Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Rektorát

Eva Janíková


titul, jméno, příjmení:Mgr. Eva Janíková, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: ZY 319, budova ZY
funkce:
obor činnosti:ošetřovatelství
katedra / středisko (fakulta): Ústav ošetřovatelství a porodní asistence (Lékařská fakulta)
Centrum ošetřovatelského výzkumu (Lékařská fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1613
e-mail:

Vzdělání

2013 - dosudPhD., Ostravská univerzita, Lékařská fakulta, Ústav ošetřovatelství a porodní asistence, Ošetřovatelství
2000 - 2005Mgr., Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, Učitelství sociálních a zdravotních předmětů pro SOŠ
1994 - 1998diplom, Střední zdravotnická škola Vsetín, Všeobecná sestra

Další vzdělávání, kurzy

2015 - dosudVzdělávací a tréninkový institut Hermés Praha, Komplexní psychoterapeutický výcvik
2013 - 2014Supervize v pomáhajících profesích I., Hestia - Centrum pro dobrovolnictví Praha
12. - 15. 2. 2012Sebezkušenostní kurz
Podzim 2011Kurz krizové intervence, Krizové centrum Ostrava
Podzim 2009školení dobrovolníků Komunitního intervenčního psychosociálního týmu, o.s. ADRA
Únor - květen 2007Kurz pro lektory v sebezkušenostním výcviku a v sebereflexi pracovníků sociálních služeb, Středisko celoživotního vzdělávání při o.s. Za důstojné stáří, Praha
11. - 12. 9. 2006Edukační metody v ošetřovatelské praxi, 2. Martinská letná ošetřovatelská škola, Martin
2005 - 2006Akademie J. A. Komenského, Anglický jazyk

Zaměstnání, praxe

2010 - dosudOstravská univerzita, Lékařská fakulta, Ústav ošetřovatelství a porodní asistence, Odborný asistent
2010 - 2012o.s. ADRA, Dobrovolnické centrum Ostrava, Koordinátor dobrovolníků, PR
2010 - 2012Vítkovická nemocnice a.s., Koordinátor dobrovolníků
2008 - 2010Ostravská univerzita, Fakulta zdravotnických studií, Ústav ošetřovatelství a porodní asistence, Odborný asistent
2007 - 2008Ostravská univerzita, Zdravotně sociální fakulta, Ústav ošetřovatelství a porodní asistence, Odborný asistent
2006 - dosudFakultní nemocnice Ostrava, Chirurgická klinika, Všeobecná sestra
2006Ostravská univerzita, Zdravotně sociální fakulta, Ústav ošetřovatelství a managementu ve zdravotnictví, Odborný asistent
2006VOŠ AHOL Ostrava, Učitel - ekologie člověka, sociologie organizace, psychologie
2005 - 2008o.s. ADRA, Koordinátor projektu „Úsměv pro Ukrajinu“
2005 - 2006SOZE Brno, Sociální pracovník
1998 - 2000Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Praha, I. Interní klinika, Všeobecná sestra

Odborné zaměření

Ošetřovatelská péče v chirurgii Edukace v ošetřovatelství Dobrovolnictví Supervize ve zdravotnictví
Ošetřovatelské výkony a intervence

Působení v zahraničí

7. - 13. 3. 2016Alma Mater Europea, Slovinsko, učitelské mobility, účast na konferenci (přednáška The possibilities of evaluation of nursing competences for nursing students in Czech Republic)
21. 5. - 31. 5. 2013Ministerstvo zahraničních věcí, ČR, Zambie, expert v hodnocení projektu ACDCH Praha
10. 9. - 7. 10. 2012o.s. ADRA Česká republika, Halaba Kulito Hospital, Etiopie, všeobecná sestra
17. 1. - 6. 2. 2010Maranatha Volunteers International, Bolívie, dobrovolník
23. 6. - 4. 7. 2008Dublin City University, Irsko, Ireland Summer Schools for European Nursing Doctorates
17. - 28. 9. 2007Edinburgh Napier University of Edinburgh, Skotsko, Integrating Notions of Society for Health Educational Transformation - INSET
2006 - dosudTýdenní pobyty v rámci programu LLP Erasmus (teacher mobility)

Jazykové znalosti

Angličtina

ORCID ID

0000-0002-4881-5925


Hospital and unit variables of missed nursing care in acute care hospitals: a cross-sectional study
Darja Jarošová, Elena Gurková, Renáta Zeleníková, Ilona Plevová, Eva Janíková
Rok: 2021, Journal of Clinical Nursing
článek v odborném periodiku

Nurse Practice Environment and its relationship to Unfinished Nursing Care
Renáta Zeleníková, Darja Jarošová, Eva Mynaříková, Ilona Plevová, Eva Janíková
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Satisfaction with supervision of healthcare workers in relation to job satisfaction and selected characteristics of supervision
Eva Janíková, Radka Bužgová
Rok: 2021, Central European Journal of Nursing and Midwifery
článek v odborném periodiku

Sestra a akutní stavy od A do Z
Ilona Plevová, Renáta Zoubková, Bohdana Břegová, Jakub Doležel, Adriana Hajdučková, Pavlína Homzová, Jiřina Hosáková, Eva Janíková, Miroslava Kachlová, Ludmila Klemsová, Markéta Kočí, Lukáš Kolarčík, Miroslav Kitka, Daniela Mošová, Jan Němčanský, Radim Němec, Ivana Nytra, Leopold Pleva, Dagmar Šerková, Magdalena Uvírová ... další autoři
Rok: 2021, Grada Publishing, a.s.
odborná kniha

The relationship between nurse?s job satisfaction and missed nursing care
Ilona Plevová, Renáta Zeleníková, Darja Jarošová, Eva Janíková
Rok: 2021, Medycyna Pracy
článek v odborném periodiku

Vztah pracovního prostředí sester a nedokončené ošetřovatelské péče - první výsledky výzkumu v České republice
Renáta Zeleníková, Darja Jarošová, Ilona Plevová, Eva Janíková, Andrea Polanská, Eva Mynaříková ... další autoři
Rok: 2021, Zdravotnické listy
článek v odborném periodiku

Work environment assessment instruments used in nursing
Eva Janíková, Renáta Zeleníková, Darja Jarošová, Ilona Plevová, Eva Mynaříková
Rok: 2021, Kontakt
článek v odborném periodiku

Nurses' perceptions of professional practice environment and its relation to missed nursing care and nurse satisfaction
Renáta Zeleníková, Darja Jarošová, Ilona Plevová, Eva Janíková
Rok: 2020, International Journal of Environmental Research and Public Health
článek v odborném periodiku

Occurrence of hospital-acquired infections in relation to missed nursing care: a literature review
Eva Mynaříková, Darja Jarošová, Eva Janíková, Ilona Plevová, Andrea Polanská, Renáta Zeleníková ... další autoři
Rok: 2020, Cent Eur J Nurs Midw
článek v odborném periodiku

Opomíjená a chybějící ošetřovatelská péče v nemocnici - pilotní studie
A. Polanská, Darja Jarošová, Eva Janíková, E. Mynaříková, Ilona Plevová, Renáta Zeleníková ... další autoři
Rok: 2020, Praktický lékař
článek v odborném periodiku

Přidělovaná ošetřovatelská péče jako jeden z indikátorů výskytu medikačního pochybení
Ilona Plevová, Darja Jarošová, Eva Janíková, Renáta Zeleníková, Eva Mynaříková, Andrea Polanská ... další autoři
Rok: 2020, Vnitřní lékařství
článek v odborném periodiku

Vztah pracovního prostředí sester a nedokončené ošetřovatelské péče - první výsledky výzkumu v České republice
Renáta Zeleníková, Darja Jarošová, Eva Mynaříková, Ilona Plevová, Eva Janíková
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vztah pracovního prostředí sester a nedokončené ošetřovatelské péče - první výsledky výzkumu v České republice
Renáta Zeleníková, Darja Jarošová, Eva Mynaříková, Ilona Plevová, Eva Janíková
Rok: 2020
stať ve sborníku

Czech Adaption of the Collett-Lester Fear of Death Scale in a Sample of Nursing Students
Radka Bužgová, Eva Janíková
Rok: 2019, OMEGA-JOURNAL OF DEATH AND DYING
článek v odborném periodiku

Edukace žen v porodní asistenci
Bohdana Dušová, Martina Hermannová, Eva Janíková, Mgr. Radka Saloňová
Rok: 2019, Grada Publishing
odborná kniha

Hodnocení nedokončené ošetřovatelské péče v ČR - výsledky pilotní studie
Renáta Zeleníková, Darja Jarošová, Eva Mynaříková, Ilona Plevová, Eva Janíková
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Missed Nursing Care Among Hospital Nurses: Pilot Study
Darja Jarošová, Renáta Zeleníková, Eva Janíková, Ilona Plevová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Missed nursing care in selected hospitals in the Czech Republic - pilot study
Ilona Plevová, Darja Jarošová, Eva Janíková, Renáta Zeleníková, Katka Bobčíková, Denisa Raždíková ... další autoři
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Opomíjená a chybějící ošetřovatelská péče v nemocnici - pilotní studie
Eva Mynaříková, Darja Jarošová, Andrea Polanská, Eva Janíková, Ilona Plevová, Renáta Zeleníková ... další autoři
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Přidělovaná ošetřovatelská péče - indikátor výskytu nozokomiálních nákaz - výsledky ohniskových skupin
Eva Janíková, Ilona Plevová, Darja Jarošová, Eva Mynaříková, Renáta Zeleníková
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Přidělovaná ošetřovatelská péče - závěry focus group
Eva Janíková, Ilona Plevová, Darja Jarošová, Eva Mynaříková, Renáta Zeleníková
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Rationed nursing care - conclusions from focus groups
Eva Janíková, Ilona Plevová, Darja Jarošová
Rok: 2019, Pielegniarstwo XXI Wieku
článek v odborném periodiku

Rationing-missed nursing care and patient outcomes - pilot study
Darja Jarošová, Ilona Plevová, Katka Bobčíková, Renáta Zeleníková, Eva Janíková, Eva Mynaříková ... další autoři
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ošetřovatelství I
Ilona Plevová, Radka Bužgová, Eva Janíková, Darja Jarošová, Alena Machová, Lucie Sikorová, Regina Slowik, Martina Tomagová, Renáta Zeleníková ... další autoři
Rok: 2018, Grada Publishing, a.s.
odborná kniha

Projekt hodnocení přidělované-chybějící ošetřovatelské péče
Ilona Plevová, Eva Janíková, Renáta Zeleníková, Darja Jarošová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Přidělovaná ošetřovatelská péče - jeden z indikátorů nežádoucích událostí hospitalizovaných pacientů
Darja Jarošová, Eva Janíková, Eva Mynaříková, Ilona Plevová, Renáta Zeleníková
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Quality of life in patients with diabetic foot ulcer in Visegrad countries.
Jana Nemcová, Edita Hlinková, Ivan Farský, Katarina Žiaková, Darja Jarošová, Renáta Zeleníková, Radka Bužgová, Eva Janíková, Kazimiera Zdzieblo, Grazyna Wiraszka, Renata Stepien, Grazyna Nowak-Starz, Mariann Csernus, Zoltan Balogh ... další autoři
Rok: 2017, Journal of Clinical Nursing
článek v odborném periodiku

Supervize jako jedna z možností prevence a ovlivnění syndromu vyhoření ve zdravotnictví
Eva Janíková, Radka Bužgová
Rok: 2017, Československá psychologie
článek v odborném periodiku

Vztah výživy a soběstačnosti u seniorů v institucionální péči
Hana Lukšová, Iva Kuzníková, Eva Janíková
Rok: 2017, Sociální práce / Sociálna práca
článek v odborném periodiku

Možnosti hodnocení ošetřovatelských kompetencí studentů oboru všeobecná sestra
Hana Lukšová, Eva Janíková
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nursing in foreing country
Hana Lukšová, Eva Janíková
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The possibilities of evaluation of nursing competences for nursing students in Czech Republic
Hana Lukšová, Eva Janíková
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Evaluation of quality of life of patients with diabetic foot syndrome in selected health care facilities of Moravian silesian region
Renáta Zeleníková, Radka Bužgová, Eva Janíková, Darja Jarošová
Rok: 2014, Ošetřovatelství a porodní asistence
článek v odborném periodiku

Multimediální podpora ve výuce lékařských a nelékařských oborů - proces tvorby DVD
Ilona Plevová, Eva Janíková, Marketa Babičová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Základy ošetřování nemocných
Renáta Zeleníková, Eva Janíková, Radka Kozáková, Ilona Plevová, Lucie Sikorová
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Hodnocení kvality života pacientů se syndromem diabetické nohy ve vybraných zdravotnických zařízeních Moravskoslezského kraje
Renáta Zeleníková, Radka Bužgová, Eva Janíková, Darja Jarošová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Organizace péče o pacienty se syndromem diabetické nohy v České republice
Eva Janíková, Renáta Zeleníková, Radka Bužgová, Darja Jarošová
Rok: 2013
stať ve sborníku

Ošetřovatelská péče v chirurgii
Eva Janíková, Renáta Zeleníková
Rok: 2013, Grada
odborná kniha

Ošetřovatelské výkony a intervence 1
Renáta Zeleníková, Eva Janíková
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Ošetřovatelské výkony a intervence 2
Eva Janíková, Renáta Zeleníková
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Péče všeobecných sester o své zdraví
Silvie Madziová, Eva Janíková
Rok: 2013, Ošetřovatelství a porodní asistence
článek v odborném periodiku

Výukové videozáznamy - proces tvorby
Ilona Plevová, Eva Janíková
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Implementace audiovizuální techniky do výuky
Ilona Plevová, Eva Janíková
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Implementace audiovizuální techniky do výuky
Ilona Plevová, Eva Janíková
Rok: 2012
stať ve sborníku

Ošetřovatelství
Eva Janíková, Ilona Plevová
Rok: 2012
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Případové studie pro výuku ošetřovatelství a porodní asistence
Radka Kozáková, Soňa Bocková, Bohdana Dušová, Eva Janíková, Ilona Plevová, Lucie Sikorová, Renáta Zeleníková, Yvetta Vrublová, Romana Karczmarczyk ... další autoři
Rok: 2012
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Vnímání individualizované péče sestrami a pacienty chirurgických oddělení
Darja Jarošová, Hana Tomášková, Eva Janíková, Yvetta Vrublová, Renáta Zeleníková, Evridiki Papastavrou ... další autoři
Rok: 2012, Ošetrovatelstvo: teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve
článek v odborném periodiku

Adnan Menderes Üniversitesi Aydin
Radka Kozáková, Eva Janíková
Rok: 2011
působení v zahraničí

Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech. Distanční texty
Eva Janíková, Renáta Zeleníková
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Ošetřovatelství I
Ilona Plevová, Radka Bužgová, Eva Janíková, Darja Jarošová, Alena Machová, Lucie Sikorová, Regina Slowik, Martina Tomagová, Renáta Zeleníková ... další autoři
Rok: 2011, Grada Publishing, a.s.
odborná kniha

Spokojenost pacientů s ošetřovatelskou péčí na chirurgických odděleních
Darja Jarošová, Eva Janíková, Yvetta Vrublová, Renáta Zeleníková, Hana Tomášková, E. Papastavrou ... další autoři
Rok: 2011, Praktický lékař
článek v odborném periodiku

Zajištění péče o seniory bez domova, kazuistika pacienta chirurgického oddělení FNO
Radka Bužgová, Eva Janíková
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nursing student competences during the practical placement
Hana Lukšová, Eva Janíková
Rok:
působení v zahraničí

Self-care deficit as a risk factor for malnutrition in older adults
Hana Lukšová, Eva Janíková
Rok:
působení v zahraničí

The possibilities of evaluation of nursing competences for nursing students in Czech Republic
Hana Lukšová, Eva Janíková
Rok:
působení v zahraničí

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůZkratkaNázev předmětu
KONHOKonzultační hodiny
1ZPAEZáklady pedagogiky a edukace
ADAVPAdaptační kurz
DOBRKDobrovolnictví
DOBRPDobrovolnictví
EBCEBlood Centre - University Hospital Ostra
EDUKSEdukace v ošetřovatelství
EDUNKEdukace v práci nutričního terapeuta
EDUNTEdukace v práci nutričního terapeuta
EEDNEducation in Nursing
EPM2Practical placement with mentor and stud
EPM3Practical placement with mentor and stud
EPPMPractical placement with mentor and stud
ESUNSurgical Nursing
EVNCVolunteering in Health Care
GSEPSpecifika edukace v geriatrii
CHKS1Ošetřov. péče v chirurgických oborech
CHVS1Ošetř. péče v chirurgických oborech 1
CHVS2Ošetř. péče v chirurgických oborech 2
MSTVPManagement studia
NZVOLVolunteering in Health Care
OBBKSObhajoba bakalářské práce
OBBPRObhajoba bakalářské práce
OBMKSObhajoba magisterské práce
OBMPRObhajoba magisterské práce
ODPA1Odborná praxe 1
OPRLFOšetřovatelská praxe
OPVS1Odborná praxe1
OPVS2Odborná praxe 2
OPVS3Odborná praxe 3
OPVS5Odborná praxe 5
O1VIKOšetřovatelské výkony a intervence
O2EDOEdukace v ošetřovatelství
O3OCHOšetřov. péče v chirurgických oborech
SCIDPSociálně interakční dovednosti
SZVK1SZZK Klinické ošetřovatelství
SZVK2SZZK Teorie ošetřovatelství
SZVS2SZZK Teorie ošetřovatelství
SZVS3SZZK Klinické ošetřovatelství
VIKS1Ošetřovatelské výkony a intervence
V2ED9Edukace v ošetřovatelství
V2O29Ošetřovatelské postupy 2
V3CH9Oš. péče v chirurgických oborech
YOPRLNursing practice
YSLELMedical Ethics
YZONLBasics of nursing of patients
ZONLFZáklady ošetřování nemocných
0IC1OOšetř. péče v chirurgických oborech 1
0IC2OOšetř. péče v chirurgických oborech 2
0IEDOEdukace v ošetřovatelství
0IER1Zahraniční pobyt/stáž
0IER2Zahraniční pobyt/stáž
0ICH9Oš. péče v chirurgických oborech
0IKOKSZZK Klinické ošetřovatelství
0IOKPSZZK Klinické ošetřovatelství
0IOPROšetřovatelská prázdninová praxe
0IO2OOšetřovatelské postupy 2
0ISCXSociálně interakční dovednosti
0ITOKSZZK Teorie oš. a humanitní vědy
0ITOPSZZK Teorie ošetřovatelství a hum.vědy
0IVHQVoluntering in Health Care
0IVHYVoluntering in Health Care
0IZ1QZahraniční pobyt/stáž 1
0IZ1YZahraniční pobyt/stáž 1
0IZ2QZahraniční pobyt/stáž 2
0IZ2YZahraniční pobyt/stáž 2
0I1OPOdborná praxe 1
3NKEDEdukace v práci nutričního terapeuta
9OPRLOšetřovatelská praxe
9SCILSociálně interakční dovednosti
9SLELLékařská etika
9ZONLZáklady ošetřování nemocných


AutorNázev práceTypRok
Bielanová AnnaPotřeby pacienta s nehojící se ranouzávěrečná 2021 
Hrdličková RomanaPsychická zátěž a syndrom vyhoření u sester na dětských odděleníchdiplomová 2018 
Koribaničová TerezaDeprese u seniorů v dlouhodobé péčidiplomová 2018 
Koudelková EvaSupervize ve zdravotnictvídiplomová 2018 
Podzámská KateřinaZnalosti všeobecných sester o hojení ran podtlakovou metodoudiplomová 2018 
Sztulová LadaHodnocení pooperační péče u seniorů po kardiochirurgických operacíchdiplomová 2018 
Šmuková MartinaPředoperační strach a sledování bolesti u seniorů po ortopedických operacíchdiplomová 2018 
Žárská RenátaAkutní bolest v pooperační péči u pacientů po totální náhradě kyčelního kloubudiplomová 2017 
Al-Awa NathalyOšetřovatelský proces v péči o pacienta po radikální cystektomii s derivací moči dle Brickerabakalářská 2022 
Bednaříková LindaSubjektivní prožívání nemoci pacienta s polycystickým onemocněním ledvinbakalářská 2022 
Kučerová ViktorieEdukační proces u pacienta o prevenci syndromu diabetické nohybakalářská 2022 
Kulišťáková AnetaOšetřovatelský proces v péči o pacienta s Crohnovou choroboubakalářská 2022 
Rozkošná KateřinaEdukace pacienta po cévní mozkové příhoděbakalářská 2022 
Stachová TerezaOšetřovatelský proces v péči o pacienta se zevním fixátorem na dolní končetiněbakalářská 2022 
Šupčíková KateřinaOšetřovatelský proces v péči o pacienta s epilepsiíbakalářská 2022 
Osmančíková VendulaOšetřovatelský proces v péči o pacienta po totální endoprotéze kyčelního kloububakalářská 2020 
Adamusová MichaelaOšetřovatelský proces v péči o pacienta s kompartment syndromem na dolních končetináchbakalářská 2019 
Kotalová KristýnaOšetřovatelský proces v urologiibakalářská 2019 
Kubenková NikolaOšetřovatelský proces v péči o pacienta s ileostomiíbakalářská 2019 
Kusá LenkaOšetřovatelský proces v péči o pacienta po  náhradě srdeční chlopněbakalářská 2019 
Labajová RomanaEdukační proces u pacienta podstupujícího hemodialýzubakalářská 2019 
Magnusková IvanaOšetřovatelský proces v péči o pacienta podstupujícího radioterapiibakalářská 2019 
Raždíková DenisaProblematika chybějící ošetřovatelské péče ve vybraných nemocnicíchbakalářská 2019 
Skovorodina AnnaOšetřovatelský proces v péči o pacienta po bariatrické operacibakalářská 2019 
Svobodová DanaEdukace pacientky s onkogynekologickým onemocněnímbakalářská 2019 
Šebestová MarieOšetřovatelský proces v péči o pacientku s infekční komplikací po totální endoprotéze kolenního kloububakalářská 2019 
Škobrtalová RenátaFast-track chirurgie u pacientů s totální endoprotézou kyčelního kloububakalářská 2019 
Wawroszová VěraOšetřovatelský proces v péči o  pacienta s cholecystolithiasoubakalářská 2019 
Dostálová MartinaEdukační proces u pacienta s obezitoubakalářská 2018 
Gurská RenátaOšetřovatelský proces v péči o pacienta s ischemickou chorobou dolních končetinbakalářská 2018 
Kaločová NelaPříčiny a výskyt syndromu vyhoření u všeobecných sesterbakalářská 2018 
Kaperová SandraOšetřovatelský proces u pacienta s nehojící se ránou po femorální amputacibakalářská 2018 
Klečková JanaOšetřovatelský proces v péči o pacienta s aortobifemorálním by passembakalářská 2018 
Ligenzová ZuzanaProblematika péče o pacienty s malárií v Nigériibakalářská 2018 
Matulová MichaelaOšetřovatelský proces v péči o pacienta se stomiíbakalářská 2018 
Matúšů BarboraDuševní hygiena jako nezbytná součást života všeobecné sestrybakalářská 2018 
Orság MartinOšetřovatelský proces v péči o pacienta podstupujícího cholecystektomiibakalářská 2018 
Tabaková RomanaOšetřovatelský proces v péči o pacienta s totální endoprotézou kyčelního kloububakalářská 2018 
Vilamová MichaelaOšetřovatelský proces v péči u pacienta s vředovou chorobou gastroduodenabakalářská 2018 
Vlhová KristýnaVliv kompresivní terapie na hojení bércových vředůbakalářská 2018 
Vrlíková VladimíraOšetřovatelský proces v péči o pacienta se spinální muskulární atrofiíbakalářská 2018 
Vyhlídalová VendulaOšetřovatelský proces v péči o pacienta se zlomeninou obratlůbakalářská 2018 
Zajíčková NikolaOšetřovatelský proces v péči o pacienta se zánětlivým onemocněním slinivky břišníbakalářská 2018 
Ženčuchová VeronikaEdukační proces u pacienta s hrudní drenážíbakalářská 2018 
Balová PavlaOšetřovatelský proces v péči o pacienta po laparoskopické plikaci žaludkubakalářská 2017 
Bobčíková KatkaEdukace pacientek před a po gynekologické operacibakalářská 2017 
Drabová DominikaEdukace pacienta s totální endoprotézou kyčelního kloububakalářská 2017 
Dulawová BeataHodnocení edukačního materiálu "Příručka pro pečující"bakalářská 2017 
Grafová KarolínaEdukace pacienta v oblasti paliativní péčebakalářská 2017 
Huláková VladimíraPlán ošetřovatelské péče pro pacienta po odstranění maligního melanomu s extirpací sentinelové uzlinybakalářská 2017 
Kejíková TerezaOšetřovatelský proces v péči o pacienta s dekubitybakalářská 2017 
Kollárová ŠárkaOšetřovatelský proces v péči u pacientky po strumectomiibakalářská 2017 
Špačková IvetaOšetřovatelský proces v péči o pacienta s akutní pankreatitidoubakalářská 2017 
Tejbusová KarolinaMotivace studentů ošetřovatelství pro dobrovolnictvíbakalářská 2017 
Věžníková KarolínaOšetřovatelský proces v péči o pacienta s nehojící se pooperační ránou po laparotomiibakalářská 2017 
Zajíčková HanaOšetřovatelský proces v péči o pacienta po transplantaci ledvinbakalářská 2017 
Bartošková MonikaOšetřovatelský proces v péči o pacienta se syndromem diabetické nohybakalářská 2016 
Glumbíková AndreaEdukace skupiny alergiků na jed blanokřídlého hmyzubakalářská 2016 
Jarolíková IvanaNegativní podtlak v terapii nehojících se ranbakalářská 2016 
Kohoutková ŠárkaEdukace pacienta s bércovými vředybakalářská 2016 
Koribaničová TerezaSrovnání hodnocení bolesti po operaci totální endoprotézy kyčelního kloububakalářská 2016 
Kováčová PavlínaÚroveň znalostí první pomoci u žáků 9. tříd základních škol na Třinecku a Jablunkovskubakalářská 2016 
Liszoková ZuzanaOšetřovatelský proces v péči o pacienta po amputaci dolní končetinybakalářská 2016 
Mekinová LucieOšetřovatelský proces v péči o pacienta s chronickou obstrukční plicní nemocíbakalářská 2016 
Olšáková AnetaEdukační plán se zaměřením na výživu u pacienta s celiakiíbakalářská 2016 
Poloková RadanaEdukace pacienta s Crohnovou nemocí po chirurgické léčběbakalářská 2016 
Poštulková AnetaOšetřovatelský proces u pacienta s onkologickým onemocněním plicbakalářská 2016 
Sęková LucieEdukace zaměstnanců v technických oborech v oblasti první pomocibakalářská 2016 
Šnejdarová EliškaProblematika péče o pacienta s Alzheimerovou nemocí v domově pro seniorybakalářská 2016 
Vilkusová ŠárkaOšetřovatelský proces v péči o pacienta s perianálním onemocněnímbakalářská 2016 
Bartusková RadanaOšetřovatelská péče o pacienta s poraněním míchybakalářská 2015 
Družincová JanaProblematika péče o klienta podstupujícího sleeve gastrektomiibakalářská 2015 
Hrazdirová LucieDobrovolnictví v paliativní péčibakalářská 2015 
Krawczyková LibušeProblematika péče o pacientku po opakovaných operacích páteřebakalářská 2015 
Krejčí AnnaEdukace příbuzných pacientů s kraniotraumatembakalářská 2015 
Lacková MichalaOšetrovateľský proces v starostlivosti o pacienta s amyotrofickou laterálnou sklerózoubakalářská 2015 
Palowská JohanaNozokomiální nákazy a jejich prevence ze strany studentů zdravotnických oborůbakalářská 2015 
Rychtárová KarolínaPlán ošetřovatelské péče pro pacienta v bariatrické chirurgiibakalářská 2015 
Švecová KateřinaŽivot pacienta se stomiíbakalářská 2015 
Bilková ŽanetaOšetřovatelský proces v péči o pacienta s kolostomiíbakalářská 2014 
Danišová LuciePlán ošetřovatelské péče pro pacienty po operaci pankreatubakalářská 2014 
Fajkusová MartinaProblematika pacienta se syndromem diabetické nohybakalářská 2014 
Klimošková DenisaPlán ošetřovatelské péče pro pacienta po amputačním výkonu v bércibakalářská 2014 
Kuchařová PetraPlán ošetřovatelské péče pro pacienta s transplantací ledvinybakalářská 2014 
Malíková KláraProblematika dospívajícího dítěte s Crohnovou choroboubakalářská 2014 
Míčková LucieEdukace pacientů praktického lékaře při léčbě Warfarinembakalářská 2014 
Mohylová VeronikaPlán ošetřovatelská péče o pacienta po amputaci dolní končetinybakalářská 2014 
Mrocková HanaOšetřovatelský proces v péči o pacienta s popáleninovým traumatembakalářská 2014 
Radová LucieProblematika péče u klienta po výměně kyčelního kloububakalářská 2014 
Szkanderová KateřinaOšetřovatelský proces v péči o pacienta s akutní pankreatitidoubakalářská 2014 
Šoltysová PetraPlán ošetřovatelské péče pro pacienta s cholecystolithiázoubakalářská 2014 
Havlová MarcelaOšetřovatelský proces v péči o pacienta s aneurysmatem abdominální aortybakalářská 2013 
Kavanová KateřinaOšetřovatelská péče u pacienta/klienta po aplikaci kmenových buněkbakalářská 2013 
Lasáková MichaelaPlán ošetřovatelské péče pro pacienta po operaci plicbakalářská 2013 
Oborná LucieOšetřovatelská péče u pacienta s akutní myeloidní leukemií v časném období po podané intenzivní vysoce dávkované parenterální chemoterapiibakalářská 2013 
Gajdošová PatriciePlán ošetřovatelské péče pro pacienty s refrakční laserovou korekcí očíbakalářská 2012 
Gálová TatianaVyužití larvoterapie při léčbě chronických ranbakalářská 2012 
Hajzerová VeronikaMetoda vlhkého hojení ran u pacientů se sekundárním hojením operační ránybakalářská 2012 
Madziová SilvieVšeobecná sestra a péče o vlastní zdravíbakalářská 2012 
Piwowarská IngridPotřeby pacienta s chronickou ránoubakalářská 2012 
Řandová DagmarBolest v chirurgických oborechbakalářská 2012 
Řičánková LucieProblematika ošetřování dekubitůbakalářská 2012 
Zápotocká LenkaPlán ošetřovatelské péče pro pacientku po chirurgické léčbě nádorového onemocnění prsubakalářská 2012 
Gajdušková MartinaPlán ošetřovatelské péče pro pacienty se syndromem diabetické nohybakalářská 2011 
Juchelková KateřinaProblematika péče o ženu během porodu v rozvojových zemích a možnosti rozvojové pomocibakalářská 2011 
Kabarová IvanaPooperační bolest u pacientů s frakturou krčku kosti stehenníbakalářská 2011 
Konderlová KateřinaPlán ošetřovatelské péče pro pacienta po močové derivacibakalářská 2011 
Krušinová MarkétaEdukace žen v šestinedělí v oblasti umělé výživy novorozenců a kojencůbakalářská 2011 
Lebedová LenkaPlán ošetřovatelské péče pro pacienty po kardiochirurgické operaci (by-pass)bakalářská 2011 
Minaříková EvaPlán ošetřovatelské péče pro pacienta s kolostomiíbakalářská 2011 
Nováková MarcelaPlán ošetřovatelské péče pro pacienta se subarachnoidálním krvácením z aneurysmatubakalářská 2011 
Pernická MonikaPlán ošetřovatelské péče pro klientku po bariatrické operaci - tubulizaci žaludkubakalářská 2011 
Skýpalová MiroslavaPlán ošetřovatelské péče pro pacienta/klienta s TEP kyčelního kloububakalářská 2011 
Vyležíková JanaPlán ošetřovatelské péče pro pacienty s Crohnovou choroboubakalářská 2011 
Zamastilová HanaSoubor ošetřovatelských diagnóz u pacientů po operačním výkonu na dospávacím pokojibakalářská 2011 
Zdrálková LenkaOšetřovatelský proces u pacienta s dekubitembakalářská 2011 
Zelinová BeátaBezpečnost pacientů se zlomeninou stehenní kosti v průběhu intraoperační péčebakalářská 2011 
Čermáková HanaŽivot se stomiíbakalářská 2010 
Machová ZuzanaVyužití vlhkého hojení ran na jednotlivých odděleníchbakalářská 2010 
Vystrčilová KateřinaNázor zdravotních sester na dobrovolnictví ve zdravotnických zařízeníchbakalářská 2009 
Paličková VratislavaPolní nemocnice - charakteristika práce zdravotnického personálubakalářská 2008 
Pavuková PetraAkupunktura - metoda alternativní terapie a její vnímání odbornou veřejnostíbakalářská 2008 
Jaškeová EvaPostoj společnosti k tělesně postiženým na Ostravskubakalářská 2007 
Kelarová KateřinaKvalita ošetřovatelské péče z pohledu studentů se zdravotnickým zaměřenímbakalářská 2007 
Pekaríková PetraZdravotní péče u osob žádajících o mezinárodní ochranu v České republicebakalářská 2007 


Efektivita supervize u pracovníků ve zdravotnictví
Hlavní řešitelMgr. Eva Janíková, Ph.D.
Období1/2016 - 12/2017
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Psychosociální podpora a nácvik sociálně interakčních dovedností pro studenty Lékařské fakulty Ostravské univerzity
Hlavní řešitelMgr. Eva Janíková, Ph.D.
Období1/2017 - 12/2017
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
soundcloud
social hub