Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Rektorát

Denisa Labischová


titul, jméno, příjmení:doc. PhDr. Denisa Labischová, PhD.
místnost, podlaží, budova: SA 503, budova SA
funkce:vedoucí katedry, garantka praxí
obor činnosti:oborová didaktika, pedagogická praxe, mediální výchova
katedra / středisko (fakulta): Katedra výchovy k občanství (Pedagogická fakulta)
Centrum výzkumu kultury a identity regionu (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2601
e-mail:

Vzdělání

1999
Bc., Sociální práce s poradenským zaměřením, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
1996
Mgr., Učitelství německého jazyka a dějepisu, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
1992
Gymnázium Frýdlant n. O.
 

Kvalifikace

2016
Doc., Pedagogika, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
2004
PhD., Teorie vyučování historie, Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela
2001
PhDr., Pedagogika s didaktikou dějepisu, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity
 

Zaměstnání, praxe

2018 – dosud
docentka, Katedra společenských věd Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (0,5)
2016 – dosud
docentka, Katedra výchovy k občanství Pedagogické fakulty Ostravské univerzity (1,0)
2008 – 2016
odborná asistentka, Katedra výchovy k občanství Pedagogické fakulty Ostravské univerzity (1,0)
2005 – 2008
externí vyučující didaktiky dějepisu, Katedra historie Filozofické fakulty Ostravské univerzity
2000 – 2008
učitelka, SPŠ elektrotechniky a informatiky, Moravská Ostrava
1997 – 2000
učitelka, Střední odborná škola, Ostrava-Vítkovice
1996 – 1997
učitelka, Základní škola Ostrava-Michálkovice
 

Odborné zaměření

výzkum transdisciplinární didaktické integrace společenských věd, dějepisu a hudební výchovy
výzkum didakticky strukturované analýzy a interpretace edukačních médií
výzkum vizuální percepce verbálního a ikonického textu s využitím metody eyetrackingu
výzkum historického vědomí v kontextu školní edukace
 

Akademické funkce a členství v orgánech

2020 – dosud
členka grantové a ediční komise PdF OU
2018 – 2021
členka Akademického senátu PdF OU
2017 – dosud
členka Rady pro vnitřní hodnocení OU
2016 – dosud
členka Vědecké rady PdF OU
2016 – 2020
členka ediční komise PdF OU
2016 – 2020
členka SGS komise PdF OU
2012 – dosud
vedoucí Katedry výchovy k občanství PdF OU
2009 – 2014
členka disciplinární komise PdF OU (2012-2014 předsedkyně)
2008 – dosud
garantka pedagogických praxí KOV PdF OU, členka Grémia praxí PdF OU
2008 – dosud
členka Centra výzkumu kultury a identity regionu, dříve CSEI (2012 - 2016 vedoucí Centra)
 

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

členka oborové rady doktorského studijního programu Didaktika dějepisu (FF OU)
členka International Society for History Didactics
členka České pedagogické společnosti
členka redakční rady časopisu The New Educational Review (2013 - 2019 výkonná redaktorka) - SCOPUS
členka mezinárodní redakční rady recenzovaného časopisu Historical Encounters. A journal of historical consciousness, historical cultures, and history education (Austrálie) - WoS, SCOPUS Q1
členka redakční rady recenzovaného časopisu Civilia - odborná revue pro didaktiku společenských věd
členka redakční rady časopisu Edukácia. Vedecko-odborný časopis
členka ediční rady Nakladatelství Epocha v Praze
členka Česko-německé komise pro školní učebnice
členka Česko-polské pracovní skupiny pro učebnice
hodnotitelka Národního akreditačního úřadu pro vzdělávací oblast Učitelství (2015 - 2016 členka Stálé pracovní skupiny pro oborové didaktiky Akreditační komise České republiky)
oponentka habilitačních a disertačních prací, předsedkyně a členka komisí doktorských zkoušek (FF UK v Praze, PedF UPOL v Olomouci, FF UK v Bratislavě, FF OU, UMB v Banské Bystrici)
recenzentka MŠMT pro udělování schvalovacích doložek učebnicím
 

Jazykové znalosti

Němčina
C1, státní magisterská zkouška 1996
Angličtina
B1
 
Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.

Zobrazit všechny publikaceNepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
soundcloud
social hub