Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Rektorát

Daniela Rywiková


titul, jméno, příjmení:PhDr. Daniela Rywiková, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: DM 205, budova DM
funkce:proděkanka pro zahraniční a vnější vztahy
obor činnosti:umění středověku, vizuální kultura pozdního středověku, křesťanská ikonografie
katedra / středisko (fakulta): Katedra dějin umění a kulturního dědictví (Filozofická fakulta)
Děkanát Filozofické fakulty
Centrum vizuálních studií (Pedagogická fakulta)
Centrum pro stud.střed.společnosti-Vivarium (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2001
e-mail:Nenalezen žádný záznam.Bekyně a kazatelé. Mezi mravním ideálem, homiletikou a pastorační praxí v českých zemích 14.-16. století
Daniela Rywiková, Jana Grollová
Rok: 2022, Veduta - Ostravská univerzita
odborná kniha

Eucharistielehre und ihre Reflexion in der Kunst der bohmischen Reformation
Daniela Rywiková
Rok: 2022, Stift Klosterneuburg im Delta X Verlag
kapitola v odborné knize

Sola Superbia Destruit Omnia: The Female Monster in Liber Depictus as a Polysemantic Image of the Spiritual Malformation and the Fallen World
Daniela Rywiková
Rok: 2022, Archaeopress
kapitola v odborné knize

Hanging at the Crossroads. The Crucifixion in the Prague Edition of Mater verborum
Daniela Rywiková
Rok: 2021, Umění
článek v odborném periodiku

Premodern History and Art through the Prism of Gender in East-Central Europe
Daniela Rywiková, Michaela Antonín Malaníková
Rok: 2021
ediční a redakční práce

Čtvrtý lateránský koncil a české země ve 13. a 14. století
Robert Antonín, Daniela Rywiková, Dalibor Janiš, Richard Psík, Anna Pumprová
Rok: 2020, Nakladatelství Lidové noviny
odborná kniha

Speculum Mortis: The Image of Death in Late Medieval Bohemian Painting
Daniela Rywiková
Rok: 2020, Lexington Books
odborná kniha

Ars moriendi - The Krumlov Miscellanea and its Illuminations in the Service of Late Medieval Pastoral Care
Daniela Rywiková
Rok: 2018, Ústav dějin umění AV ČR
kapitola v odborné knize

Virtues and Vices Reformed? Visual Pastoralia in Fourteenth-Century Bohemian Art
Daniela Rywiková
Rok: 2018, Convivium
článek v odborném periodiku

Militia est vita hominis
Daniela Rywiková, Jana Grollová
Rok: 2013, Veduta
odborná kniha

Bekyně a kazatelé. Mezi mravním ideálem, homiletikou a pastorační praxí v českých zemích 14.-16. století
Daniela Rywiková, Jana Grollová
Rok: 2022, Veduta - Ostravská univerzita
odborná kniha

Eucharistielehre und ihre Reflexion in der Kunst der bohmischen Reformation
Daniela Rywiková
Rok: 2022, Stift Klosterneuburg im Delta X Verlag
kapitola v odborné knize

Royal Nunneries at the Center of Medieval Europe Art, Architecture, Aesthetics (13th- 14th Centuries)
Daniela Rywiková, Tanja Michalsky, Elisabetta Scirocco
Rok: 2022, CONVIVIUM
článek v odborném periodiku

Royal Nunneries at the Center of Medieval Europe: Art, Architecture, Aesthetics (13th-14th Centuries)
Daniela Rywiková, Klára Benešovská, Tanja Michalsky, Elisabetta Scirocco
Rok: 2022
ediční a redakční práce

Sola Superbia Destruit Omnia: The Female Monster in Liber Depictus as a Polysemantic Image of the Spiritual Malformation and the Fallen World
Daniela Rywiková
Rok: 2022, Archaeopress
kapitola v odborné knize

The Bible of the Hussite Priest and its devotional contexts
Daniela Rywiková
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Rich Poor Clares of Medieval Český Krumlov: Clausura, Materiality, and Visuality
Daniela Rywiková
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Art, Gender and Identity: Medieval Idiosyncratic Iconography and its Interpretations
Daniela Rywiková
Rok: 2021
ostatní

Death Multiplied: The Legend of the Three Living and the Three Dead in Bohemian Art in the Context of Late Medieval Religious Practice
Daniela Rywiková
Rok: 2021, Brepols
kapitola v odborné knize

Hanging at the Crossroads. The Crucifixion in the Prague Edition of Mater verborum
Daniela Rywiková
Rok: 2021, Umění
článek v odborném periodiku

Introduction: Premodern History and Art through the Prism of Gender
Daniela Rywiková, Michaela Antonín Malaníková
Rok: 2021, Lexington Books
kapitola v odborné knize

?Jiný? Zákon a Milost v kostele sv. Václava v Moravské Ostravě. Konfesijní identita, komunikace a umělecká inovace
Daniela Rywiková
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Medieval Art in the Czech Lands through the Prism of Gender: The Visual Culture of Female Monasteries in Medieval Bohemia and Moravia
Daniela Rywiková
Rok: 2021, LEXINGTON BOOKS
kapitola v odborné knize

Premodern History and Art through the Prism of Gender in East-Central Europe
Daniela Rywiková, Michaela Antonín Malaníková
Rok: 2021
ediční a redakční práce

The Body in Motion and the Wandering Mind. The Visual Arts in the Service of Late Medieval Virtual Pilgrims
Daniela Rywiková
Rok: 2021, Artefactum, nakladatelství ústavu dějin uměn AV ČR, v. v. i.,
kapitola v odborné knize

Čtvrtý lateránský koncil a české země ve 13. a 14. století
Robert Antonín, Daniela Rywiková, Dalibor Janiš, Richard Psík, Anna Pumprová
Rok: 2020, Nakladatelství Lidové noviny
odborná kniha

Čtvrtý lateránský koncil a vizuální kultura 13. a 14. století
Daniela Rywiková
Rok: 2020, NLN
kapitola v odborné knize

Speculum Mortis: The Image of Death in Late Medieval Bohemian Painting
Daniela Rywiková
Rok: 2020, Lexington Books
odborná kniha

Zapomenuté ženy
Daniela Rywiková
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ars moriendi. Umírání a smrt v umění pozdního středověku
Daniela Rywiková
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Art and Devotion in the Female Religious Communities of Late Medieval Český Krumlov
Daniela Rywiková
Rok: 2019, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Gendered Heresy? Figura millitis katolici and Frau Welt in the Brixen Cloister
Daniela Rywiková
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hřích a smrt: Krumlovský sborník v kontextu náboženské praxe pozdního středověku
Daniela Rywiková
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

In that housel Thou art all runishly The Eucharist in the Religious and Visual Culture of the Czech Lands up to 1620
Daniela Rywiková
Rok: 2019, Umění - Art
článek v odborném periodiku

Introduction. Medieval Art in Central Europe in Outlines
Daniela Rywiková, Waldemar Józef Deluga
Rok: 2019, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Leonardo da Vinci a teorie umění vrcholné renesance
Daniela Rywiková
Rok: 2019, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Medieval and Early Modern Art in Central Europe
Daniela Rywiková, Waldemar Józef Deluga
Rok: 2019
ediční a redakční práce

Periferie nebo centrum? Ikonografie gotického umění Horního Slezska
Daniela Rywiková
Rok: 2019, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Podvojný klášter klarisek a menších bratří v Českém Krumlově
Daniela Rywiková
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Visualizing the Other in Late Medieval and Early Modern Art (1300-1550)
Daniela Rywiková, Waldemar Józef Deluga, Maria Gabriele Theisen, Jan Dienstbier, Dr. Teresa Pac
Rok: 2019
uspořádání konference, workshopu

Ars moriendi - The Krumlov Miscellanea and its Illuminations in the Service of Late Medieval Pastoral Care
Daniela Rywiková
Rok: 2018, Ústav dějin umění AV ČR
kapitola v odborné knize

Art and Devotion in the Female Religious Communities of Medieval Český Krumlov,
Daniela Rywiková
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Neviditelné ženy - Umění a ženské duchovní komunity v Českém Krumlově
Daniela Rywiková
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Female Monster in Liber depictus as a Polysemantic Image of the Spiritual Malformation and the Fallen World
Daniela Rywiková
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Virtues and Vices Reformed? Visual Pastoralia in Fourteenth-Century Bohemian Art
Daniela Rywiková
Rok: 2018, Convivium
článek v odborném periodiku

Angels, devils, and deathbed - visuality of ars moriendi and its transformations
Daniela Rywiková, Jan Dienstbier
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dějiny a umění českého středověku prizmatem genderu
Daniela Rywiková
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Jako fénix... Klášter minoritů a klarisek v Českém Krumlově ve světle nejnovějších poznatků
Daniela Rywiková, Roman Lavička
Rok: 2017, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Klášter českokrumlovských klarisek ve středověku a jeho vizuální kultura
Daniela Rywiková
Rok: 2017, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Mors ludens. Zabawa, rozrywka, groteska i personifikacje Śmierci w sztuce i dyskursie moralistycznym późnego średniowiecza
Daniela Rywiková
Rok: 2017, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku
kapitola v odborné knize

Nástěnné malby v českokrumlovském domě františkánských terciářek - bekyň
Daniela Rywiková
Rok: 2017, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Ordo et paupertas. Českokrumlovský klášter minoritů a klarisek ve středověku v kontextu řádové zbožnosti, kultury a umění
Daniela Rywiková, Roman Lavička
Rok: 2017
ediční a redakční práce

The Last Judgement in Czech Medieval Art and its Contexts
Daniela Rywiková
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Visualizing the Other: Bohemian Hussites in the 15th Century Central European Art
Daniela Rywiková
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ženské duchovní komunity a umění českého středověku
Daniela Rywiková
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Gendered Vices. Female Body and Visual Arts in Late Medieval Central Europe
Daniela Rywiková
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Göttingen, Universitätsbibliothek
Daniela Rywiková
Rok: 2016
působení v zahraničí

Imago mortis. Obraz smrti v českém umění pozdního středověku
Daniela Rywiková
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Medieval Art in Central Europe
Daniela Rywiková, Waldemar Deluga
Rok: 2016
uspořádání konference, workshopu

Mezi centrem a periferií. Umění hornoslezské gotiky v pozdním středověku
Daniela Rywiková
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Mixed Encounters. The Worlds of the Dead and the Living in the Late Medieval Art
Daniela Rywiková
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Multiplication of Death: The Legend of the Three Living and the Three Dead and Late Medieval Funerary Practice
Daniela Rywiková
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Playful Death: Death Dancing and Playing Chess as a Metaphor of the Late Medieval Society
Daniela Rywiková
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sin and Death Gendered: Female Identity in the Late Medieval Pastoral Care and Visual Culture
Daniela Rywiková
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Speculum mortis. Obraz Smrti v českém malířství pozdního středověku
Daniela Rywiková
Rok: 2016, Ostravská univerzita
odborná kniha

Tu mutaberis in me... Visual Arts Helping to Transform, Unite or Cure the Corrupted World?
Daniela Rywiková
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ars moriendi. Nástěnné malby v broumovském karneru v kontextu dobové pastorační praxe a homiletiky
Daniela Rywiková
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Klášter krumlovských klarisek a jeho vizuální kultura v kontextu pozdně středověké zbožnosti a pastorační praxe
Daniela Rywiková
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Klášter minoritů a klarisek v českém krumlově. Umění, zbožnost, architektura
Daniela Rywiková
Rok: 2015
ediční a redakční práce

Klášter minoritů a klarisek v Českém Krumlově. Umění, zbožnost, architektura
Daniela Rywiková, Pavol Černý, Jana Grollová
Rok: 2015, Veduta
odborná kniha

Klášter minoritů a klarisek v českém krumlově v kontextu řádové kultury, zbožnosti a světské moci pozdního středověku a raného novověku
Daniela Rywiková
Rok: 2015
uspořádání konference, workshopu

"Krásná jako Luna, čistá jako Slunce". Apokalyptická žena v Liber depictus jako alegorie monastického života
Daniela Rywiková, Daniela Rywiková
Rok: 2015, Veduta
kapitola v odborné knize

Religious Transformation in Early Modern Periphery. Law and Mercy: Image, Place and Communication in the Multi-confessional Community of 16th Century Ostrava
Daniela Rywiková
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Řím, Bibliotheka Hertziana
Daniela Rywiková
Rok: 2015
působení v zahraničí

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Daniela Rywiková
Rok: 2015
působení v zahraničí

Uniwersytet Karola Stefana Wyszyńskiego
Daniela Rywiková
Rok: 2015
působení v zahraničí

Veni sponsa Christi... Female Monastic Spirituality and Art in Late Medieval Bohemia
Daniela Rywiková
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

"Visual catechisms" in Bohemian Late Medieval Art
Daniela Rywiková
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Wprowadź mnie, królu, w twe komnaty. Kobieca duchowość monastyczna i sztuka na ziemiach czeskich późnego średniowiecza
Daniela Rywiková
Rok: 2015, Wydawnictwo DiG
kapitola v odborné knize

Body in Motion and Wandering Mind. The Visual Arts in Service of Late Medieval Travelers
Daniela Rywiková
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kunsthistorisches Institute in Florenz
Daniela Rywiková
Rok: 2014
působení v zahraničí

"Oculos tuos ad nos converte". Paraliturgie a vizuální komunikace jako prostředek spásy
Daniela Rywiková
Rok: 2014, Barrister & Principal
kapitola v odborné knize

Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov. Dvory řemesel - prezentace a uchování historických řemesel
Daniela Rywiková, Andrea Kožuszníková, David Majer
Rok: 2014
libreta, scénáře

Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov. Muzeální expozice
Daniela Rywiková, Andrea Kožuszníková, David Majer
Rok: 2014
libreta, scénáře

Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov. Stálá interaktivní expozice klášterního života a umění
Daniela Rywiková, Andrea Kožuszníková, David Majer
Rok: 2014
libreta, scénáře

Via viatores quaerit
Daniela Rywiková
Rok: 2014
uspořádání konference, workshopu

Ženská monastická spiritualita a umění v českých zemích pozdního středověku
Daniela Rywiková
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Militia est vita hominis
Daniela Rywiková, Jana Grollová
Rok: 2013, Veduta
odborná kniha

Mnichov, Zentralinstitut für Kunstgeschichte
Daniela Rywiková
Rok: 2013
působení v zahraničí

Reliéfy Svaté Rodiny ze Stonavy a zobrazování Kristovy ženské genealogie v umění pozdního středověku
Daniela Rywiková
Rok: 2013, Muzeum Těšínska
kapitola v odborné knize

Středověké prameny - úskalí jejich interpretace a zpřístupnění
Daniela Rywiková
Rok: 2013
uspořádání konference, workshopu

Středověké umění v digitální době
Daniela Rywiková
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Krumlov Miscellanea and its Illuminations in Service of Late Medieval Pastoral Care
Daniela Rywiková
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

UCO - University of Central Oklahoma
Daniela Rywiková
Rok: 2013
působení v zahraničí

V. Monumenta artis
Daniela Rywiková
Rok: 2013, Slezské zemské muzeum
kapitola v odborné knize

Neznámá kresba v brevíři svatojiřského kláštera a ženská monastická spiritualita 14. století
Daniela Rywiková
Rok: 2012, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

"Oculos tuos ad nos converte". Paraliturgie, obraz a vizuální komunikace jako prostředek spásy
Daniela Rywiková
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Oltář Reininghausův - pokus o novou interpretaci
Daniela Rywiková
Rok: 2012, Artefactum. Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i.
kapitola v odborné knize

The Influence of the Italian Art on the 14th century Bohemian Painting
Daniela Rywiková
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Král, který létal. Moravsko-slezské pomezí v kontextu středoevropského prostoru doby Jana Lucemburského
Daniela Rywiková
Rok: 2011
uspořádání konference, workshopu

Queen´s University Belfast
Daniela Rywiková
Rok: 2011
působení v zahraničí

Realita a vize. Vizuální kultura pozdně středověkého města v kontextu dobové mentality a zbožnosti
Daniela Rywiková
Rok: 2011, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Realita a vize. Vizuální kultura pozdně středověkého města v kontextu dobové zbožnosti
Daniela Rywiková
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Umění a zbožnost v první polovině 14. století v Čechách a na Moravě
Daniela Rywiková
Rok: 2011, Ostravské muzeum
kapitola v odborné knize

Zapomenutá kresba v brevíři svatojiřského kláštera v Praze a ženská monastická spiritualita 14. století
Daniela Rywiková
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

"V chlebnej tváři ty sě skrýváš..." Obraz Veraikonu v kontextu eucharistické zbožnosti pozdně středověkých Čech
Daniela Rywiková
Rok: 2010, Umění
článek v odborném periodiku

Zentralinstitut für Kunstgeschichte
Daniela Rywiková
Rok: 2010
působení v zahraničí

Eucharistická zbožnost v českých zemích pozdního středověku jako vizuální fenomén
Daniela Rywiková
Rok: 2009
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Gotická Evropa - kultura, umění, politika a zbožnost
Daniela Rywiková
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Iluminované rukopisy vévody z Berry
Daniela Rywiková
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kateřina Važíková, Madona ze Slezské Ostravy.Pokus o ikonografickou interpretaci a zařazení do kontextu středievropského umění
Daniela Rywiková
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Mezinárodní konference Gotické umění Slezska pořádaná Národním památkovým ústavem a městem Krnovem
Miloš Matěj, Daniela Rywiková
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Podzim středověku - umění pozdní gotiky
Daniela Rywiková
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Tajemství gotických katedrál
Daniela Rywiková
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Question of the Krumlov Miscellanea: The Chalice as Utraquist Symbol?
Daniela Rywiková
Rok: 2009, Umění
článek v odborném periodiku

Umění českého středověku
Daniela Rywiková
Rok: 2009
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Umění evropského středověku
Daniela Rywiková
Rok: 2009
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Bolestný Kristus a vizuální manifestace praesentia realis v umění pozdního středověku
Daniela Rywiková
Rok: 2008
stať ve sborníku

Realita, iluze nebo vize? K zobrazování Mše sv. Řehoře v umění pozdního středověku
Daniela Rywiková
Rok: 2008, Acta Historica Neosoliensia
článek v odborném periodiku

ŠŤASTNÁ, M. Socha ve městě.: Vztah architektury a plastiky v Ostravě ve 20. století.
Daniela Rywiková
Rok: 2008
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

ŠŤASTNÁ, M. Socha-architektura-veřejný prostor: Seminář ke grantovému výzkumu Socha ve městě.
Daniela Rywiková
Rok: 2008
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

VOREL, O., HOLÝ, P. Life Cycles
Daniela Rywiková
Rok: 2008
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

*Déšť many* v Jistebnickém kancionálu jako příklad utrakvistické ikonografie
Daniela Rywiková
Rok: 2007
stať ve sborníku

Eucharistický mlýn v českém graduálu z Luzernu - pokus o ikonologickou interpretaci
Daniela Rywiková
Rok: 2006
stať ve sborníku

'Říká blázen v srdci svém'. Zobrazení eucharistické hereze v Liber choralis královny Elišky Rejčky.
Daniela Rywiková, Iva Málková
Rok: 2006, Votobia
kapitola v odborné knize

Úvod do křesťanské ikonografie
Daniela Rywiková
Rok: 2006, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Zentralinstitut für Kunstgeschichte
Daniela Rywiková
Rok: 2006
působení v zahraničí

Holý, P. Karel Haruda. Rapsodická cesta k malbě
Daniela Rywiková
Rok: 2005
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Renesanční nástěnné malby v kostele sv. Václava v Moravské Ostravě. Ikonografická studie
Daniela Rywiková
Rok: 2005, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Rudolf von Ottenfeld. Rakouská armáda za napoleonských válek 1792-1815
Daniela Rywiková
Rok: 2005
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Thon, T. (ed.): J. E. Kypta. Čtyři varhaní sborníky (faksimilní vydání)
Daniela Rywiková
Rok: 2005
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Nový příspěvek ke stavebním dějinám kostela sv. Václava v Ostravě
Daniela Rywiková
Rok: 2001
stať ve sborníku

Tajemství a spletitost života
Daniela Rywiková
Rok: 2001, Ateliér. Čtrnáctideník současného výtvarného umění
článek v odborném periodiku

Od gotiky k renesanci - výtvarná kultura Moravy a Slezska 1400 - 1550 ve Slezském zemském muzeu v Opavě
Daniela Rywiková
Rok: 2000, Revue Společnost
článek v odborném periodiku

Jak zpodobnit nezpodobnitelné. K výstavě ostravského malíře Karla Harudy v havířovské galerii Spirála
Daniela Rywiková
Rok: 1998, Revue Společnost
článek v odborném periodiku

Postmoderna nebo středověk?
Daniela Rywiková
Rok: 1998, Revue Společnost
článek v odborném periodiku

V havířovském Triademu - Darina Krygiel a Monika Milerská
Daniela Rywiková
Rok: 1998, Revue Společnost
článek v odborném periodiku

Pavel Opočenský: Hmota díry
Daniela Rywiková
Rok: 1997, Revue Společnost
článek v odborném periodiku

Současné bulharské umění v Galerii Bonum
Daniela Rywiková
Rok: 1997, Revue Společnost
článek v odborném periodiku

Neumění pro neumění
Daniela Rywiková
Rok: 1995, Revue Společnost
článek v odborném periodiku

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůZkratkaNázev předmětu
BP1Bakalářská práce, seminář 1
BP2Bakalářská práce, seminář 2
BP3Bakalářská práce, seminář 3
CSTR1Středověké umění v českých zemích 1
CSTR2Středověké umění v českých zemích 2
DIPS2Diplomový seminář 2
EGKapitoly z evropské gotiky
ERENEvropská renesance
EROMAEvropské románské umění
ESTREUmění evropského středověku
HDUHistoriografie dějin umění
HIDU1Historiografie dějin umění 1
HIDU2Historiografie dějin umění 2
HRSUHistorický proseminář středověkého umění
IKONÚvod do ikonografie
ODEXOdborná exkurze
PVOI1Praxe v odborných institucích 1
RIRenesanční Itálie
RICRenesanční Itálie
RSERočníková seminární práce
STMALMalířství v českých zemích 11. - 16. st.
SUZStředověká společnost, umění a zbožnost
UDUÚvod do studia dějin umění
VIMK1Vizuální a mediální kultura 20. stol. 1
1CST1Středověké umění v českých zemích 1
1CST2Středověké umění v českých zemích 2
1HDU1Historiografie dějin umění 1
1HDU2Historiografie dějin umění 2
1PRAXPraxe v odborných institucích
1SBP1Seminář k bakalářské práci 1
1SBP2Seminář k bakalářské práci 2
1SZ1SZZ - Dějiny umění v českých zemích
1SZ2SZZ - Evropské dějiny umění
1SZ3SZZ - Památková péče a historiografie
1SZ3YSZZ - Památková péče a technické památky
1UDUMÚvod do studia dějin umění
2ESTRUmění evropského středověku
2RENIRenesanční Itálie
3PRAXPraxe v odborných institucích
3STUISoučasné teorie umění a interpretace
3SZ1SZZ - Dějiny umění v českých zemích
3SZ2SZZ - Dějiny umění stř. a vých. Evropy
3SZ3SZZ - Historiografie a teorie umění
3SZ3YSZZ - Teorie a dějiny památkové péče
3SZ4YSZZ - Techn. památky a péče o pr. dědic.
3VIZOObraz jako vizuální objekt
3VKDVVybrané kapit. z dějin výtvarné kultury
4ESTRUmění evropského středověku
4STUISoučasné teorie umění a interpretace
5AMETAkt. metod. přístupy a souč. teorie um.
7CST1Středověké umění v českých zemích 1
7CST2Středověké umění v českých zemích 2
7HRSUHistorický proseminář středověkého umění
7IKONÚvod do ikonografie
7OSCJOdborná stáž - cizí jazyk
7RECEČlánek recenzovaný v češtině
7SSUZStředověká společnost, umění a zbožnost
7UZ15Umění a zbožnost v českých zemích 15. st
7ZAMOZahraniční mobilita


AutorNázev práceTypRok
Slepička MartinKostel sv. Kateřiny Alexandrijské v Ostravě-Hrabovérigorózní 2020 
Folvarčný JanTěžba stříbra ve středověké Kutné Hoře - ikonografické pramenydiplomová 2021 
Slepička MartinIkonografie sv. Jeronýma v českém středověkém uměnídiplomová 2018 
Hubáčková JanaUmělecká produkce Jednoty bratrské na Moravě v 16. stoletídiplomová 2017 
Šindlerová VeronikaGotické kostely v Podbeskydí a jejich architektura.diplomová 2017 
Kozlová AndreaIkonografie Posledního soudu v českém umění 13. - 15. stoletídiplomová 2012 
Petrovičová RadkaZobrazování nauky o sedmi svátostech v umění českého středověkudiplomová 2011 
Jurečka DavidZobrazování kalicha ve scénách Kristových pašijí v českém malířství 14. a 15. stoletídiplomová 2010 
Važíková KateřinaGotické nástěnné malby v kostele sv. Václava v Opavědiplomová 2010 
Bortlová MichaelaStředověké nástěnné malby v Krnovědiplomová 2009 
Rychlý RomanZnázorňování šermu v českých středověkých iluminovaných rukopisechdiplomová 2009 
Novák JosefStavební dějiny kostela Sv. Václava v Moravské Ostravěbakalářská 2021 
Svobodová KateřinaZobrazování Židů v pasionálu abatyše Kunhutybakalářská 2021 
Adamusová KateřinaRelikviář svatého Maurabakalářská 2020 
Hlinová KristínaDejiny františkánskeho kláštorného kostola v Okoličnom v stredoveku a jeho spojenie s Majstrom z Okoličnéhobakalářská 2020 
Jámborová TerezaBývalý benediktýnský klášter v Orlovébakalářská 2020 
Kubišová LenkaStreet art a jeho transformace ve veřejném prostorubakalářská 2020 
Franková NikolKlášter minoritů a klarisek v Opavě: architektura a dějinybakalářská 2019 
Kravalová PetraRenesanční obraz Kristova příbuzenstva ve sbírkách GVUO v Ostravěbakalářská 2019 
Trojanová BarboraDrolerie v antifonáři Elišky Rejčkybakalářská 2019 
Kašparová JulieZobrazení sv. Longina ve scénách Ukřižování v českém umění 14. stoletíbakalářská 2018 
Folvarčný JanPodvojný klášter minoritů a klarisek v Opavěbakalářská 2017 
Makytová EvaRománský kostel sv. Prokopa v Záboří nad Labembakalářská 2017 
Haliarska LauraMše sv. Řehoře v 15 stoletíbakalářská 2016 
Janečková LucieKult a zobrazování sv. Anny Samotřetí v umění českého středověku.bakalářská 2016 
Slepička MartinIkonografie církevních otců v českém středověkém umění 13. - 15. stoletíbakalářská 2016 
Suchánková MiroslavaPatnáct znamení konce světa v kapli sv. Kříže v Opavě - Kateřinkách.bakalářská 2016 
Hubáčková JanaLutherova alegorie Zákonu a Milosti v umění české renesance.bakalářská 2015 
Dorociaková ZuzanaSvětecké cykly v českém středověkém monumentálním malířstvíbakalářská 2012 
Kozielová KarolínaIkonografie Ducha svatého v umění českého středověku - ikonografický katalogbakalářská 2012 
Klepáčová LenkaDeskový obraz Nejsvětější Trojice z kostela Nanebevzetí Panny Marie v Opavěbakalářská 2011 
Plečka JanZobrazování Jana Husa v českém umění 15. stoletíbakalářská 2011 
Rada JakubNámět sedícího Bolestného Krista ve slezském umění 15. a 16. stoletíbakalářská 2010 
Schneider MichalZobrazování Bolestného Krista v českém umění 14. a 15. stoletíbakalářská 2010 
Kolečková BarboraJan Žižka v českém umění a historiografii 15. - 16. stoletíbakalářská 2009 
Kozlová AndreaZobrazování Posledního soudu v umění českého středověkubakalářská 2009 
Paxa RichardPlaneta Venuše, astrologická symbolika v evropském a českém umění v 14.-15. stoletíbakalářská 2009 
Vavrošová TerezieIkonografie Nejsvětější Trojice v českém umění 12. - 15. stoletíbakalářská 2009 
Minářová KateřinaNástěnné malby v kostele Neposkvrněného početí Panny Marie ve Starém Městě u Bruntálubakalářská 2008 
Tobiášová VeronikaGotické nástěnné malby v okrese Svitavybakalářská 2008 
Bortlová MichaelaStředověké nástěnné malby v kostele sv. Ducha, sv. Barbory a sv. Alžběty Durynské v Krnověbakalářská 2007 
Nováková MichaelaDeskový obraz Ukřižování z Hlučínabakalářská 2007 
Rychlý RomanZnázorňování šermu v Krumlovském sborníkubakalářská 2007 
Sedláčková JanaPozdně gotický oltář z Orlovébakalářská 2007 
Jurečka DavidVýznam a zobrazování kalicha v umění českého vrcholného a pozdního středověkubakalářská 2006 
Važíková KateřinaMadona ze Slezské Ostravy - pokus o ikonografickou interpretaci a zařazení do kontextu středoevropského uměníbakalářská 2006 


Společný postup filozofických fakult v oblasti zvyšování kvality a prestiže humanitních a společenských věd II.
Hlavní řešitelPhDr. Daniela Rywiková, Ph.D.
Období1/2020 - 12/2020
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Utváření jinakosti ve středověké Evropě
Hlavní řešitelPhDr. Daniela Rywiková, Ph.D.
Období1/2018 - 12/2020
PoskytovatelInstitucionální podpora
Stavukončený
Společný postup filozofických fakult v oblasti zvyšování kvality a prestiže humanitních a společenských věd
Hlavní řešitelPhDr. Daniela Rywiková, Ph.D.
Období1/2019 - 12/2019
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Čechy - Morava - Rakousko: Vzájemné vztahy v umění a dějinách středověku
Hlavní řešitelPhDr. Daniela Rywiková, Ph.D.
Období4/2019 - 4/2019
PoskytovatelAction
Stavukončený
Středověké prameny - úskalí jejich interpretace a zpřístupnění II
Hlavní řešitelPhDr. Daniela Rywiková, Ph.D.
Období1/2014 - 12/2014
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Středověké prameny - úskalí jejich interpretace a zpřístupnění
Hlavní řešitelPhDr. Daniela Rywiková, Ph.D.
Období1/2013 - 12/2013
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
TikTok
soundcloud
rss
social hub