Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Rektorát

Igor Hampl


titul, jméno, příjmení:Mgr. Igor Hampl, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: SA 526, budova SA
funkce:diagnostik/specialista Centra Pyramida
obor činnosti:surdopedie, speciálně pedagogická diagnostika, speciální pedagogika, inkluzivní speciální pedagogika
katedra / středisko (fakulta): Katedra speciální pedagogiky (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2673
e-mail:Nenalezen žádný záznam.Metodika práce s žáky se sluchovým postižením v inkluzivním vzdělávání
Igor Hampl
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Příklady dobré praxe - inkluzivní vzdělávání žáků se sluchovým postižením
Igor Hampl
Rok: 2019
uspořádání konference, workshopu

Vybrané aspekty inkluzivního vzdělávání žáků se sluchovým postižením
Igor Hampl
Rok: 2019
uspořádání konference, workshopu

Špecifiká edukácie detí s poruchou sluchu v ranom veku
Igor Hampl, Margita Schmidtová
Rok: 2016, IRIS
odborná kniha

Poradenský systém pro osoby se speciálními potřebami v České republice
Renata Kovářová, Kateřina Janků, Igor Hampl
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta
odborná kniha

Učitelská speciální pedagogika ve školní praxi a ve výzkumu?
Martin Kaleja, Petr Franiok, Renata Kovářová, Edita Satinská, Igor Hampl, Eva Nyklová, Helena Mravcová ... další autoři
Rok: 2022
uspořádání konference, workshopu

Česko-slovenské virtuální mezinárodní odborné sympozium k vysokoškolským otázkám
Martin Kaleja, Renata Kovářová, Igor Hampl
Rok: 2021
uspořádání konference, workshopu

Kvalitativní pohled na oblast vysokoškolského poradenství studentům se sluchovým postižením
Igor Hampl
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

(Speciálně)pedagogické pojetí žáků s dvojí výjimečností v kontextu současného vzdělávání
Renata Kovářová, Igor Hampl, Martin Kaleja
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

(Speciálně)pedagogické pojetí žáků s dvojí výjimečností v kontextu současného vzdělávání
Renata Kovářová, Igor Hampl, Martin Kaleja
Rok: 2021
stať ve sborníku

Společné vzdělávání z pohledu rodičů žáků
Renata Kovářová, Igor Hampl
Rok: 2021
stať ve sborníku

X. SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ KONFERENCE K 20. VÝROČÍ KATEDRY
Martin Kaleja, Petr Franiok, Renata Kovářová, Eva Nyklová, Igor Hampl, Edita Satinská, Petr Adamus, Iva Klugová ... další autoři
Rok: 2021
uspořádání konference, workshopu

Inovativní přístupy v edukaci osob se speciálními potřebami
Igor Hampl, Petr Franiok, Renata Kovářová, Petr Adamus
Rok: 2019
uspořádání konference, workshopu

Metodika práce s žáky se sluchovým postižením v inkluzivním vzdělávání
Igor Hampl
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Příklady dobré praxe - inkluzivní vzdělávání žáků se sluchovým postižením
Igor Hampl
Rok: 2019
uspořádání konference, workshopu

Vybrané aspekty inkluzivního vzdělávání žáků se sluchovým postižením
Igor Hampl
Rok: 2019
uspořádání konference, workshopu

Inkluze - implementace podpůrných opatření do vzdělávání žáků se SVP
Igor Hampl
Rok: 2018
uspořádání konference, workshopu

Inkluzivní vzdělávání žáků se sluchovým postižením
Igor Hampl
Rok: 2018
uspořádání konference, workshopu

Kristianstad University, Sweden
Igor Hampl
Rok: 2016
působení v zahraničí

Špecifiká edukácie detí s poruchou sluchu v ranom veku
Igor Hampl, Margita Schmidtová
Rok: 2016, IRIS
odborná kniha

Univerzita Komenského v Bratislavě, Slovenská republika
Igor Hampl
Rok: 2016
působení v zahraničí

Poradenský systém pro osoby se speciálními potřebami v České republice
Renata Kovářová, Kateřina Janků, Igor Hampl
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta
odborná kniha

The issue of hearing impairment - terminological definition
Igor Hampl
Rok: 2015, EDUCatt - Ente per il Diritto allo Studio Universitario dell´Universita Cattolica
kapitola v odborné knize

Univerzita Komenského v Bratislavě, Slovenská republika
Igor Hampl
Rok: 2015
působení v zahraničí

Kaposvár University, Hungary
Igor Hampl
Rok: 2014
působení v zahraničí

Karadeniz Technical University, Trabzon, Turkey
Igor Hampl
Rok: 2014
působení v zahraničí

Seksualność osób s niepelnosprawnościa sluchowa
Igor Hampl
Rok: 2014, Problemy edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepelnosprawnych
článek v odborném periodiku

Studenti se specifickými poruchami učení na vysoké škole
Igor Hampl
Rok: 2014
stať ve sborníku

Asistence žákům a studentům se speciálními vzdělávacími potřebami
Martin Kaleja, Igor Hampl
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Kvalitativní analýza podmínek terciárního vzdělávání studentů se specifickými poruchami učení na OU
Renata Kovářová, Igor Hampl, Helena Mravcová
Rok: 2013, Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta
odborná kniha

Sexualita osob s tělesným postižením
Igor Hampl
Rok: 2013
stať ve sborníku

Sexualita osob s tělesným postižením
Igor Hampl
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Speciální pedagogika nejen v inkluzivním vzdělávání
Eva Zezulková, Petr Franiok, Renata Kovářová, Martin Kaleja, Igor Hampl
Rok: 2013
uspořádání konference, workshopu

Studenti se specifickými poruchami učení na vysoké škole
Igor Hampl
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Surdopedie
Igor Hampl
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Vybrané kapitoly ze speciální pedagogiky
Igor Hampl, Helena Mravcová
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Ankara University
Igor Hampl
Rok: 2012
působení v zahraničí

Edukacja uczniów z upośledzeniem sluchu w warunkach czeskiego systemu edukacyjnego
Igor Hampl
Rok: 2012, Impuls
kapitola v odborné knize

Problematika mimořádného nadání v současném českém školství
Igor Hampl, Renata Kovářová
Rok: 2012
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Seksualność osób niepełnosprawnych słuchowo
Igor Hampl
Rok: 2012
stať ve sborníku

University of Tartu
Igor Hampl
Rok: 2012
působení v zahraničí

Asistence žákům a studentům se speciálními potřebami
Igor Hampl, Martin Kaleja
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Podpora a vyrovnávání podmínek při studiu studentům se specifickými potřebami na Ostravské univerzitě v Ostravě
Igor Hampl
Rok: 2011
stať ve sborníku

Podpora a vyrovnávání podmínek při studiu studentům se specifickými potřebami na Ostravské univerzitě v Ostravě
Igor Hampl
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Problematika slyšících dětí neslyšících rodičů
Igor Hampl
Rok: 2011
stať ve sborníku

Problematika slyšících dětí neslyšících rodičů
Igor Hampl
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Problematika slyšících dětí neslyšících rodičů
Igor Hampl
Rok: 2011, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Raná péče v České republice
Igor Hampl
Rok: 2011, VERBUM, Katolická univerzita v Ružomberku
kapitola v odborné knize

Reflexe současných trendů ve speciální pedagogice
Eva Zezulková, Petr Franiok, Renata Kovářová, Martin Kaleja, Igor Hampl
Rok: 2011
uspořádání konference, workshopu

Sexualita osob se sluchovým postižením
Igor Hampl
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sexualita osob se zdravotním postižením jako nutná součást pregraduální přípravy speciálních pedagogů
Igor Hampl
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sexualita osob se zdravotním postižením jako nutná součást pregraduální přípravy speciálních pedagogů
Igor Hampl
Rok: 2011, Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae
článek v odborném periodiku

Tvorba a distribuce studijních materiálů pro studenty se speciálními potřebami. In E-learningová podpora výuky pro distanční vzdělávání.
Igor Hampl, Martin Kaleja
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Universidad de Córdoba
Igor Hampl
Rok: 2011
působení v zahraničí

Universidad de Huelva
Igor Hampl
Rok: 2011
působení v zahraničí

Žáci se sluchovým postižením v uměleckém vzdělávání
Igor Hampl
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Early Childhood Intervention in Czech Republic
Igor Hampl
Rok: 2010
působení v zahraničí

Raná péče v ČR
Igor Hampl
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sexualita jako faktor ovlivňující kvalitu života osob s postižením
Igor Hampl
Rok: 2010
stať ve sborníku

Sexuální výchova zdravotně postižených osob
Igor Hampl
Rok: 2009
stať ve sborníku

Cizí jazyky napříč předměty 1. stupně ZŠ
Igor Hampl
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Člen pracovní skupiny pro funkční diagnostiku studentů se sluchovým postižením, Asociace poskytovatelů služeb studentům se specifickými potřebami na vysokých školách
Igor Hampl
Rok:
ediční a redakční práce

Diagostik/specialista Centra Pyramida pro podporu studentů se sluchovým postižením
Igor Hampl
Rok:
ediční a redakční práce

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůZkratkaNázev předmětu
BLOKBlokace místnosti
BSPECSpeciální pedagogika
DIPBSeminář k bakalářské práci
DIPM1Seminář k diplomové práci 1
DIPM2Seminář k diplomové práci 2
E-PRASpecial Education/Practising
E-S4AMODUL S4A - School4All
IASPIntegrativní aspekty spec. pedagogiky
IASPDIntegrativní aspekty speciál. pedagogiky
KINSPIntegrativní speciální pedagogika
KPGSESpeciálně pedagogický seminář
KPPRXPrůběžná praxe ve spec. ped. zařízeních
KPXPSPsychopedická praxe - souvislá
KSEMIMetodologie závěrečných prací
KSSZZSeminář k SZZ
KSURDZáklady surdopedie
NKSPESpeciální pedagogika
NSPECSpeciální pedagogika
NZPEDPedagogicko-výchovná rehabilitace
OBHJBObhajoba bakalářské práce
SEPAZSex. a partner. osob se zdrav. postiže.
SNSPRSouvislá speciálně pedagogická praxe
SNSSPSocializace sluchově postižených
SNSURSurdopedie
SPGSESpeciálně pedagogický seminář
SPPRXPrůběžná praxe ve spec.ped.zařízeních
SPXPSPsychopedická praxe-souvislá
SPZSSpeciální pedagogika
SSEMIMetodologie závěrečných prací
SSURDZáklady surdopedie
SURDOSurdopedie
SURDRSurdopedie
SZZLSSZZ - Logopedie
SZZSUSZZ - Surdopedie
WNMDPMetodologie diplomových prací
WNSPRSouvislá speciálně pedagogická praxe
WNSPSSpeciálně pedagogický seminář
WNSSPSocializace sluchově postižených
WNSURSurdopedie
WZZLSSZZ - Logopedie
WZZSUSZZ - Surdopedie
ZSPPGZáklady speciální pedagogiky
1ISPPInkluzivní speciální pedagogika
1SPPDZáklady speciální pedagogiky
1ZISPInkluzivní speciální pedagogika
11ISPInkluzivní speciální pedagogika
11SPPZáklady speciální pedagogiky
11ZISInkluzivní speciální pedagogika
2SPDSpeciální pedagogika
4ZSPPZáklady speciální pedagogiky
44SPPZáklady speciální pedagogiky
44ZSPZáklady speciální pedagogiky
5PENSpeciální pedagogika
55PENSpeciální pedagogika
6ASPEAsistent pedagoga u žáků se SVP
6INSPInkluzivní speciální pedagogika
6PRPXPrůběžná praxe ve spec. ped. zařízeních
6PSPESpeciální pedagogika
6SEM1Seminář k bakalářské práci 1
6SEM2Seminář k bakalářské práci 2
6SUPXSurdopedická praxe souvislá
6SUR1Surdopedie 1
6SUR2Surdopedie 2
6SZZSSZZ - Surdopedie
6ZAHRZahraniční studijní pobyt/pracovní stáž
66EM1Seminář k bakalářské práci 1
66EM2Seminář k bakalářské práci 2
66NSPInkluzivní speciální pedagogika
66RPXPrůběžná praxe ve spec. ped. zařízeních
66SPEAsistent pedagoga u žáků se SVP
66SZSSZZ - Surdopedie
66UPXSurdopedická praxe souvislá
66UR1Surdopedie 1
66UR2Surdopedie 2
7MEDPMetodologie diplomových prací
7PPOXPrůběžná praxe specializační
7PSOXSouvislá praxe specializační
7SDGSSpeciálně ped. diagnostika surdopedická
7SEM1Seminář k diplomové práci 1
7SEM2Seminář k diplomové práci 2
7SZZSSZZ - Surdopedie
7ZAHRZahraniční studijní pobyt /pracovní stáž
77DGSSpeciálně ped. diagnostika surdopedická
77EDPMetodologie diplomových prací
77EM1Seminář k diplomové práci 1
77EM2Seminář k diplomové práci 2
77POXPrůběžná praxe specializační
77SOXSouvislá praxe specializační
77ZZSSZZ - Surdopedie
8DPM1Seminář k diplomové práci 1
8DPM2Seminář k diplomové práci 2
8DPM3Seminář k diplomové práci 3
8KREVPedagogicko-výchovná rehabilitace
8PEN1Speciální pedagogika 1
8PEN2Speciální pedagogika 2
8PREVPedagogicko-výchovná rehabilitace
88EN1Speciální pedagogika 1
88EN2Speciální pedagogika 2
88PM1Seminář k diplomové práci 1
88PM2Seminář k diplomové práci 2
88PM3Seminář k diplomové práci 3
LOSUOLogopedie, surdopedie, oftalmopedie
LSOF1Logopedie, surdopedie, oftalmopedie
SUR1PSurdopedie
SZP1PSeminář k závěrečné práci a vedení ZP
TRENDSoučasné trendy ve speciální pedag.
UDSPÚvod do speciální pedagogiky
1USPÚvod do speciální pedagogiky


AutorNázev práceTypRok
Gumolková NikolaInkluzivní vzdělávání žáka s mozkovou obrnou v základní školediplomová 2022 
Kutáčová DanielaInkluzivní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní školediplomová 2022 
Hejtmanová VeronikaSexualita osob s mentálním a tělesným postiženímdiplomová 2021 
Kratochvílová ZuzanaInkluzivní vzdělávání dětí se sluchovým postižením v mateřské školediplomová 2021 
Mžíková MichaelaRozvoj komunikačních kompetencí u dětí se sluchovým postiženímdiplomová 2021 
Grulichová RomanaKvalita života u dospělých osob se zrakovým postiženímdiplomová 2020 
Valsa PetrRizikové chování u dětí v diagnostickém ústavudiplomová 2020 
Žroutová VeronikaDvojí výjimečnost u žáků se sluchovým postiženímdiplomová 2020 
Drobná MagdalenaKomparace podpory dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v České republice a v Polskudiplomová 2019 
Kristová KateřinaPřipravenost základních škol v Moravskoslezském kraji na inkluzivní vzdělávánídiplomová 2019 
Obrusníková MichaelaTerciární vzdělávání studentů se sluchovým postiženímdiplomová 2019 
Kaspříková JanaKvalita života dospělých osob s kochleárním implantátem.diplomová 2018 
Bulawová BibianaPartnerství a sexualita osob s roztroušenou sklerózoudiplomová 2017 
Hilbertová MarcelaPostoje zaměstnavatelů k zaměstnávání osob se sluchovým postižením v Moravskoslezském krajidiplomová 2017 
Grussmannová BarboraSexualita osob se zdravotním postižením se zaměřením na sexuální asistencidiplomová 2016 
Hojdyszová MonikaŠkolská integrace versus segregace ve vzdělávání žáků se sluchovým postižením - existuje nejlepší rozhodnutí?diplomová 2016 
Hutníková VeronikaAnalýza kvality života rodičů dětí se zdravotním postiženímdiplomová 2016 
Lokajová LuciePostoje a přístupy kolektivu třídy k individuálně integrovanému žákovi se speciálními vzdělávacími potřebamidiplomová 2016 
Petrušková BarboraRole kulturních institucí v naplňování volného času osob se sluchovým postiženímdiplomová 2016 
Szymiková AdélaRaná péče pro rodiny s dětmi s mentálním, tělesným a kombinovaným postiženímdiplomová 2016 
Tovaryšová ŠárkaKomunikační kompetence žáků se sluchovým postižením na 1. stupni ZŠ pro sluchově postiženédiplomová 2016 
Zetková JanaPřipravenost romských dětí na vstup do základní školydiplomová 2016 
Jahnová KláraIntegrace žáků se sluchovým postižením do běžné třídy základní školydiplomová 2015 
Kubínová EvaRozvoj komunikačních kompetencí dětí se sluchovým postižením v předškolním věkudiplomová 2015 
Mánková KristýnaKvalita života osob s roztroušenou sklerózoudiplomová 2015 
Barhoňová AliceKvalita života lidí s hluchoslepotou.diplomová 2014 
Tataláková AdélaOdlišná sexuální orientace u osob se sluchovým postiženímdiplomová 2014 
Záruba MarekVýuka cizích jazyků u osob se sluchovým postižením na ZŠdiplomová 2013 
Boťánková MarkétaPředstavy sluchově postižené mládeže o partnerství, manželství a rodičovstvídiplomová 2012 
Kuperová ZuzanaSexualita zdravotně postiženýchdiplomová 2012 
Pauzarová LeonaKomunikační systémy hluchoslepých osobdiplomová 2012 
Skopalová IvanaVzdělávací proces žáka se spinální svalovou atrofiídiplomová 2012 
Widomská KarinProfesní orientace osob se sluchovým postiženímdiplomová 2012 
Pelhřimovská SimonaSexualita sluchově postiženýchdiplomová 2011 
Šmídová BlankaVolba profesní orientace osob se sluchovým postiženímdiplomová 2011 
Břenková LenkaSluchově postižení žáci v integraci v Moravskoslezském krajidiplomová 2010 
Kyselá JiřinaAsistent pedagoga u žáka se zdravotním postižením na ZŠ běžného typudiplomová 2010 
Lysáková MichaelaMožnosti edukace u dětí se sluchovým postižením v Moravskoslezském krajidiplomová 2010 
Friessová ValerieVýchova a vzdělávání slyšících dětí neslyšících rodičůbakalářská 2022 
Genserková KláraRaná péče pro rodiny s dětmi se sluchovým postiženímbakalářská 2022 
Hrbáčová BlankaAnalýza výskytu rizikového chování u žáků základních škol pro sluchově postiženébakalářská 2022 
Kunertová AnetaPřipravenost středních škol Moravskoslezského kraje na vzdělávání žáků se sluchovým postiženímbakalářská 2022 
Lankočí Kovalčíková IvanaŽák s mutismem v běžné základní školebakalářská 2022 
Nowaková KarolínaPřipravenost základních škol na inkluzivní vzdělávání žáků s tělesným postiženímbakalářská 2022 
Kouláková EvaVzdělávání žáků s PAS v základní školebakalářská 2020 
Schreiberová ZuzanaRozvoj komunikace u dítěte se sluchovým postižením v běžné mateřské školebakalářská 2020 
Hofírková DanielaSexualita osob s mentálním postiženímbakalářská 2019 
Jedličková DarinaInkluzivní vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v mateřské školebakalářská 2019 
Plucnarová IrenaInkluzivní vzdělávání dítěte se sluchovým postižením v mateřské školebakalářská 2019 
Vašťáková MarkétaInkluzivní vzdělávání žáků se sluchovým postiženímbakalářská 2019 
Chvějová MonikaRozvoj sluchové percepce u dítěte s kochleárním implantátembakalářská 2018 
Maršálková DenisaPřipravenost zaměstnanců krajského a městských úřadů na komunikaci s osobami se sluchovým postiženímbakalářská 2018 
Nosková SandraVzdělávání žáků s mukopolysacharidózoubakalářská 2018 
Václavíková MarkétaVzdělávání žáků s Touretteovým syndromembakalářská 2018 
Ziková HanaRole tlumočníka při vzdělávání žáků a studentů se sluchovým postiženímbakalářská 2018 
Badžgoňová JanaVzdělávání dívek s Rettovým syndromembakalářská 2017 
Drobná MagdalenaLogopedická intervence u jedinců se sluchovým postiženímbakalářská 2017 
Gwoźdźová MarieSpecifika vzdělávání žáků a studentů s tělesným postižením ve školách při zdravotnických zařízeníchbakalářská 2017 
Malcherová LucieKvalita života dospělých osob s autismembakalářská 2017 
Václavíková LucieRole asistenta pedagoga v základní škole speciálníbakalářská 2017 
Baierová RomanaKvalita života jedinců s tinnitembakalářská 2016 
Boczek MichalMožnosti terapie u lidí s tinnitembakalářská 2016 
Buláková HelenaIntegrace dítěte se sluchovým postižením v mateřské školebakalářská 2016 
Kmošťáková KateřinaVolnočasové aktivity sluchově postižených dospělýchbakalářská 2016 
Pustelníková ZuzanaDítě s kochleárním implantátem a jeho vzdělávání a výchova v předškolním věkubakalářská 2016 
Vasilová EvaIntegrace dítěte s dětskou mozkovou obrnou do mateřské školybakalářská 2016 
Veruňáková BarboraZátěžové situace v rodině při výchově dítěte s mozkovou obrnoubakalářská 2016 
Ciahotná JaroslavaVyužití alternativní a augmentativní komunikace u dětí se zdravotním postiženímbakalářská 2015 
Daňková IvanaVýchova sluchově postiženého dítěte v rodiněbakalářská 2015 
Haberhauerová BarboraPartnerství osob se sluchovým postižením - případová studiebakalářská 2015 
Lancová PavlaAnalýza postojů a přístupů pedagogů k integraci sluchově postižených žáků do běžných základních školbakalářská 2015 
Mišíková TerezaAnalýza postojů vysokoškolských učitelů OU Ostrava k terciárnímu vzdělávání studentů se sluchovým postižením.bakalářská 2015 
Slaninová IvanaAnalýza připravenosti vybraných veřejných institucí na klienty se sluchovým postiženímbakalářská 2015 
Vyletělková TerezaMetody reedukace sluchového vnímání dětí předškolního věkubakalářská 2015 
Bulawová BibianaKvalita života osob se sluchovým postiženímbakalářská 2014 
Dvorská LucieSexuální výchova jako součást vzdělávacího kurikula - teorie versus praxebakalářská 2014 
Hilbertová MarcelaAnalýza postojů studentů se sluchovým postižením k terciárnímu vzděláváníbakalářská 2014 
Hojdyszová MonikaPřipravenost dítěte se sluchovým postižením na školní docházkubakalářská 2014 
Macková MartinaKvalita života dítěte s rozštěpem páteřebakalářská 2014 
Říhová NatálieRaná péče u dětí se sluchovým postiženímbakalářská 2014 
Huvarová VendulaRozvoj rytmického cítění u osob se sluchovým postiženímbakalářská 2013 
Kašná VeronikaÚloha rodiny v rozvoji sexuality u osob se sluchovým postiženímbakalářská 2013 
Volná EliškaKomparace úrovně informovanosti v oblasti sexuality u žáků druhého stupně základní školy pro sluchově postižené a druhého stupně běžné základní školybakalářská 2013 
Barhoňová AliceSlyšící děti neslyšících rodičůbakalářská 2012 
Madari IgorDĚTI S MENTÁLNÍ RETARDACÍ V PROSTŘEDÍ DĚTSKÉHO DOMOVA, SE ZAMĚŘENÍM NA PSEUDOOLIGOFRENIIbakalářská 2012 
Švédíková VeronikaÚloha rodičů dítěte se sluchovým postižením v procesu integracebakalářská 2012 
Troszoková MarcelaŠkolská integrace žáků s autismembakalářská 2012 
Beinsteinová LenkaAnalýza negativních faktorů ovlivňujících úspěšnost integrace žáků se zdravotním postižením v MS krajibakalářská 2011 
Hrabovská JosefínaZměny v oblasti školství pro sluchově postižené v letech 1990 - 2008bakalářská 2011 
Kőcher DenisaMožnosti edukace dětí se sluchovým postižením v zahraničíbakalářská 2011 
Poláková MichaelaAnalýza připravenosti budoucích učitelů na integraci sluchově postiženýchbakalářská 2011 
Polová RůženaSpecifika výchovné práce s dětmi se sluchovým postižením v dětských domovechbakalářská 2011 
Hanselová HelenaZdravotně postižení a jejich obraz v regionálních médiíchbakalářská 2010 
Hilscherová MichaelaEdukační (reedukační) postupy u dítěte s kochleárním implantátem v předškol. věkubakalářská 2010 
Husníková ZuzanaTotální komunikace u žáků 1. ročníku ZŠ pro sluchově postiženébakalářská 2010 
Juřenčáková VeronikaPostavení orální metody v současném systému vzdělávání osob se sluch. postižením na ZŠbakalářská 2010 
Kohutová SoňaBilingvální výchova u romských dětí a její vliv na školní úspěšnostbakalářská 2010 
Krmášková EvaSluchově postižení a jejich obraz v médiíchbakalářská 2010 
Synková LucieKochleární implantacebakalářská 2010 
Kochová ŽanetaRozvoj řeči a komunikačních schopností u dětí se sluchovým postiženímbakalářská 2009 
Pospíchalová EvaAnimoterapie jako součást rehabilitace a resocializace zdravotně a sociálně handicapovaných osobbakalářská 2009 
Rotterová DanielaEdukace sluchově postižených dětí v předškolním věku v České republicebakalářská 2009 
Sedláková LenkaVýchova, vzdělávání a péče o osoby se sluchovým postižením po roce 1989bakalářská 2009 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
TikTok
soundcloud
rss
social hub