OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Rektorát

Jan Lata

rektor Ostravské univerzity


„Nestát v cestě dobrým věcem.“

Jan Lata

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:prof. MUDr. Jan Lata, CSc.
místnost, podlaží, budova:
funkce:rektor
obor činnosti:interna
katedra / středisko (fakulta): Katedra interních oborů (Lékařská fakulta)
Děkanát Lékařské fakulty
Rektorát
telefon, mobil: 553 46 1001
e-mail:
osobní WWW stránka:http://www.janlata.cz

Vzdělání

1971maturita, Střední všeobecně vzdělávací škola, Brno, Královo Pole
1971 – 1977Lékařská fakulta UJEP Brno

Postgraduální vzdělání

1981Atestace z vnitřního lékařství
1985Atestace z gastroenterologie
1992III. – IV. Kurs v gastroenterologii, Zwolle, Amsterdam, Rotterdam, Holandsko
1993I.–VI. Studijní pobyt Service de gastro–hepato–enterologie, Université de Bourgogne, Dijon, Francie
1994XI. Studijní pobyt Service de hepatology, Clichy, Francie
1996XI. Studijní pobyt Hopital Saint Antoinne, Paříž, Francie
1999III. – V. Studijní pobyt Clinical Center for Liver Diseases, Southwestern Medical Center, The University of Texas, Dallas, USA

Kvalifikace

1977MUDr.
1997CSc.
2001habilitace docentem vnitřního lékařství MU
2006jmenován profesorem vnitřního lékařství

Zaměstnání

1977 – 1989Lékař, III.interní klinika, Nemocnice u sv. Anny, Brno
1989 – 1994Odborný asistent Lékařské fakulty Masarykovy University, Jednotka intenzivní péče Interní gastroenterologické kliniky, FN Brno
1995 – 2001Odborný asistent, vedoucí JIP Interní gastroenterologické kliniky, FN Brno
2001 – 2007Docent vnitřního lékařství, vedoucí Metabolické JIP
2007 – 2010Přednosta Interní hepatogastroenterologické kliniky FN a LF MU Brno
2010 – dosudProfesor, Lékařská fakulta Ostravské university

Akademické funkce

2006 – 2010proděkan pro vnější vztahy, Lékařská fakulta Masarykovy University Brno
2011 – 2015prorektor pro vědu a vnější vztahy Ostravské univerzity v Ostravě
2015 – dosudrektor Ostravské univerzity v Ostravě
2017 – dosudmístopředseda České konference rektorů

Jazykové znalosti

Angličtina
Francouzština

Vědecká činnost

Člen komise pro atestační zkoušky z gastroenterologie, IPVZ
Člen Komise pro obhajoby doktorandských disertačních prací v oboru vnitřního lékařství LF MU 2003 – 2010
Člen Vědecké rady Lékařské fakulty Masarykovy University 2006 – 2010
Člen Vědecké rady Lékařské fakulty Ostravské University v Ostravě 2010 – dosud
Člen Vědecké rady Ostravské Univerzity 2011 – dosud
Člen Vědecké rady Vysoké školy báňské – Technické univerzity 2014 – dosud
Člen Vědecké rady Filozofické fakulty Ostravské Univerzity 2015 – dosud
Člen Rady vlády pro výzkum a inovace 2016 – dosud
Člen Vědecké rady Veterinární a farmaceutické fakulty Brno 2018 – dosud
Člen Research Policy Working Group Evropské univerzitní asociace 2018 – dosud


Všechny publikace

Ševčík, P., Matějovič, M., Černý, V., Cvachovec, K., Chytra, I., Hájek, M., Chýlek, V., Kula, R., Lata, J., Máca, J., Rožnovský, L., Tichý, J., Zaoral, T., Zoubková, R. a a. kol., Intenzivní medicína. 3. vyd. Praha 5: Galén, 2014. 1195 s. ISBN 978-80-7492-066-0.
Dítě, P., Novotný, I., Lata, J., Vaníček, J. a Bulik, M. Endoscopic Drainage Treatment of Pancreatic Pseudocysts. HEPATO-GASTROENTEROL. 2013, č. 60, s. 1773-1777. ISSN 0172-6390.
Lata, J. a Vaňásek, T. Léčba portální hypertenze. Lékařské listy. 2013, s. 34-36. ISSN 0044-1996.
Kianička, B., Lata, J., Novotný, I., Dítě, P. a Vaníček, J. Single balloon enteroscopy for endoscopic retrograde cholangiography in patients with Roux-en-Y hepaticojejuno anastomosis. WORLD J GASTROENTERO. 2013, roč. 19, s. 8047-8055. ISSN 1007-9327.
Dítě, P., Trna, J., Kinkor, Z., Novotný, I., Lata, J., Kianička, B. a Hermanová, M. Unusual Multiorgan Immunoglobulin G4 (IgG4) Inflammation: Autoimmune Pancreatitis, Mikulicz Syndrome, and IgG4 Mastitis. Gut and Liver. 2013, roč. 7, s. 621-624. ISSN 1976-2283.
Lata, J. Diagnosis and treatment of autoimmune hepatitis. DIGEST DIS. 2012, roč. 30, s. 212-215. ISSN 0257-2753.
Lata, J. Hepatorenal syndrome. WORLD JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY. 2012, roč. 18, s. 4978-4984. ISSN 1007-9327.
Novotný, I., Dítě, P., Trna, J., Lata, J., Husová, L. a Geryk, E. Immunoglobulin G4-Related Cholangitis: A Variant of IgG4-Related Systemic Disease. DIGEST DIS. 2012, roč. 30, s. 216-219. ISSN 0257-2753.
Lata, J. a Juránková, J. Střevní mikroflóra, slizniční bariéra a probiotika u některých interních chorob. Medicína pro praxi. 2012, roč. 9, s. 106-112. ISSN 1214-8687.
Dítě, P., Novotný, I., Lata, J., Růžička, M., Geryk, E. a Kianička, B. Autoimunitní forma chronické pankreatitidy a IgG4 pozitivní sklerotizující cholangitida. Vnitřní lékařství. 2011, roč. 57, s. 254-257. ISSN 0042-773X.
Dítě, P., Novotný, I., Kinkor, Z., Hermanová, M., Trna, J., Lata, J., Růžička, M., Přecechtělová, M. a Kianička, B. Autoimunní forma chronické pankreatitidy a IgG4 pozitivní mastitida. Gastroentrologie a hepatologie. 2011, roč. 65, s. 22-25. ISSN 1804-7874.
Lata, J., Fejfar, T., Hůlek, P., Mareček, Z., Petrtýl, J., Procházka, V., Špičák, J., Tozzi, I., Vaňásek, T., Zdeněk, P., Brůha, R. a Drastich, P. Doporučený postup pro diagnostiku a léčbu krvácení do zažívacího traktu při portální hypertenzi. Gastroenterologie a hepatologie. 2011, roč. 65, s. 141-142. ISSN 1804-7874.
Lata, J. a Vaňásek, T. Farmakoterapie onemocnění jater a biliárních cest. In: Farmakoterapie v gastroenterologii. 1. vyd. Praha: Galén, 2011. s. 127-154. ISBN 978-80-7262-704-2.
Lata, J., Mrlianová, H., Stibůrek, O., Nožička, J., Čermáková, Z., Gottwaldová, J. a Drozd, P. Keratinové fragmenty jako sérologický ukazatel u nemocných s jaterní chorobou. Vniřní lékařství. 2011, roč. 57, č. 57, s. 1025-1028. ISSN 0042-773X.
Lata, J. a Příbramská, V. Nealkoholická steatohepatitida, možnosti diagnostiky keratinovými fregmenty a léčba. Medicína pro praxi. 2011, roč. 8, č. 8, s. 321-324. ISSN 1214-8687.
Dítě, P., Novotný, I., Kianička, B., Lata, J. a Floreánová, K. Postavení blokátorů protonové pumpy v terapii stavů indukovaných žaludeční kyselinou chlorovodíkovou. Medicína po promoci. 2011, roč. 12, s. 3-6. ISSN 1212-9445.
Lata, J., Kopáčová, M. a Vítek, P. Probiotics in hepatology. WORLD J GASTROENTERO. 2011, roč. 2011, č. 17, s. 2890-2896. ISSN 1007-9327.
Tacheci, I., Lata, J., Rejchrt, S., Kopáčová, M. a Bureš, J. Standard ČGS pro kapslovou endoskopii tenkého střeva. Gastroenterologie a hepatologie. 2011, roč. 65, č. 65, s. 195-201. ISSN 1804-7874.
Lata, J. a Juránková, J. Střevní mikroflóra, slizniční bariéra a probiotika u některých interních chorob. -. 2011, roč. 13, s. 63-69. ISSN 1212-7299.
Lata, J. Terapie ascitu a hepatorenálního syndromu. In: Farmakoterapie v gastroenterologii. 1. vyd. Praha: Galén, 2011. s. 155-165. ISBN 978-80-7262-704-2.
Dítě, P., Lata, J., Nechutová, H. a Kianička, B. Autoimmune Pancreatitis - Recent Advances. DIGEST DIS. 2010, roč. 28, s. 334-338. ISSN 0257-2753.
Lata, J. Gastroenerologie. 1. vyd. Praha 5: Galén, 2010. 256 s. ISBN 978-80-7262-692-2.
Lukáš, M., Lata, J., Vaňásek, T., Ďuricová, D. a Dítě, P. Gastroenterologie. In: Interna. 1. vyd. Praha: Stanislav Juhaňák - Triton, 2010. s. 372-457. ISBN 978-80-7387-423-0.
Lata, J. a Dítě, P. Chronic Liver Diseases as Liver Tumor Precursors. DIGEST DIS. 2010, roč. 28, č. 28, s. 596-599. ISSN 0257-2753.


Nenalezen žádný záznam.Nenalezen žádný záznam.Projektová dokumentace - City Kampus - Centrum zdravého pohybu
Hlavní řešitelprof. MUDr. Jan Lata, CSc.
Období6/2017 - 12/2017
PoskytovatelMoravskoslezský kraj
Stavřešený
Posílení vědeckých pracovišť Ostravské univerzity v Ostravě
Hlavní řešitelprof. MUDr. Jan Lata, CSc.
Období7/2012 - 6/2015
PoskytovatelOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Stavukončený
Posílení vědeckých týmů Ostravské univerzity v Ostravě
Hlavní řešitelprof. MUDr. Jan Lata, CSc.
Období7/2012 - 6/2015
PoskytovatelOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Stavukončený
Infrastruktura pro realizaci lékařských a souvisejících sociálních a přírodovědných oborů a výzkumu Ostravské univerzity
Hlavní řešitelprof. MUDr. Jan Lata, CSc.
Období11/2011 - 3/2015
PoskytovatelRektorát, OP VaVpI (Výzkum a vývoj pro inovace)
Stavv udržitelnosti
instagram
facebook
youtube
twitter
linked in
rss
social hub