OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Rektorát

Jan Lata

rektor Ostravské univerzity


„Nestát v cestě dobrým věcem.“

Jan Lata

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:prof. MUDr. Jan Lata, CSc.
místnost, podlaží, budova:
funkce:rektor
obor činnosti:interna
katedra / středisko (fakulta): Katedra interních oborů (Lékařská fakulta)
Děkanát Lékařské fakulty
Rektorát
telefon, mobil: 553 46 1001
e-mail:
osobní WWW stránka:http://www.janlata.czNenalezen žádný záznam.Všechny publikace

Ševčík, P., Matějovič, M., Černý, V., Cvachovec, K., Chytra, I., Hájek, M., Chýlek, V., Kula, R., Lata, J., Máca, J., Rožnovský, L., Tichý, J., Zaoral, T., Zoubková, R. a a. kol., Intenzivní medicína. 3. vyd. Praha 5: Galén, 2014. 1195 s. ISBN 978-80-7492-066-0.
Dítě, P., Novotný, I., Lata, J., Vaníček, J. a Bulik, M. Endoscopic Drainage Treatment of Pancreatic Pseudocysts. HEPATO-GASTROENTEROL. 2013, č. 60, s. 1773-1777. ISSN 0172-6390.
Lata, J. a Vaňásek, T. Léčba portální hypertenze. Lékařské listy. 2013, s. 34-36. ISSN 0044-1996.
Kianička, B., Lata, J., Novotný, I., Dítě, P. a Vaníček, J. Single balloon enteroscopy for endoscopic retrograde cholangiography in patients with Roux-en-Y hepaticojejuno anastomosis. WORLD J GASTROENTERO. 2013, roč. 19, s. 8047-8055. ISSN 1007-9327.
Dítě, P., Trna, J., Kinkor, Z., Novotný, I., Lata, J., Kianička, B. a Hermanová, M. Unusual Multiorgan Immunoglobulin G4 (IgG4) Inflammation: Autoimmune Pancreatitis, Mikulicz Syndrome, and IgG4 Mastitis. Gut and Liver. 2013, roč. 7, s. 621-624. ISSN 1976-2283.
Lata, J. Diagnosis and treatment of autoimmune hepatitis. DIGEST DIS. 2012, roč. 30, s. 212-215. ISSN 0257-2753.
Lata, J. Hepatorenal syndrome. WORLD JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY. 2012, roč. 18, s. 4978-4984. ISSN 1007-9327.
Novotný, I., Dítě, P., Trna, J., Lata, J., Husová, L. a Geryk, E. Immunoglobulin G4-Related Cholangitis: A Variant of IgG4-Related Systemic Disease. DIGEST DIS. 2012, roč. 30, s. 216-219. ISSN 0257-2753.
Lata, J. a Juránková, J. Střevní mikroflóra, slizniční bariéra a probiotika u některých interních chorob. Medicína pro praxi. 2012, roč. 9, s. 106-112. ISSN 1214-8687.
Dítě, P., Novotný, I., Lata, J., Růžička, M., Geryk, E. a Kianička, B. Autoimunitní forma chronické pankreatitidy a IgG4 pozitivní sklerotizující cholangitida. Vnitřní lékařství. 2011, roč. 57, s. 254-257. ISSN 0042-773X.
Dítě, P., Novotný, I., Kinkor, Z., Hermanová, M., Trna, J., Lata, J., Růžička, M., Přecechtělová, M. a Kianička, B. Autoimunní forma chronické pankreatitidy a IgG4 pozitivní mastitida. Gastroentrologie a hepatologie. 2011, roč. 65, s. 22-25. ISSN 1804-7874.
Lata, J., Fejfar, T., Hůlek, P., Mareček, Z., Petrtýl, J., Procházka, V., Špičák, J., Tozzi, I., Vaňásek, T., Zdeněk, P., Brůha, R. a Drastich, P. Doporučený postup pro diagnostiku a léčbu krvácení do zažívacího traktu při portální hypertenzi. Gastroenterologie a hepatologie. 2011, roč. 65, s. 141-142. ISSN 1804-7874.
Lata, J. a Vaňásek, T. Farmakoterapie onemocnění jater a biliárních cest. In: Farmakoterapie v gastroenterologii. 1. vyd. Praha: Galén, 2011. s. 127-154. ISBN 978-80-7262-704-2.
Lata, J., Mrlianová, H., Stibůrek, O., Nožička, J., Čermáková, Z., Gottwaldová, J. a Drozd, P. Keratinové fragmenty jako sérologický ukazatel u nemocných s jaterní chorobou. Vniřní lékařství. 2011, roč. 57, č. 57, s. 1025-1028. ISSN 0042-773X.
Lata, J. a Příbramská, V. Nealkoholická steatohepatitida, možnosti diagnostiky keratinovými fregmenty a léčba. Medicína pro praxi. 2011, roč. 8, č. 8, s. 321-324. ISSN 1214-8687.
Dítě, P., Novotný, I., Kianička, B., Lata, J. a Floreánová, K. Postavení blokátorů protonové pumpy v terapii stavů indukovaných žaludeční kyselinou chlorovodíkovou. Medicína po promoci. 2011, roč. 12, s. 3-6. ISSN 1212-9445.
Lata, J., Kopáčová, M. a Vítek, P. Probiotics in hepatology. WORLD J GASTROENTERO. 2011, roč. 2011, č. 17, s. 2890-2896. ISSN 1007-9327.
Tacheci, I., Lata, J., Rejchrt, S., Kopáčová, M. a Bureš, J. Standard ČGS pro kapslovou endoskopii tenkého střeva. Gastroenterologie a hepatologie. 2011, roč. 65, č. 65, s. 195-201. ISSN 1804-7874.
Lata, J. a Juránková, J. Střevní mikroflóra, slizniční bariéra a probiotika u některých interních chorob. -. 2011, roč. 13, s. 63-69. ISSN 1212-7299.
Lata, J. Terapie ascitu a hepatorenálního syndromu. In: Farmakoterapie v gastroenterologii. 1. vyd. Praha: Galén, 2011. s. 155-165. ISBN 978-80-7262-704-2.
Dítě, P., Lata, J., Nechutová, H. a Kianička, B. Autoimmune Pancreatitis - Recent Advances. DIGEST DIS. 2010, roč. 28, s. 334-338. ISSN 0257-2753.
Lata, J. Gastroenerologie. 1. vyd. Praha 5: Galén, 2010. 256 s. ISBN 978-80-7262-692-2.
Lukáš, M., Lata, J., Vaňásek, T., Ďuricová, D. a Dítě, P. Gastroenterologie. In: Interna. 1. vyd. Praha: Stanislav Juhaňák - Triton, 2010. s. 372-457. ISBN 978-80-7387-423-0.
Lata, J. a Dítě, P. Chronic Liver Diseases as Liver Tumor Precursors. DIGEST DIS. 2010, roč. 28, č. 28, s. 596-599. ISSN 0257-2753.


Nenalezen žádný záznam.Nenalezen žádný záznam.Projektová dokumentace - City Kampus - Centrum zdravého pohybu
Hlavní řešitelprof. MUDr. Jan Lata, CSc.
Období6/2017 - 12/2017
PoskytovatelMoravskoslezský kraj
Stavřešený
Posílení vědeckých pracovišť Ostravské univerzity v Ostravě
Hlavní řešitelprof. MUDr. Jan Lata, CSc.
Období7/2012 - 6/2015
PoskytovatelOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Stavukončený
Posílení vědeckých týmů Ostravské univerzity v Ostravě
Hlavní řešitelprof. MUDr. Jan Lata, CSc.
Období7/2012 - 6/2015
PoskytovatelOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Stavukončený
Infrastruktura pro realizaci lékařských a souvisejících sociálních a přírodovědných oborů a výzkumu Ostravské univerzity
Hlavní řešitelprof. MUDr. Jan Lata, CSc.
Období11/2011 - 3/2015
PoskytovatelRektorát, OP VaVpI (Výzkum a vývoj pro inovace)
Stavv udržitelnosti
facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub