Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Rektorát

Hana Sezimová

Hana Sezimová

titul, jméno, příjmení:Mgr. Hana Sezimová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: M 203, budova M
funkce:pedagogický poradce pro obor Experimentální biologie (bakalářské studium)
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Katedra biologie a ekologie (Přírodovědecká fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2259
e-mail:

Vzdělání

1991 – 1996
Mgr. - Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta, Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro střední školy (Chemie-biologie).
1986 – 1990
Matiční gymnázium, Ostrava.
 

Kvalifikace

2004
Ph.D. - Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, Doktorský studijní program Úpravnictví.
1996
Mgr. - Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta, Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro střední školy (Chemie-biologie).
 

Zaměstnání, praxe

2007 – dosud
Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, Katedra biologie a ekologie.
1996 – 2007
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i., Praha, pobočka Ostrava.
 

Odborné zaměření

Hodnocení toxicity a genotoxicity kontaminant životního prostředí.
Ekotoxikologické biotesty.
Environmentální monitoring pomocí biomarkerů.
Ochrana životního prostředí.
 

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

Členství v Genetické společnosti Gregora Mendela
 

Působení v zahraničí

2016
Nanjing University & Yancheng Academy of Environmental Protection Technology and Engineering, China, pracovní stáž
2015
University of Silesia, Poland, Erasmus
2013
Instituto Politecnico de Portalegre, Portugal, Erasmus
2012
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Turkey, Erasmus
2009
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Germany, Erasmus
2008
University of Silesia, Poland, Erasmus
2002
Cancer Research Institute, Slovakia, pracovní stáž
1999
IRH Environment a University of Metz, France, pracovní stáž
 

Jazykové znalosti

Angličtina
středně pokročilý
Němčina
pasivní znalost
Ruština
pasívní znalost
 


Antibacterial, Antifungal and Ecotoxic Effects of Ammonium and Imidazolium Ionic Liquids Synthesized in Microwaves
Jana Fojtášková, Ivan Koutník, Martina Vráblová, Hana Sezimová, Milan Maxa, Lucie Obalová, Petr Pánek ... další autoři
Rok: 2020, Molecules
článek v odborném periodiku

Ekotoxikologické zhodnocení říčních sedimentů na vybraných lokalitách povodí řeky Odry
Antonín Vondrák, Hana Sezimová, Martin Mucha
Rok: 2020, VTEI
článek v odborném periodiku

Základy ekotoxikologie
Hana Sezimová
Rok: 2020
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Ecotoxicological evaluation of mining dump in the Ostrava region
Hana Sezimová
Rok: 2019, Inzynieria Mineralna
článek v odborném periodiku

Ecotoxicological evaluation of mining dump in the Ostrava region.
Hana Sezimová
Rok: 2019
stať ve sborníku

Ekotoxikologické testy a jejich využití pro detekci kontaminace životního prostředí
Hana Sezimová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Genetika I
Hana Sezimová
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Genetika II
Hana Sezimová
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

The Method for Detection the Presence of Heavy Metals in the Soil Environment by the Determination of Metallothioneins
Tereza STACHUROVÁ, Hana Sezimová
Rok: 2019, Chemické listy
článek v odborném periodiku

Ecotoxicity monitoring of pesticide contaminated sediments using earthworm Eisenia foetida
Hana Sezimová
Rok: 2018
stať ve sborníku

Analýza a hodnocení vzorků barviv
Hana Sezimová
Rok: 2017
výzkumná zpráva

Nanostructured TiO2 and ZnO prepared by using pressurized hot water and their eco-toxicological evaluation
Ivana Troppová, Lenka Matějová, Hana Sezimová, Zdeněk Matěj, Pavlína Peikertová, Jaroslav Lang ... další autoři
Rok: 2017, J NANOPART RES
článek v odborném periodiku

Stanovení metallothioneinů u Eisenia foetida po expozici těžkými kovy
Tereza Stachurová, Hana Sezimová
Rok: 2017
stať ve sborníku

Antimutagenic and DNA Damage Protective Activities of a Grape Extract from Vitis vinifera
Jiří Červeň, Zuzana Rybková, Hana Sezimová, Petr Pečinka, Kateřina Malachová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Antimutagenic and DNA Damage Protective Activities of a Grape Extract from Vitis vinifera
Zuzana Rybková, Kateřina Malachová, Jiří Červeň, Hana Sezimová, Petr Pečinka
Rok: 2016, Journal of Biosciences and Medicines
článek v odborném periodiku

ECo-toxicity of nanostructured ZnO, TiO2, Ce and Zr doped TiO2 developed for photocatalytic applications to Lemna minor and Sinapis alba
Ivana Troppová, Hana Sezimová, Stanislav Daniš, Pavlína Peikertová, Lenka Matějová
Rok: 2016
stať ve sborníku

Ekotoxikologické hodnocení vybraných lokalit odvalu Jeremneko
Hana Sezimová
Rok: 2016
výzkumná zpráva

Isolation of bacterial and fungal BPA and TBBPA degraders from polluted soils
Jiří Červeň, Zuzana Rybková, Hana Sezimová, Kateřina Malachová, Petr Pečinka, Rong Ji ... další autoři
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Toxicity and mutagenicity of low-metallic automotive brake pad materials
Kateřina Malachová, Jana Kukutschová, Zuzana Rybková, Hana Sezimová, Daniela Placha, Kristina Cabanova, Peter Filip ... další autoři
Rok: 2016, Ecotoxicology and Environmental Safety
článek v odborném periodiku

Biodegradation of aromatic-aliphatic copolyesters and polyesteramides by esterase activity-producing microorganisms
Čeněk Novotný, Pavla Erbanová, Hana Sezimová, Kateřina Malachová, Zuzana Rybková, Lenka Malinová, Irena Prokopová, Jiří Brožek ... další autoři
Rok: 2015, INT BIODETER BIODEGR
článek v odborném periodiku

Sledování dlouhodobého vývoje znečištění ovzduší v Ostravě
Hana Sezimová, Zuzana Rybková, Hana KOTULOVÁ, Barbora Tarabová, Kateřina Malachová
Rok: 2015
stať ve sborníku

Biodegradation of aromatic-aliphatic copolyesters and polyesteramides by esterase activity-producing microorganisms
Čeněk Novotný, Hana Sezimová, Kateřina Malachová, Zuzana Rybková, Ashutosh Verma, Lenka Malinova, Irena Prokopova, Jiri Brozek ... další autoři
Rok: 2014
stať ve sborníku

Biodegradation of aromatic-aliphatic copolyesters and polyesteramides by esterase activity-producing microorganisms
Čeněk Novotný, Kateřina Malachová, Hana Sezimová, Zuzana Rybková, Ashutosh Verma, Lenka Malinová, Irena Prokopová ... další autoři
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Detection of genotoxicity and toxicity of wastewater treatment plant (WTP) effluents after pretreatment with ferrate (VI)
Kateřina Malachová, Hana Sezimová, Radovan Rozinek
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Detection of genotoxicity and toxicity of wastewater treatment plant (WTP) effluents after pretreatment with ferrate (VI)
Kateřina Malachová, Hana Sezimová, Radovan Rozinek
Rok: 2014
stať ve sborníku

Dlouhodobý screening kontaminace ovzduší toxickými a genotoxickými látkami na území města Ostravy
Hana Sezimová, Zuzana Rybková, Kateřina Malachová
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě, Environmentální centrum PřF
kapitola v odborné knize

Metodika stanovení genotoxických účinků látek obsažených v čistírenských kalech pomocí Amesova fluktuačního testu
Hana Sezimová, Ing. Ivana Truxová, Tomáš Sezima
Rok: 2014
certifikované metodiky a postupy

Metodiky pro skupinové stanovení fenolů
Ing. Ivana Truxová, Hana Sezimová, Tomáš Sezima, Mgr. David Chrastina
Rok: 2014
certifikované metodiky a postupy

Studium dopadů průmyslových technologií na životní prostředí
Pavla Bažantová, Jiří Červeň, Aleš Dolný, Pavel Drozd, Zdeněk Ďuriš, Ivona Horká, Jiří Kalina, Václav Karlický, Petr Kočárek, Jana Kukutschová, Kateřina Malachová, Roman Maršálek, Zuzana Materová, Martin Mucha, Martin Navrátil, Zuzana Navrátilová, Jakub Nezval, Čeněk Novotný, Marie Opálková, Petr Pečinka, Vítězslav Plášek, Zuzana Rybková, Jan Semer, Hana Sezimová, Václav Slovák, Jan Ševčík, Vladimír Špunda, Jana Štefelová, Michal Štroch, Petra Veselá, Daniel Vrábl, Tomáš Zelenka ... další autoři
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Studium genotoxického a toxického potenciálu frikčních kompozitů pro brzdová obložení automobilů a produktů jejich otěru
Kateřina Malachová, Doc. Mgr. Jana Kukutchová, Ph.D., Zuzana Rybková, Hana Sezimová
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě, Environmentální centrum PřF
kapitola v odborné knize

Využití elektrochemických metod pro studium DNA-protein interakcí
Jiří Červeň, Petr Pečinka, Pavla Bažantová, Miroslav Fojta, Kateřina Malachová, Hana Sezimová ... další autoři
Rok: 2014
stať ve sborníku

Využití inhibice aktivity enzymu acetylcholinesterázy pro detekci zatížení říčních sedimentů
Hana Sezimová
Rok: 2014
stať ve sborníku

Biodegradation and detoxification potential of rotating biological contactor (RBC) with Irpex lacteus for remediation of dye-containing wastewater
Kateřina Malachová, Zuzana Rybková, Hana Sezimová, Jiří Červeň, Čeněk Novotný
Rok: 2013, WATER RES
článek v odborném periodiku

Biodegradation and detoxifixation potential of rotating biological contactor (RBC) with Irpex lacteus for remediation of dye-containing wastewater
Kateřina Malachová, Zuzana Rybková, Hana Sezimová, Jiří Červeň, Čeněk Novotný
Rok: 2013
ostatní

Biodegradation and detoxifixation potential of rotating biological contactor (RBC) with Irpex lacteus for remediation of dye-containing wastewater
Kateřina Malachová, Zuzana Rybková, Hana Sezimová, Jiří Červeň, Čeněk Novotný
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Evaluation of potential ecotoxicity effects of newly developed friction composite materials for automotive brake linings
Kateřina Malachová, Hana Sezimová, Jiří Červeň, Zuzana Rybková, Jana Kukutschová, Vlastimil Matějka , Peter Filip ... další autoři
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Toxicity and genotoxicity of the air polluted with compounds produced by heavy industry
Hana Sezimová, Kateřina Malachová, Zuzana Rybková
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Analysis for raw material and energy potential of the waste in the Czech Republic
Robert Kořínek, Tomáš Sezima, Jan Racek, Hana Sezimová
Rok: 2012, Inzynieria mineralna
článek v odborném periodiku

Monitoring toxických látek v ovzduší Ostravska
Hana Sezimová, Blanka Krejčí, Ivana Truxová
Rok: 2012, Ochrana ovzduší
článek v odborném periodiku

Sledování změny akutní toxicity syntetického barviva Disperze Blue 3 v průběhu biodegradace
Monika Holešová, Hana Sezimová
Rok: 2012
stať ve sborníku

Stanovení účinku odpadních vod na klíčivost semen a růst v počátečních stádiích vývoje rostliny Sinapis alba
Pavlína Jadamusová, Hana Sezimová
Rok: 2012
stať ve sborníku

Study of bidegradation of sewage sludge using Vibrio fisheri test
Hana Sezimová, Tomáš Sezima, Ivana Truxová
Rok: 2012, Inzynieria mineralna
článek v odborném periodiku

Toxikologický a genotoxikologický screening kvality ovzduší v centru Ostravy
Hana Sezimová, Kateřina Malachová, Zuzana Rybková, Ivana Truxová, Blanka Krejčí
Rok: 2012, Acta Environmentalica Universitatis Comenianae
článek v odborném periodiku

Toxikologický a genotoxikologický screening kvality ovzduší v centru Ostravy
Hana Sezimová, Kateřina Malachová, Zuzana Rybková, Ivana Truxová, Blanka Krejčí
Rok: 2012, -Acta Environmentalica Universitatis Comenianae
článek v odborném periodiku

Application of tests of biological and genetic toxicity in the development of ecological-friendly materials
Kateřina Malachová, Zuzana Rybková, Hana Sezimová, Jana Kukutschová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Detekce toxických účinků syntetických barviv metodou stanovení inhibice růstu okřehku menšího (LEMNA MINOR L.)
Markéta Tvardková, Hana Sezimová
Rok: 2011
stať ve sborníku

Determination of sewage sludge pollution
Ivana Truxová, David Chrastina, Tomáš Sezima, Hana Sezimová
Rok: 2011
stať ve sborníku

Detoxification of synthetic dyes resulting from biodegradation by white-rot fungus Irpex lacteus
Kateřina Malachová, Zuzana Rybková, Hana Sezimová, Čeněk Novotný
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hodnocení čistírenského kalu testy toxicity
Hana Sezimová
Rok: 2011
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Chlorpyrifos v potenciálně rizikových útvarech půovrchových vod
Jiří Šajer, Hana Sezimová, Ivana Truxová
Rok: 2011, Vodohospodářské technicko-ekonomické informace
článek v odborném periodiku

Improvement of sewage sludge hazardous characteristics using physical, physicochemical and biodegradation methods
Hana Sezimová, Tomáš Sezima, Peter Fečko, Ivana Truxová, Eugen Sikora, Radmila Kučerová, Kateřina Malachová, Zuzana Rybková ... další autoři
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Improvement of sewage soludge hazardous characteristics using physical, physicochemical and biodegradation methods
Hana Sezimová, Tomáš Sezima, Peter Fečko, Ivana Truxová, Eugen Sikora, Radmila Kučerová, Kateřina Malachová, Zuzana Rybková ... další autoři
Rok: 2011, CURR OPIN BIOTECH
článek v odborném periodiku

Protektivní účinek extraktů VinOserae a Magnolia na poškození DNA
Zuzana Rybková, Kateřina Malachová, Hana Sezimová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Protektivní účinek extraktů VinOserae a Magnolia na poškození DNA
Zuzana Rybková, Kateřina Malachová, Hana Sezimová
Rok: 2011
stať ve sborníku

Toxicity changes during biodegradation of synthetic dyes by Irpex lacteus
Kateřina Malachová, Hana Sezimová, Zuzana Rybková, Čeněk Novotný, Jiří Červeň, Markéta Tvardková, Zuzana Jaskoová ... další autoři
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Toxicity changes during biodegradation of synthetic dyes by Irpex lacteus
Kateřina Malachová, Zuzana Rybková, Hana Sezimová, Čeněk Novotný, Jiří Červeň, Markéta Tvardková, Zuzana Jaskoová, Pavel Hasal, Jaromir Pocedic ... další autoři
Rok: 2011, CURR OPIN BIOTECH
článek v odborném periodiku

Vliv biodegradace a fyzikální předúpravy na akutní toxicitu čistírenských kalů
Hana Sezimová, Ivana Truxová, Tomáš Sezima
Rok: 2011
stať ve sborníku

Vliv biodegradace a fyzikální předúpravy na akutní toxicitu čistírenských kalů
Hana Sezimová, Ivana Truxová, Tomáš Sezima
Rok: 2011
stať ve sborníku

Biological toxicity tests as a criterion of the efficiency of biodegradation of synthetic dye Disperse Blue 3
Zuzana Rybková, Hana Sezimová, Kateřina Malachová, Jiří Červeň, Čeněk Novotný, Lenka Jarábková, Martin Fluksa, Lucie Duongová, Roman Pořízka ... další autoři
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Biological toxicity tests as a criterion of the efficiency of biodegradation of synthetic dye Disperse Blue 3
Zuzana Rybková, Hana Sezimová, Kateřina Malachová, Jiří Červeň, Čeněk Novotný, Lenka Jarábková, Martin Fluksa, Lucie Duongová, Roman Pořízka ... další autoři
Rok: 2010
stať ve sborníku

Frikční materiály jako zdroj znečištění ovzduší
Kateřina Malachová, Zuzana Rybková, Hana Sezimová, Jiří Červeň, Jana Kukutschová, P. Filip ... další autoři
Rok: 2010
stať ve sborníku

Hodnocení potenciálního rizika výskytu účinné látky chlorpyrifos ve vodních útvarech povodí Odry
Jiří Šajer, Hana Sezimová, Ivana Truxová
Rok: 2010
stať ve sborníku

Hodnocení znečištění ovzduší na dopravních stanicích ČHMÚ v ČR
Vladimíra Volná, Blanka Krejčí, Hana Sezimová
Rok: 2010
stať ve sborníku

Organophosphorus Pesticide Residues in Sediments and Soils in the Czech Republic
Hana Sezimová, Jiří Šajer, Ivana Truxová, Barbora Podhorná
Rok: 2010
stať ve sborníku

Presence of modern pesticides in surface waters in the Odra River basin
Jiří Šajer, Hana Sezimová
Rok: 2010, Neuveden
kapitola v odborné knize

The evaluation of air pollution at the CHMU traffic stations in the Czech Republic
Blanka Krejčí, Vladimíra Volná, Hana Sezimová
Rok: 2010
stať ve sborníku

Toxikologická rizika čistírenských kalů z průmyslových aglomerací
Hana Sezimová, Kateřina Malachová, Tomáš Sezima, Ivana Truxová, Jana Vašíčková, Zuzana Rybková ... další autoři
Rok: 2010
stať ve sborníku

Toxikologická rizika čistírenských kalů z průmyslových aglomerací
Hana Sezimová
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Toxikologické hodnocení kalů z kombinované čistírny odpadních vod
Hana Sezimová, Tomáš Sezima, Ivana Truxová
Rok: 2010
stať ve sborníku

Vliv antropogenní činnosti na úroveň ekotoxicity znečištění půd
Hana Sezimová
Rok: 2010
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Applicability of bioassays in assessment of sewage sludge toxicity
Hana Sezimová, Kateřina Malachová, J. Vašíčková, Tomáš Sezima
Rok: 2009
stať ve sborníku

Applicability of bioassays in assessment of sewage sludge toxicity
Hana Sezimová, Kateřina Malachová, Jana Vašíčková, Tomáš Sezima
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Application of plant and earthworm bioassay to evaluate of toxicity effects of municipal sewage sludge
Hana Sezimová, Kateřina Malachová, Zuzana Pavlíčková, Tomáš Sezima
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Application of plant and earthworm bioassay to evaluate of toxicity effects of municipal sewage sludge
Hana Sezimová, Kateřina Malachová, Zuzana Pavlíčková, Tomáš Sezima
Rok: 2009, TOXICOL LETT
článek v odborném periodiku

Čistírenské kaly jako dále využitelné materiály
Hana Sezimová, Kateřina Malachová, Jana Vašíčková, Tomáš Sezima
Rok: 2009,
článek v odborném periodiku

Mutagenita otěrových částic brzdových materiálů
Zuzana Pavlíčková, Kateřina Malachová, Jana Kukutschová, Hana Sezimová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Toxic effects of pesticides contaminated soil on acetylcholinesterase activity in the earthworm Eisenia foetida
Hana Sezimová, Kateřina Malachová, Barbora Podhorná
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Utilization of contact toxicity tests in the assessment of municipal sewage sludge
Hana Sezimová
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Využití Amesova miniaturizovaného fluktuačního testu pro detekci mutagenů
Hana Sezimová
Rok: 2009, -
článek v odborném periodiku

Bacterial microbiotests of genotoxicity
Hana Sezimová
Rok: 2008, VŠB-TU Ostrava
kapitola v odborné knize

Experience in utilization of minitests in evaluation of genotoxicity in wastewaters
Hana Sezimová
Rok: 2008
stať ve sborníku

The genotoxicity effects of wastewater in the Ostrava region
Hana Sezimová
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hodnocení genotoxických účinků kontaminant životního prostředí
Hana Sezimová
Rok: 2006, VŠB-TU Ostrava
odborná kniha

Genotoxické účinky odpadních vod
Hana Sezimová
Rok: 2004
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

The ECO-LINE for the production of quick compost, biopellets (organic fertiliser or biofuel) - new alternative methods of waste treatment
Václav Holuša, Tomáš Sezima, Hana Sezimová
Rok: 2004
stať ve sborníku

Utilisation of miniaturized biotests for assessment of genotoxic effects of surface and waste waters
Hana Sezimová, Přemysl Soldán
Rok: 2004
stať ve sborníku

Kometová zkouška
Hana Sezimová
Rok: 2003, Zpravodaj pro hydroanalytické laboratoře
článek v odborném periodiku

Nová sada detekčních kmenů v Amesově miniaturizovaném fluktuačním testu.
Hana Sezimová
Rok: 2002, Zpravodaj pro hydroanalytické laboratoře
článek v odborném periodiku

Detekce genotoxicity pomocí Mutatoxu.
Hana Sezimová
Rok: 2001, Zpravodaj pro hydroanalytické laboratoře
článek v odborném periodiku

Hydrobiological biomonitoring in the Odra river basin
Hana Sezimová, Přemysl Soldán, Tomáš Luzar, Bohumír Lojkásek
Rok: 2001
stať ve sborníku

Method for the evaluation of genotoxicity of surface and waste water pollution to aquatic organisms
Hana Sezimová, Přemysl Soldan
Rok: 2001
stať ve sborníku

Využití mikrobiotestů pro stanovení genotoxických účinků
Hana Sezimová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Využití mikrotestů pro stanovení genotoxicity
Hana Sezimová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Assessment of genotoxic effects of surface waters.
Hana Sezimová
Rok: 2000, Vodní hospodářství, VTEI
článek v odborném periodiku

Hodnocení genotoxických účinků povrchových vod
Hana Sezimová
Rok: 2000
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Hydrobiologické sledování a hodnocení v povodí řeky Odry
Hana Sezimová, Přemysl Soldán, Tomáš Luzar, Bohumír Lojkásek
Rok: 2000
stať ve sborníku

Hydroekotoxikologické metody
Hana Sezimová
Rok: 2000
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Ověřování metody stanovení genotoxicity znečištění povrchových vod
Hana Sezimová, Přemysl Soldán
Rok: 2000, Zpravodaj pro hydroanalytické laboratoře
článek v odborném periodiku

Stanovení genotoxicity povrchových vod ( individuální příprava).
Hana Sezimová, Přemysl Soldán
Rok: 2000, Zpravodaj pro hydroanalytické laboratoře
článek v odborném periodiku

Hodnocení genotoxických účinků pomocí mikrobiotestů
Hana Sezimová, Přemysl Soldán
Rok: 1999
stať ve sborníku

Hodnocení genotoxických účinků znečištění povrchových vod
Hana Sezimová
Rok: 1999
stať ve sborníku

Sledování genotoxických účinků znečištění vod
Hana Sezimová
Rok: 1999,
článek v odborném periodiku

Microbiotests for the evaluation of genotoxicity of surface water pollution to aquatic organisms
Hana Sezimová
Rok: 1998
stať ve sborníku

Příprava rybí S9 frakce pro stanovení genotoxicity
Hana Sezimová
Rok: 1998, Zpravodaj pro hydroanalytické laboratoře
článek v odborném periodiku

Využití mikrobiotestů k hodnocení genotoxických účinků znečištění na vodní organismy
Hana Sezimová
Rok: 1998
stať ve sborníku

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůAutorNázev práceTypRok
Kocincová KláraKaly z komunálních čistíren odpadních vod a možnost jejich bezpečného využití v zemědělstvídiplomová 2022 
Trojáková NatálieEkotoxikologické hodnocení dopadu využívání antibiotik na životní prostředí.diplomová 2022 
Vlčková NikolVýskyt bartonelózy v dětské a dospělé populaci za období 2018-2021diplomová 2022 
Chřibková KarolínaVyužití kometového testu na žížalách Eisenia foetida pro detekci genotoxických rizik nanomateriálůdiplomová 2021 
Habrnálová KarinHodnocení environmentálních rizik nanomateriálů pomocí baterie ekotoxikologických testůdiplomová 2021 
Kolářová HanaKomplexní ekotoxikologické hodnocení vybraných brownfields v Moravskoslezském krajidiplomová 2021 
Havranková EvaStanovení toxicity a genotoxicity vybraných potravinářských barviv pomocí testu na Allium cepadiplomová 2020 
Skórová NikolStanovení metallothioneinů u žížal Eisenia foetida po expozici nanosloučeninami kovůdiplomová 2020 
Vondrák AntonínEkotoxikologické zhodnocení říčních sedimentů na vybraných lokalitách povodí řeky Odrydiplomová 2020 
Konečný JakubComet assay a jeho využití pro hodnocení genotoxicity půdních kontaminantdiplomová 2019 
Kuchařová TerezaInhibice acetylcholinesterázové aktivity u žížal Eisenia foetida po expozici organofosfáty a karbamátydiplomová 2019 
Urban FilipBrownfields a staré ekologické zátěže Ostravska z pohledu toxického zatížení životní prostředídiplomová 2019 
Gacíková VeronikaHodnocení stavu zemědělských půd pomocí ekotoxikologických biotestůdiplomová 2018 
Gajdová TerezaBakteriální testy akutní toxicity a jejich využití pro monitoring veterinárních léčiv v životním prostředídiplomová 2018 
Kundrátová KristýnaSledování změny akutní toxicity v průběhu biodegradace syntetických barviv v rotačním reaktorudiplomová 2018 
Liberda JanIndoor vícedruhový mikrokosmos jako nová metoda stanovení ekotoxicity v půdním prostředí.diplomová 2018 
Petříková MarcelaBaterie půdních ekotoxikologických testů a jejich využití pro hodnocení toxických účinků odpadůdiplomová 2018 
Novotná LucieMonitoring akutní toxicity kontaminovaných půdních vzorků pomocí luminiscenčních baktérií Vibrio fischeridiplomová 2017 
Panáčová EvaZhodnocení toxického účinku nanočástic pomocí testu akutní toxicity na zelených řasách Desmodesmus subspicatusdiplomová 2017 
Stachurová TerezaVyužití stanovení metallothioneinů pro hodnocení kontaminace půdních vzorků sloučeninami kovůdiplomová 2017 
Urbánková TerezaVyužití modelového organismu Eisenia foetida pro hodnocení kontaminace půdy látkami inhibujícími acetylcholinesterázovou aktivitudiplomová 2017 
Demjanovič JanStanovení acetylcholinesterázové aktivity u žížal Eisenia foetida po expozici horninovým odpademdiplomová 2016 
Demjanovičová KláraVyužití biochemických markerů pro hodnocení kontaminace půdního ekosystémudiplomová 2016 
Matyášová KateřinaVyužití kontaktních testů pro sledování toxických účinků pesticidůdiplomová 2016 
Krmelová HanaAnalýza toxického dopadu důlní těžby na životní prostředídiplomová 2015 
Maniurová JanaVyužití kontaktních testů při bioindikaci kontaminace životního prostředí.diplomová 2015 
Tognerová ZuzanaHodnocení genotoxického potenciálu odpadních a povrchových voddiplomová 2015 
Mikušová PetraBakteriální testy toxicity a jejich využití pro hodnocení ekologických zátěží.diplomová 2014 
Podhorná BarboraBiomarkery a jejich využití pro hodnocení toxického zatížení životního prostředídiplomová 2014 
Šimíčková MonikaDetekce toxického působení látek pocházejících z čerpacích stanic pohonných hmotdiplomová 2014 
Šimková MartinaSledování účinnosti biodegradace plastů pomocí testu toxicity na Desmodesmus subspicatus.diplomová 2014 
Felgenträgerová IvanaDetekce toxického působení syntetických barviv pomocí testu na Lemna minor a Vibrio fischeridiplomová 2013 
Holešová MonikaBiologické kontaktní testy a jejich využitelnost při detekci toxicity syntetických barvivdiplomová 2013 
Hradská PavlínaVyužití kontaktního testu na roupicích k hodnocení toxicity půdních kontaminantdiplomová 2013 
Kandová KateřinaPůsobení toxických látek na reprodukci a mortalitu chvostoskoků Folsomia candidadiplomová 2013 
Urbancová MonikaSledování toxických účinků chemických látek pomocí bakteriálního kmene Rhizobium melilotidiplomová 2013 
Vašutová LucieChemické látky využívané v textilním průmyslu a jejich toxické účinky na živé organismydiplomová 2013 
Činčurová PetraLátky a přípravky využívané v zemědělství s vlivem na inhibici enzymu acetylcholinesterázydiplomová 2012 
Jadamusová PavlínaStanovení účinku odpadních vod na klíčivost semen a růst v počátečních stádiích vývoje rostliny Sinapis albadiplomová 2012 
Jaskóová ZuzanaVyužití XAD resinů při detekci genotoxicity povrchových vod Amesovým fluktuačním testem.diplomová 2012 
Široká JanaHodnocení inhibice enzymu acetylcholinesterázy na žížalách Eisenia foetida po expozici pesticidydiplomová 2012 
Tvardková MarkétaDetekce toxických účinků syntetických barviv metodou stanovení inhibice růstu Lemna minordiplomová 2012 
Duongová LucieOptimalizace podmínek provedení Phytotoxkit mikrobiotestudiplomová 2011 
Fluksa MartinVyužití testů na producentech pro hodnocení toxicity látekdiplomová 2011 
Jarábková LenkaBiologické hodnocení toxicity kontaminant životního prostředídiplomová 2011 
Volfová MartinaHodnocení toxicity vzorků ovzduší bioluminiscenčním testemdiplomová 2011 
Markuš JanZhodnocení využití testu na Vibrio fischeri pro reálné vzorky z kontaminovaného prostředídiplomová 2010 
Stipperová JanaHodnocení genotoxických účinků znečištění povrchových voddiplomová 2009 
Valasová AnetaDetekce genotoxických účinků odpadních vod u vybraných podnikůdiplomová 2009 
Salajková GabrielaVyužití bakteriálního kmene Vibrio fischeri pro hodnocení toxického účinku vybraných pesticidůbakalářská  
Heczková MarkétaHodnocení akutní toxicity sedimentů z vodní nádrže Pocheň pomocí testů na Eisenia foetida a Lactuca sativabakalářská 2022 
Illíková VeronikaVyužití bakteriálního kmene Vibrio fischeri pro hodnocení toxických účinků bisfenolu Abakalářská 2022 
Luzarová TerezaPesticidy a jejich vliv na necílové organismybakalářská 2022 
Misiarzová VendulaHodnocení vlivu vybraných složek kosmetických přípravků na životní prostředí pomocí sladkovodních řas Desmodesmus subspicatusbakalářská 2022 
Rojovská NikolaÚčinky pesticidů na ekosystémy a necílové organismybakalářská 2022 
Nezgodová NikolaHodnocení akutní toxicity odpadních vod z chemického průmyslu pomocí testu na Desmodesmus subspicatusbakalářská 2021 
Nováková MartinaKometový test a jeho využití pro detekci genotoxických účinků pesticidů na půdní organismybakalářská 2021 
Lebdušková AnnaHodnocení vybraných složek kosmetických přípravků pomocí luminiscenčních baktérií Vibrio fischeribakalářská 2020 
Rášová KláraHodnocení potravinářských barviv pomocí testu akutní toxicity na Vibrio fischeribakalářská 2020 
Vlčková NikolOptimalizace metodiky stanovení metallothioneinů u žížaly Eisenia foetidabakalářská 2020 
Garbová NikolaVyužití bakteriálního kmenu Pseudomonas putida pro detekci toxického působení důlních vodbakalářská 2019 
Habrnálová KarinVeterinární farmaka a jejich vliv na životní prostředí.bakalářská 2019 
Klepáčová JanaPotravinářská aditiva a jejich vliv na životní prostředíbakalářská 2019 
Lebedová DominikaHodnocení environmentálních rizik bazénové chemiebakalářská 2019 
Slychko KristynaDetekce toxického působení kosmetických přípravků na životní prostředíbakalářská 2019 
Trojáková NatálieKontaminace povrchové vody antibiotiky a jejich vliv na necílové organismybakalářská 2019 
Breksová NikolaAnalýza dopadu vybraných kosmetických aditiv na životní prostředí.bakalářská 2018 
Chřibková KarolínaIontové kapaliny a jejich toxikologické hodnocení pomocí luminiscenčních baktérií Vibrio fischeribakalářská 2018 
Havranková EvaVyužití bakteriálního kmene Rhizobium meliloti pro hodnocení prachových částic z pozemních komunikacíbakalářská 2018 
Skórová NikolBiomarkery a jejich využití pro hodnocení kontaminace životního prostředíbakalářská 2018 
Belavá VeronikaStanovení ekotoxicity čistých látek a komplexních směsí polutantů v životním prostředíbakalářská 2017 
Konečný JakubProblematika kontaminace půdy těžkými kovy a jejich vliv na živé organismybakalářská 2017 
Ritzová ZuzanaVliv syntetických polymerů na životní prostředíbakalářská 2017 
Urban FilipAnalýza rizik termicky aktivních odvalů pro životní prostředíbakalářská 2017 
Wiležinská PetraDetekce negativního vlivu dopravy na životní prostředíbakalářská 2017 
Gacíková VeronikaKontaktní testy toxicity a jejich využití pro detekci kontaminace půdybakalářská 2016 
Gajdová TerezaOvěření využitelnosti kolorimetrického testu k hodnocení akutní toxicity průmyslových odpadních vodbakalářská 2016 
Kuchařová TerezaDetekce toxických účinků chemických látek pomocí bakteriálního kmene Rhizobium melilotibakalářská 2016 
Liberda JanOdvaly důlní hlušiny a jejich možná rizika pro životní prostředíbakalářská 2016 
Petříková MarcelaSlévárenské odpady a jejich dopad na životní prostředíbakalářská 2016 
Bartoníková DenisaDetekce toxického působení látek využívaných v lesním hospodářstvíbakalářská 2015 
Kundrátová KristýnaFarmaka a jejich negativní dopad na necílové organismybakalářská 2015 
Novotná LucieToxikologický screening kvality ovzduší Ostravskabakalářská 2015 
Panáčová EvaHodnocení akutní toxicity detergentů a tenzidů na zelených řasách Desmodesmus subspicatusbakalářská 2015 
Planičková BarboraHodnocení akutní toxicity odpadních vod zkouškou inhibice růstu sladkovodních zelených řasbakalářská 2015 
Stachurová TerezaAkutní toxicita reziduí léčiv vyskytujících se v životním prostředíbakalářská 2015 
Turčáková PetraVyužití metody stanovení inhibice růstu Lemna minor pro detekci toxických účinků odpadních vodbakalářská 2015 
Urbánková TerezaSledování rizik spojených s těžbou nerostných surovinbakalářská 2015 
Vojkovská AndreaAgronomické využití chemický látek a jejich toxické účinky na půdní organismybakalářská 2015 
Demjanovič JanEkotoxikologické hodnocení vzorků kontaminovaných těžkými kovybakalářská 2014 
Demjanovičová KláraStudium toxických účinků farmak na žížalách Eisenia foetidabakalářská 2014 
Labajová JanaReakce vodních organizmů na odpadní vody vybraných typů ČOVbakalářská 2014 
Pudichová MarcelaProblematika kontaminace potravin toxickými látkamibakalářská 2014 
Ritzová ZuzanaHodnocení toxických účinků těžkých kovůbakalářská 2014 
Sivek JanMetody odsiřování spalin z uhelných elektráren v České republice.bakalářská 2014 
Maniurová JanaRtuť v potravinách: analýza rybích produktů na českém trhubakalářská 2013 
Tognerová ZuzanaFarmaceutická výroba a její vliv na životní prostředíbakalářská 2013 
Paszková LenkaVliv průmyslem znečištěného ovzduší na lidské zdravíbakalářská 2012 
Šimíčková MonikaHodnocení akutní toxicity těžkých kovů pomocí testu na řasách Desmodesmus subspicatusbakalářská 2012 
Šimková MartinaOvěření využitelnosti zkoušky inhibice růstu sladkovodních zelených řas k hodnocení akutní toxicity čistírenských kalůbakalářská 2012 
Felgenträgerová IvanaHodnocení toxicity čistírenských kalů bioluminiscenčním testembakalářská 2011 
Holešová MonikaOvěření využitelnosti chvostoskoků Folsomia candida pro hodnocení toxicity odpadních vodbakalářská 2011 
Hradská PavlínaZavedení chovu a metodiky kontaktního testu toxicity na roupicích Enchytraeus crypticusbakalářská 2011 
Kandová KateřinaSledování inhibice reprodukce chvostoskoků Folsomia candida po expozici pesticidybakalářská 2011 
Mikušová PetraVyužití bakteriálního kmene Rhizobium meliloti pro hodnocení toxicity kontaminat životního prostředíbakalářská 2011 
Urbancová MonikaVyužití bakteriálního kolorimetrického testu k hodnocení akutní toxicity povrchových vod.bakalářská 2011 
Vašutová LucieVyužití bakteriálního kmene Vibrio fischeri pro hodnocení toxicity chemických látekbakalářská 2011 
Činčurová PetraZavedení zkoušky akutní toxicity na Daphnia magnabakalářská 2010 
Figurová LenkaVyužití bakteriálního kmene Vibrio fischeri pro detekci toxických látekbakalářská 2010 
Jadamusová PavlínaSledování změny akutní toxicity vzorků čistících kalů na semenech Sinapis alba v závislosti na časebakalářská 2010 
Jaskóová ZuzanaGenotoxické hodnocení kontaminovaných vzorků povrchových vod pomocí Amesova fluktuačního testubakalářská 2010 
Kaňoková KateřinaHodnocení toxicity chemických látek pomocí bakteriálního kolorimetrického testubakalářská 2010 
Kaspřák DavidVyužití zelených řas Desmodesmus subspicatus pro hodnocení akutní toxicitybakalářská 2010 
Krybusová LucieVyužití Amesova fluktuačního testu pro detekci mutagenních účinkůbakalářská 2010 
Podhorná BarboraVliv chemických látek využívaných v zemědělství na inhibici enzymu acetylcholinesterázybakalářská 2010 
Šigut MartinDetekce toxického působení chemických látek zkouškou inhibice růstu sladkovodních zelených řasbakalářská 2010 
Urbančík MilanProblematika čistírenského kalu z pohledu jeho rizikovosti pro životní prostředíbakalářská 2010 
Duongová LucieVyužití klíčících semen rostlin k hodnocení toxických účinků kontaminant prostředíbakalářská 2009 
Uhrová HanaVyužití bakteriálního kmene Rhizobium meliloti pro hodnocení toxických látekbakalářská 2009 
Volfová MartinaKontaminace povrchových vod toxickými látkami a jejich biologické hodnoceníbakalářská 2009 
Markuš JanVyužití základních testů toxicity pro hodnocení kvality povrchových vodbakalářská 2008 


Mechanismus rezistence řepkových škůdců proti insekticidům, jejich výchozí citlivost k novým insekticidům a dopad insekticidních aplikací na vývoj larev škůdců a jejich přirozených nepřátel
Hlavní řešitelMgr. Hana Sezimová, Ph.D.
Období1/2021 - 12/2025
PoskytovatelKatedra biologie a ekologie, Program ZEMĚ
Stavřešený
Inovace výuky cvičení Toxikologie a genotoxikologie
Hlavní řešitelMgr. Hana Sezimová, Ph.D.
Období1/2012 - 12/2012
PoskytovatelFond rozvoje vysokých škol
Stavukončený
Studium faktorů ovlivňujících průběh biodegradačních procesů syntetických barviv
Hlavní řešitelMgr. Hana Sezimová, Ph.D.
Období1/2012 - 12/2012
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Výzkum, a aplikace kombinovaných analytických metod pro sledování nebezpečných vlastností odpadů v procesu úpravy odpadů a materiálového či energetického využití
Hlavní řešitelMgr. Hana Sezimová, Ph.D.
Období10/2011 - 11/2011
PoskytovatelPodporovaná z veřejných prostředků ČR
Stavukončený
Identifikace antropogenních tlaků v české části mezinárodního povodí řeky Odry
Hlavní řešitelMgr. Hana Sezimová, Ph.D.
Období1/2008 - 12/2010
PoskytovatelMinisterstvo životního prostředí
Stavukončený
Inovace praktika Základů ekotoxikologie
Hlavní řešitelMgr. Hana Sezimová, Ph.D.
Období1/2010 - 12/2010
PoskytovatelFond rozvoje vysokých škol
Stavukončený
Výzkum v oblasti využití odpadů jako náhrady primárních surovinových zdrojů
Hlavní řešitelMgr. Hana Sezimová, Ph.D.
Období6/2009 - 11/2010
PoskytovatelNezařazené projekty
Stavukončený
facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
TikTok
soundcloud
rss
social hub