OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Rektorát

Roman Hájek

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.
místnost, podlaží, budova: R 206, budova R
funkce:prorektor pro strategii a rozvoj
obor činnosti:hematoonkologie
katedra / středisko (fakulta): Katedra interních oborů (Lékařská fakulta)
Rektorát
telefon, mobil: 553 46 1013
597 372 091
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.

Zobrazit všechny publikaceNepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.JSME OSTRAVSKÁ = MODERNÍ, INSPIRATIVNÍ A ATRAKTIVNÍ MÍSTO PRO KVALITNÍ STUDIUM
Hlavní řešitelprof. MUDr. Roman Hájek, CSc.
Období5/2017 - 12/2022
PoskytovatelRektorát, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Stavřešený
Klonální diverzifikace aberantních plazmatických buněk u amyloidózy lehkých řetězců imunoglobulinů
Hlavní řešitelprof. MUDr. Roman Hájek, CSc.
Období5/2015 - 12/2018
PoskytovatelIGA MZd
Stavřešený
Mikroprostředí kostní dřeně u mnohočetného myelomu: Aplikace 2D a 3D in vitro modelu s využitím pacient specifických mezenchymálních kmenových buněk derivovaných z iPSCs
Hlavní řešitelprof. MUDr. Roman Hájek, CSc.
Období8/2016 - 7/2017
PoskytovatelKatedra interních oborů, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavřešený
Podpora přípravy klíčových projektů OU v operačních programech EU pro nové programovací období
Hlavní řešitelprof. MUDr. Roman Hájek, CSc.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavřešený
Zahájení dlouhodobého výzkumu u monoklonálních gamapatií
Hlavní řešitelprof. MUDr. Roman Hájek, CSc.
Období12/2014 - 12/2015
PoskytovatelLékařská fakulta, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
Zavedení metody sekvenování nové generace (next generation sequencing) v rámci screeningu hereditárních amyloidóz v České republice/ Dotační titul 2
Hlavní řešitelprof. MUDr. Roman Hájek, CSc.
Období9/2014 - 8/2015
PoskytovatelLékařská fakulta, Přírodovědecká fakulta, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
Dynamics of microRNA and cellfree DNA profiles during multiple myeloma progression
Hlavní řešitelprof. MUDr. Roman Hájek, CSc.
Období1/2014 - 12/2014
PoskytovatelOstatní projekty ze zahr. prostředků
Stavukončený
Zavedení a využití metody separace jednotlivých buněk pomocí imunofluorescenčních metod a následné aplikace v hematoonkologii
Hlavní řešitelprof. MUDr. Roman Hájek, CSc.
Období10/2013 - 12/2014
PoskytovatelLékařská fakulta, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
instagram
facebook
youtube
twitter
linked in
rss
social hub