odborném periodiku

Organic vapours sorption on simply modified bentonites
Martin Mucha, Jiří Pavlovský, Zuzana Navrátilová
Rok: 2017, Chemical Papers
článek v odborném periodiku

Biodeterioration of Compost-Pretreated Polyvinyl Chloride Films by Microorganisms Isolated From Weathered Plastics
Čeněk Novotný, Jindřich FOJTÍK, Martin Mucha, Kateřina Malachová
Rok: 2022, Frontiers in Bioengineering and Biotechnology
článek v odborném periodiku

Kinetics of Resorcinol-Formaldehyde Condensation-Comparison of Common Experimental Techniques
Eva Kinnertová, Václav Slovák, Roman Maršálek, Martin Mucha
Rok: 2022, GELS
článek v odborném periodiku

Experimentální možnosti studia sol-gel polykondenzace resorcinolu s formaldehydem
Eva Kinnertová, Václav Slovák, Roman Maršálek, Martin Mucha
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Biosorption of Lead and Cadmium Ions on the Green Parts of Daucus Carota
Martin Mucha
Rok: 2020, INZYNIERIA MINERALNA-JOURNAL OF THE POLISH MINERAL ENGINEERING SOCIETY
článek v odborném periodiku

Ekotoxikologické zhodnocení říčních sedimentů na vybraných lokalitách povodí řeky Odry
Antonín Vondrák, Hana Sezimová, Martin Mucha
Rok: 2020, VTEI
článek v odborném periodiku

Interaction among clays and bovine serum albumin
Martin Mucha, Roman Maršálek, Marta Bukáčková, Gabriela Zelenková
Rok: 2020, RSC Advances
článek v odborném periodiku

Biosorption of lead and cadmium ions on the green parts of Daucus Carota
Martin Mucha
Rok: 2019
stať ve sborníku

Biosorption of lead and cadmium ions on the green parts of Daucus Carota
Martin Mucha
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Utilization of Blast Furnace Slag for Immobilization of Copper Ions from Solution
Martin Mucha, Lenka Bláhová, Zuzana Navrátilová, Karolína Pešová, Tomáš Juřica, Dimitrij Kolničenko ... další autoři
Rok: 2019, INZYNIERIA MINERALNA-JOURNAL OF THE POLISH MINERAL ENGINEERING SOCIETY
článek v odborném periodiku

Industrial Wastes as Potentional Sorbents of Heavy Metals
Lenka BLÁHOVÁ, Martin Mucha, Zuzana Navrátilová, Stanislav Budzyń, Barbara Tora
Rok: 2018, Inżynieria Mineralna - Journal of the Polish Mineral Engineering Society
článek v odborném periodiku

Influence of the slags treatment on the heavy metals binding
Lenka BLÁHOVÁ, Zuzana Navrátilová, Martin Mucha, Eva Navrátilová, Vilém Neděla
Rok: 2018, International Journal of Environmental Science and Technology
článek v odborném periodiku

Interaction among clays and bovine serum albumin
Roman Maršálek, Martin Mucha
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Stability of blast furnace slag in the demineralized water
Martin Mucha
Rok: 2018, Waste forum
článek v odborném periodiku

Towards indication gases of spontaneous heating of biomass
Boleslav Taraba, Tadeáš Podstawka, Martin Mucha
Rok: 2018, FUEL
článek v odborném periodiku

Utilization of blast furnace slag for immobilization of copper ions from solution
Martin Mucha, Lenka BLÁHOVÁ, Zuzana Navrátilová, Karolína Pešová, Tomáš Juřica, Dimitrij Kolničenko ... další autoři
Rok: 2018
stať ve sborníku

Utilization of blast furnace slag for immobilization of copper ions from solution - leaching experiments
Martin Mucha, Lenka BLÁHOVÁ, Zuzana Navrátilová, Karolína Pešová, Tomáš Juřica, Dimitrij Kolničenko ... další autoři
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Utilization of blast furnace slag for immobilization of copper ions from solution - structure of prepared materials
Lenka BLÁHOVÁ, Martin Mucha, Zuzana Navrátilová, Karolína Pešová, Tomáš Juřica, Dimitrij Kolničenko ... další autoři
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Využití vysokopecních strusek pro imobilizaci fenolu z roztoku
Dimitrij Kolničenko, Karolína Pešová, Tomáš Juřica, Martin Mucha, Lenka Bláhová, Zuzana Navrátilová ... další autoři
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Využití vysokopecních strusek pro imobilizaci olovnatých iontů z roztoku
Karolína Pešová, Dimitrij Kolničenko, Tomáš Juřica, Lenka Bláhová, Martin Mucha, Zuzana Navrátilová ... další autoři
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Alkali-Activation of Blast Furnace Slag as Possible Modification for Improving Sorption Properties of Heavy Metals
Lenka BLÁHOVÁ, Zuzana Navrátilová, Martin Mucha, Simona Gorošová
Rok: 2017, Inżynieria Mineralna ? Journal of the Polish Mineral Engineering Society
článek v odborném periodiku

Chemická olympiáda kategorie D
Kateřina Trčková, Martin Mucha
Rok: 2017
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Ibuprofen and acetylsalicylic acid biosorption on the leaves of the knotweed Fallopia x bohemica
Marek Mucha, Martin Mucha
Rok: 2017, NEW J CHEM
článek v odborném periodiku

Infračervená spektroskopie při studiu strusek
Martin Mucha, Lenka BLÁHOVÁ
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Organic vapours sorption on simply modified bentonites
Martin Mucha, Jiří Pavlovský, Zuzana Navrátilová
Rok: 2017, Chemical Papers
článek v odborném periodiku

Wastes as sorbents of heavy metals
Lenka BLÁHOVÁ, Martin Mucha, Zuzana Navrátilová, Stanislav Budzyń, Barbara Tora
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Wastes as sorbents of heavy metals
Lenka BLÁHOVÁ, Martin Mucha, Zuzana Navrátilová, Stanislav Budzyń, Barbara Tora
Rok: 2017
stať ve sborníku

Alkali-activated blast furnace slags as possible sorbents for heavy metals
Lenka BLÁHOVÁ, Zuzana Navrátilová, Martin Mucha, Simona Gorošová
Rok: 2016
stať ve sborníku

Alkalicky aktivované strusky jako možné sorbenty těžkých kovů
Lenka BLÁHOVÁ, Zuzana Navrátilová, Martin Mucha, Simona Gorošová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

METALS SORPTION ON THE ALKALI-ACTIVATED SLAGS
Lenka BLÁHOVÁ, Zuzana Navrátilová, Martin Mucha, Simona Gorošová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Reakce vysokopecní strusky s vodou
Martin Mucha
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The influence of pyrolytic temperature on sorption ability of carbon xerogel based on 3-aminophenol-formaldehyde polymer for Cu(II) ions and phenol
Petra Veselá, Václav Slovák, Tomáš Zelenka, Martin Koštejn, Martin Mucha
Rok: 2016, J ANAL APPL PYROL
článek v odborném periodiku

Organo-montmorillonites as carbon paste electrode modifiers
Zuzana Navrátilová, Martin Mucha
Rok: 2015, Journal of Solid State Electrochemistry
článek v odborném periodiku

Přírodní vědy na hradě
Kateřina Trčková, Marie Solárová, Martin Mucha
Rok: 2015
uspořádání konference, workshopu

Slags as cheap material for wastewater purifying
Lenka BLÁHOVÁ, Zuzana Navrátilová, Martin Mucha, Simona Gorošová
Rok: 2015
stať ve sborníku

Slags as cheap material for wastewater purifying
Lenka BLÁHOVÁ, Zuzana Navrátilová, Martin Mucha, Simona Gorošová
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sorption properties of slags
Lenka BLÁHOVÁ, Zuzana Navrátilová, Martin Mucha, Simona Gorošová
Rok: 2015, INZYNIERIA MINERALNA-JOURNAL OF THE POLISH MINERAL ENGINEERING SOCIETY
článek v odborném periodiku

Vliv uhličitanů obsažených v sorpčních materiálech při sorpci těžkých kovů
Martin Mucha
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Využití křídlatky pro sorpci olovnatých iontů
Marek Mucha, Martin Mucha
Rok: 2015, Spektrum
článek v odborném periodiku

Chemická olympiáda kategorie C
Marie Solárová, Martin Mucha, Kateřina Trčková
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Informační a komunikační technologie v chemii
Dana Kričfaluši, Martin Mucha
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Příroda v noci
Kateřina Trčková, Marie Solárová, Martin Mucha, Jana Štefelová, Marek Mucha, Lenka BLÁHOVÁ ... další autoři
Rok: 2014
uspořádání konference, workshopu

Přírodní vědy na hradě
Kateřina Trčková, Václav Slovák, Marie Solárová, Martin Mucha, Jiří Kalina
Rok: 2014
uspořádání konference, workshopu

Studium dopadů průmyslových technologií na životní prostředí
Pavla Bažantová, Jiří Červeň, Aleš Dolný, Pavel Drozd, Zdeněk Ďuriš, Ivona Horká, Jiří Kalina, Václav Karlický, Petr Kočárek, Jana Kukutschová, Kateřina Malachová, Roman Maršálek, Zuzana Materová, Martin Mucha, Martin Navrátil, Zuzana Navrátilová, Jakub Nezval, Čeněk Novotný, Marie Opálková, Petr Pečinka, Vítězslav Plášek, Zuzana Rybková, Jan Semer, Hana Sezimová, Václav Slovák, Jan Ševčík, Vladimír Špunda, Jana Štefelová, Michal Štroch, Petra Veselá, Daniel Vrábl, Tomáš Zelenka ... další autoři
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Využití FTIR spektroskopie při charakterizaci modifikovaných bentonitů
Martin Mucha
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

66. Sjezd chemických společností
Kamila Kočí, Vladimíra Plačková, Martin Mucha, Václav Slovák, Lucie Obalová, Bedřich Smetana, Viktor Milata ... další autoři
Rok: 2014
uspořádání konference, workshopu

Cellulose acetate-based carbon xerogels and cryogels
Jana ŠTEFELOVÁ, Martin Mucha, Tomáš Zelenka
Rok: 2013, Materials Characterisation VI
článek v odborném periodiku

Die Modifizierung von Tonmineralen zur besseren Adsorption verschiedener industrieller Schadstoffe
J. Pavlovský, L. Herecová, D. Míček, H. Polzin, Martin Mucha, S. Študentová, H. Doležalová Weissmannová, I. Vasková ... další autoři
Rok: 2013, Giesserei Praxis
článek v odborném periodiku

Magnetické kompozity na bázi bentonitu a jejich stabilita v kyselém prostředí
Martin Mucha
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Magnetické kompozity na bázi bentonitu a jejich stabilita v kyselém prostředí
Martin Mucha
Rok: 2013
stať ve sborníku

Preparation of magnetic bentonite
Martin Mucha
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Preparation of magnetic bentonite
Martin Mucha
Rok: 2013
stať ve sborníku

SURFACE CHARACTERISATION OF CELLULOSE-BASED CRYOGELS
Jana Štefelová, Martin Mucha, Tomáš Zelenka, Václav Slovák
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Die Bestimmung von Natriumazetat in Wasserglas-Ester-Formstoffen mit Hilfe der kapillaren Isotachophorese
Jiří Pavlovský, Lenka Herecová, Dalibor Míček, Martin Mucha, Lucie Kňurová, Petr Praus, Iveta Vasková, Hartmut Polzin ... další autoři
Rok: 2012, Giesserei praxis
článek v odborném periodiku

Huminové látky v sedimentech vodní nádrže Baška
Martin Mucha
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Možnosti přípravy materiálů na bázi jíl-huminová látka
Martin Mucha, Jiří Pavlovský, Lenka Herecová, Dalibor Míček, Hana Věžníková
Rok: 2012, CHEM LISTY
článek v odborném periodiku

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůAutorNázev práceTypRok
Juřica TomášModerní analytická chemie a její zařazení do výuky chemie na středních školáchdiplomová 2019 
Kareš JiříStanovení vybraných farmaceuticky aktivních látek metodou infračervené spektroskopiediplomová 2018 
Stračánková NikolaSorpce vybraných polutantů na Al pilarované vermikulitydiplomová 2018 
Ráblová DanielaStudium příjmu vybraných kationů těžkých kovů rostlinou Arabidopsis thalianadiplomová 2017 
Stromská AnnaEkotoxikologie ve výuce na střední školediplomová 2017 
Havlasová VeronikaVliv podmínek přípravy na vlastnosti magnetických bentonitůdiplomová 2015 
Nečasová LucieMonoiontové formy bentonitu a jejich sorpční vlastnostidiplomová 2015 
Krtková KateřinaStanovení obsahu iontů kovů ve vodě a sedimentech řeky Ostravicebakalářská 2022 
Vlčková TerezaStudium obsahu iontů kovů v jogurtechbakalářská 2022 
Lindovská MarcelaBiosorpce vybraných iontů těžkých kovů na luční senobakalářská 2021 
Řepecká LucieSledování obsahu vybraných iontů těžkých kovů v řece Ostravicibakalářská 2021 
Moravcová EliškaSorpční vlastnosti uhlíkatého materiálu na bázi sacharózybakalářská 2020 
Thomasová NelaStanovení vybraných chemických látek v půdách Moravskoslezského krajebakalářská 2019 
Belinová KláraVývoj a ověření metod prvkové analýzy pro zjištění obsahů vybraných složek silikátových materiálůbakalářská 2018 
Černá SáraVývoj a ověření spektrálních metod pro stanovení ibuprofenu a kyseliny acetylsalicylovébakalářská 2018 
Lukášová JanaVliv huminových látek na sorpci vybraných kationů na bentonitbakalářská 2018 
Zuziaková AdélaSorpce chromanů na organicky modifikované jílybakalářská 2018 
Rovňáková PaulaVplyv obsahu viazaného hliníku na vlastnosti vysokopecnej troskybakalářská 2016 
Sokolovská DianaInterakcie bentonitu s EDTAbakalářská 2016 
Gavendová LenkaSorpce iontů železa na bentonitybakalářská 2015 
Huvarová SabinaMožnosti využití magnetického bentonitu pro stanovení množství vybraných kationtů jejich adsorpcí z vodbakalářská 2015 
Stromská AnnaVliv kyselé aktivace bentonitu na sorpci vybraných kationtůbakalářská 2015 
Benková AnnaMetoda pro stanovení vybraných kationtů kovů v přírodních vodáchbakalářská 2014 
Chmelová KateřinaMožnosti využití zeolitu pro stanovení množství vybraných kationtů jejich adsorpcí z vodbakalářská 2014 
Fierlová LenkaMetoda pro orientační stanovení methanolu a ethanolu v roztocíchbakalářská 2014 
Filák JanMetody pro stanovení dusičnanů a amoniakálního dusíku v přírodních vodáchbakalářská 2014 
Habáňová JitkaOptimalizace metody stanovení dusičnanů UV-VIS spektrometriíbakalářská 2013 
Havlasová VeronikaSeparace montmorillonitu z bentonitu chemickými metodamibakalářská 2013 
Nečasová LucieNeaktivovaný bentonit jako sorbent iontů Cd a Znbakalářská 2013 
Ondryášová JanaSorpce iontů těžkých kovů Cd a Zn na aktivovaný bentonitbakalářská 2013 
Skurčáková BarboraSeparace montmorillonitu z bentonitu pomocí sedimentacebakalářská 2013 


Studium uvolňování škodlivin ze sorbentů na bázi silikátů
Hlavní řešitelMgr. Martin Mucha, Ph.D.
Období1/2018 - 12/2018
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Inovace předmětu Laboratorní cvičení z instrumentální analýzy
Hlavní řešitelMgr. Martin Mucha, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
TikTok
soundcloud
rss
social hub