FAQ

Rektorát
Ostravské univerzity
Dvořákova 7
701 03 Ostrava

e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz
telefon: 597 091 111, 553 461 111

  
cz   en


Personální složení


Úsek rektora
Rektor
Lata Jan, prof. MUDr., CSc. e-mail: jantečkalatazavináčosutečkacz
rektor
 
telefon: 553 46 1001, 597 09 1001
 
Kancelář rektora
Šumberová Monika, Mgr. e-mail: monikatečkasumberovazavináčosutečkacz
kancléřka
 
telefon: 553 46 2335, 597 09 2335
603 579 618
553 46 1003, 597 09 1003
 
Sekretariát rektora a prorektorů
Sýkorová Karin, Mgr. e-mail: karintečkasykorovazavináčosutečkacz
činnost: asistentka rektora
 
telefon: 553 46 1002, 597 09 1002
596 118 219 (fax)
 
Chocholová Kateřina, Ing. e-mail: katerinatečkachocholovazavináčosutečkacz
činnost: sekretariát prorektorů
 
telefon: 553 46 1016, 597 09 1016
 
Oddělení PR a Marketingu
Soustružník Adam, Mgr. e-mail: adamtečkasoustruznikzavináčosutečkacz
vedoucí oddělení PR a marketingu, tiskový mluvčí
činnost: vztahy s veřejností, komunikace s médii, propagace univerzity, marketing, fundraising, organizace oficiálních akcí univerzity
 
telefon: 553 46 1014, 597 09 1014
724 919 614
 
Wantulová Andrea, Ing. e-mail: andreatečkawantulovazavináčosutečkacz
šéfredaktorka OU@live, referentka PR a marketingu
činnost: vztahy s veřejností, editorská a reportérská činnost, koordinace popularizačních, společenských a kulturních akcí univerzity
 
telefon: 775 605 888
553 46 1017, 597 09 1017
 
Fabík Tomáš, Mgr. e-mail: tomastečkafabikzavináčosutečkacz
referent PR, grafik
 
telefon: 553 46 1024, 597 09 1024
737 339 110
 
Fric Jan, Mgr. e-mail: jantečkafriczavináčosutečkacz
činnost: správa sociálních sítí OU (studijní stáž)
 
telefon: 605 861 234
 
Gerthnerová Tereza, MgA. e-mail: terezatečkagerthnerovazavináčosutečkacz
referentka oddělení PR a marketingu
činnost: vztahy s veřejností, fotografování, koordinace popularizačních, společenských a kulturních akcí univerzity, koordinace projektu Absolventi OU
 
telefon: 732 316 522
553 46 1049, 597 09 1049
 
Slivková Markéta, Bc. e-mail: przavináčosutečkacz
asistentka oddělení PR a marketingu
činnost: administrativa, příprava celouniverzitních akcí
 
telefon: 553 46 1017, 597 09 1017
732 313 749
 
Referát interního auditu a kontroly
Fiřtová Marcela, Ing. e-mail: marcelatečkafirtovazavináčosutečkacz
činnost: interní auditor
 
telefon: 553 46 1009, 597 09 1009
 
Kováčová Marta, Ing. e-mail: martatečkakovacovazavináčosutečkacz
činnost: interní auditor
 
telefon: 553 46 1035, 597 09 1035
 
Referát strategické analýzy
Juráš Jan, Ing. e-mail: jantečkajuraszavináčosutečkacz
činnost: referent
 
telefon: 553 46 1070, 597 09 1070
 
Referát bezpečnosti práce a požární ochrany
Zimný Martin, Ing. e-mail: martintečkazimnyzavináčosutečkacz
činnost: technik PO, BOZP
 
telefon: 553 46 1019, 597 09 1019
 
Úsek prorektora pro strategii a rozvoj
Prorektor pro strategii a rozvoj
Hájek Roman, prof. MUDr., CSc. e-mail: romantečkahajekzavináčosutečkacz
prorektor pro strategii a rozvoj
 
telefon: 553 46 1013, 597 09 1013
597 372 091
 
Oddělení pro podporu projektů
Svoboda Petr, Ing. e-mail: petrtečkasvobodazavináčosutečkacz
vedoucí Oddělení pro podporu projektů OU
činnost: projektové řízení, rozvojové projekty MŠMT
 
telefon: 553 46 4001, 597 09 4001
603 512 361
 
Hladká Jiřina, Bc. e-mail: jirinatečkahladkazavináčosutečkacz
činnost: finanční manažerka Oddělení pro podporu projektů, manažer výzev OP ČR - PL
 
telefon: 553 46 4009, 597 09 4009
553 46 1016, 597 09 1016
 
Fajkisová Iva, Ing. e-mail: ivatečkafajkisovazavináčosutečkacz
činnost: referentka Oddělení pro podporu projektů, manažer výzev OP ČR-SK
 
telefon: 553 46 4050, 597 09 4050
 
Kaštovská Adriana, Bc. e-mail: adrianatečkakastovskazavináčosutečkacz
činnost: referentka Oddělení pro podporu projektů, manažer výzev OP ŽP
 
telefon: 553 46 4007, 597 09 4007
 
Lazarová Pavla, Ing. e-mail: pavlatečkalazarovazavináčosutečkacz
činnost: Oddělení pro podporu projektů, manažer výzev dotací MSK, SM Ostrava, další dotační příležitosti. Udržitelnost projektů.
 
telefon: 553 46 4006, 597 09 4006
 
Potáčová Anna, Mgr., Ph.D. e-mail: annatečkapotacovazavináčosutečkacz
činnost: referentka Oddělení pro podporu projektů, manažer výzev OP VVV - PO 2, OPZ
 
telefon: 553 46 4003, 597 09 4003
 
Repaňová Helena, Mgr. e-mail: helenatečkarepanovazavináčosutečkacz
činnost: projektová manažerka Oddělení pro podporu projektů, manažer výzev OP VVV - PO3, IROP
 
telefon: 553 46 4010, 597 09 4010
 
Řepková Kamila, Ing. e-mail: kamilatečkarepkovazavináčosutečkacz
činnost: finanční a projektové řízení, manažer výzev OP VVV – PO1, OP PIK, EASI a komunitární projekty
 
telefon: 553 46 4002, 597 09 4002
 
Úsek prorektora pro studium a celoživotní vzdělávání
Prorektorka pro studium a celoživotní vzdělávání
Petrucijová Jelena, doc. PhDr., CSc. e-mail: jelenatečkapetrucijovazavináčosutečkacz
prorektorka pro studium a celoživotní vzdělávání
 
telefon: 553 46 3123, 597 09 3123
553 46 1010, 597 09 1010
 
Referát
Kolářová Zdenka e-mail: zdenkatečkakolarovazavináčosutečkacz
činnost: referentka
 
telefon: 553 46 1011, 597 09 1011
 
Rendlová Simona, Ing. e-mail: simonatečkarendlovazavináčosutečkacz
činnost: referentka
 
telefon: 553 46 1006, 597 09 1006
 
Thiemlová Marcela, Ing. e-mail: marcelatečkathiemlovazavináčosutečkacz
činnost: referentka
 
telefon: 553 46 1012, 597 09 1012
 
Centrum Pyramida
Figala Petr e-mail: petrtečkafigalazavináčosutečkacz
činnost: referent
 
telefon: 553 46 1234, 597 09 1234
733 784 095
 
Úsek prorektora pro řízení vědy a tvůrčí činnosti
Prorektor pro vědu a tvůrčí činnost
Drozd Pavel, doc. Mgr., Ph.D. e-mail: paveltečkadrozdzavináčosutečkacz
prorektor pro vědu a tvůrčí činnost
 
telefon: 553 46 2311, 597 09 2311
553 46 1013, 597 09 1013
775 160 971
 
Referát vědy
Cibulcová Alena, Ing. e-mail: alenatečkacibulcovazavináčosutečkacz
činnost: referentka (referát VaV)
 
telefon: 553 46 4004, 597 09 4004
 
Straňák Lukáš, Bc. e-mail: lukastečkastranakzavináčosutečkacz
činnost: referent (referát VaV)
 
telefon: 553 46 4008, 597 09 4008
 
Úsek prorektora pro řízení mezinárodních vztahů
Prorektor pro mezinárodní vztahy
Tomášková Renáta, Mgr., Dr. e-mail: renatatečkatomaskovazavináčosutečkacz
prorektor pro mezinárodní vztahy
 
telefon: 553 46 1900, 597 09 1900
553 46 1007, 597 09 1007
 
International Office
Adamiková Ivana, Mgr. e-mail: ivanatečkaadamikovazavináčosutečkacz
vedoucí oddělení
 
telefon: 553 46 1007, 597 09 1007
 
Danihelková Kamila, Mgr. e-mail: kamilatečkadanihelkovazavináčosutečkacz
referentka zahraničních vztahů
činnost: referentka zahraničních vztahů, institucionální koordinátor programu Erasmus+
 
telefon: 553 46 1015, 597 09 1015
 
Úsek kvestora
Kvestor
Nevludová Iveta, Ing. e-mail: ivetatečkanevludovazavináčosutečkacz
kvestorka
 
telefon: 731 444 480
553 46 1004, 597 09 1004
 
Sekretariát a personalistika
Dráberová Karina, Ing. e-mail: karinatečkadraberovazavináčosutečkacz
činnost: sekretariát kvestora
 
telefon: 734 504 754
553 46 1005, 597 09 1005
 
Oslizloková Anna, Bc. e-mail: annatečkaoslizlokovazavináčosutečkacz
personalistka rektorátu
 
telefon: 553 46 1058, 597 09 1058
 
Právní útvar
Lokajová Barbora, Mgr. e-mail: barboratečkalokajovazavináčosutečkacz
činnost: referentka pro zadávání veřejných zakázek
 
telefon: 553 46 1023, 597 09 1023
 
Holínková Renáta, Mgr. e-mail: renatatečkaholinkovazavináčosutečkacz
činnost: referentka pro zadávání veřejných zakázek
 
telefon: 553 46 1026, 597 09 1026
 
Kočířová Renáta, Mgr. e-mail: renatatečkakocirovazavináčosutečkacz
činnost: právník
 
telefon: 553 46 1027, 597 09 1027
739 329 082
 
Nádvorníková Tereza, Mgr. e-mail: terezatečkanadvornikovazavináčosutečkacz
činnost: právník
 
telefon: 553 46 1042, 597 09 1042
 
Vodičková Klára, Ing. e-mail: klaratečkavodickovazavináčosutečkacz
činnost: referentka pro zadávání veřejných zakázek
 
telefon: 553 46 1043, 597 09 1043
 
Ekonomický útvar
Lenert Jan, Ing. e-mail: jantečkalenertzavináčosutečkacz
vedoucí ekonomického útvaru
 
telefon: 553 46 1028, 597 09 1028
774 444 344
 
Beierová Eva e-mail: evatečkabeierovazavináčosutečkacz
činnost: skladový referent
 
telefon: 553 46 1036, 597 09 1036
 
Benešová Jana e-mail: janatečkabenesovazavináčosutečkacz
činnost: referent podatelny
 
telefon: 553 46 1045, 597 09 1045
 
Benková Martina e-mail: martinatečkabenkovazavináčosutečkacz
činnost: referent správy majetku
 
telefon: 553 46 1033, 597 09 1033
 
Navrátilová Dagmar, Ing. e-mail: dagmartečkanavratilovazavináčosutečkacz
vedoucí útvaru ubytování
činnost: provozní ekonom
 
telefon: 553 46 1029, 597 09 1029
734 423 978
 
Šímová Eva, Mgr. e-mail: evatečkasimovazavináčosutečkacz
činnost: referent spisové služby
 
telefon: 553 46 1044, 597 09 1044
553 46 1078, 597 09 1078
 
Vašková Lenka, Bc. e-mail: lenkatečkavaskovazavináčosutečkacz
činnost: referent spisové služby
 
telefon: 553 46 1039, 597 09 1039
553 46 1078, 597 09 1078
 
Žytek Vilém, Ing. e-mail: vilemtečkazytekzavináčosutečkacz
činnost: provozní ekonom
 
telefon: 553 46 1030, 597 09 1030
 
Finanční účtárna
Měšťánková Dagmar e-mail: dagmartečkamestankovazavináčosutečkacz
vedoucí odd. finanční účtárny
 
telefon: 553 46 1037, 597 09 1037
 
Müllerová Jana, Bc. e-mail: janatečkamullerovazavináčosutečkacz
činnost: finanční účetní
 
telefon: 553 46 1038, 597 09 1038
 
Kubíková Ivana e-mail: ivanatečkakubikovazavináčosutečkacz
činnost: finanční účetní
 
telefon: 553 46 1040, 597 09 1040
 
Řeháčková Vladimíra e-mail: vladimiratečkarehackovazavináčosutečkacz
činnost: pokladní, finanční účetní
 
telefon: 553 46 1048, 597 09 1048
553 46 1031, 597 09 1031
 
Škapová Jana, Mgr. e-mail: janatečkaskapovazavináčosutečkacz
činnost: finanční účetní
 
telefon: 553 46 1032, 597 09 1032
 
Tomečková Naděžda, Ing. e-mail: nadezdatečkatomeckovazavináčosutečkacz
činnost: finanční účetní
 
telefon: 553 46 1038, 597 09 1038
 
Mzdová účtárna
Kupczynová Monika, Ing. e-mail: monikatečkakupczynovazavináčosutečkacz
vedoucí odd. mzdové účtárny
 
telefon: 553 46 1812, 597 09 1812
 
Plhalová Jiřina e-mail: jirinatečkaplhalovazavináčosutečkacz
činnost: mzdová účetní
 
telefon: 553 46 1020, 597 09 1020
 
Suchánková Jaromíra e-mail: jaromiratečkasuchankovazavináčosutečkacz
činnost: mzdová účetní
 
telefon: 553 46 1022, 597 09 1022
 
Šomková Jana e-mail: janatečkasomkovazavináčosutečkacz
činnost: mzdová účetní
 
telefon: 553 46 1047, 597 09 1047
 
Útvar investic a provozu
Čenčíková Lenka, Ing. e-mail: lenkatečkacencikovazavináčosutečkacz
vedoucí ÚIP
 
telefon: 553 46 1051, 597 09 1051
602 587 040
 
Bolek Zdeněk e-mail:  
činnost: provozní elektrikář
 
telefon: 553 46 1057, 597 09 1057
 
Dudáš Jaroslav e-mail: jaroslavtečkadudaszavináčosutečkacz
činnost: domovník / řidič
 
telefon: 553 46 1056, 597 09 1056
605 234 563
 
Lampart Milan e-mail: milantečkalampartzavináčosutečkacz
činnost: autoprovoz
 
telefon: 553 46 1055, 597 09 1055
734 422 740
 
Šigut Radim e-mail: radimtečkasigutzavináčosutečkacz
činnost: řidič / domovník
 
telefon: 553 46 1053, 597 09 1053
737 914 876
 
Šigut Vítězslav e-mail: vitezslavtečkasigutzavináčosutečkacz
činnost: řidič
 
telefon: 553 46 1055, 597 09 1055
603 114 008
 
Vaško Jakub, Ing. e-mail: jakubtečkavaskozavináčosutečkacz
činnost: technik ÚIP
 
telefon: 553 46 1054, 597 09 1054
734 797 496
 
Vrubel Jiří, Ing. e-mail: jiritečkavrubelzavináčosutečkacz
činnost: investiční technik
 
telefon: 553 46 1025, 597 09 1025
737 150 654
 
Útvar ubytování
Navrátilová Dagmar, Ing. e-mail: dagmartečkanavratilovazavináčosutečkacz
vedoucí útvaru ubytování
činnost: provozní ekonom
 
telefon: 553 46 1029, 597 09 1029
734 423 978
 
Mamicová Dana, Mgr. e-mail: danatečkamamicovazavináčosutečkacz
vedoucí provozu kolejí
 
telefon: 553 46 3003, 597 09 3003
596 245 578
 
Mžiková Zdeňka e-mail: zdenkatečkamzikovazavináčosutečkacz
činnost: referent stravování
 
telefon: 553 46 3080, 597 09 3080
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt